Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

VisitOulu
Oulun seudulla otetaan käyttöön kansallinen matkailupalvelurekisteri ennen kesän matkailusesonkia

Oulun seu­dul­la otetaan käyt­töön kan­sal­li­nen mat­kai­lu­pal­ve­lu­re­kis­te­ri ennen kesän mat­kai­lu­se­son­kia

16.03.2022 14:53
Nauti talvesta Pohjolan Rengastiellä – 10 vinkkiä rengastien tunnelmallisiin kohteisiin
Mainos VisitOulu

Nauti tal­ves­ta Poh­jo­lan Ren­gas­tiel­lä – 10 vinkkiä ren­gas­tien tun­nel­mal­li­siin koh­tei­siin

17.11.2021 06:00
Leviltä saatiin Ouluun autoton matkailupomo – "Yritän toteuttaa kestävän matkailun ajatusmaailmaa"

Leviltä saatiin Ouluun autoton mat­kai­lu­po­mo – "Yritän to­teut­taa kes­tä­vän mat­kai­lun aja­tus­maail­maa"

24.08.2021 06:24 22
Tilaajille
Kysyimme, kuinka korona vaikutti Oulun kesämatkailuun – "Suomen mittakaavalla Oulu on kotimaanmatkailun kärkipäässä"

Ky­syim­me, kuinka korona vai­kut­ti Oulun ke­sä­mat­kai­luun – "Suomen mit­ta­kaa­val­la Oulu on ko­ti­maan­mat­kai­lun kär­ki­pääs­sä"

10.08.2021 20:46 2
Tilaajille
Mietitkö, mitä tehdä kesälomalla? VisitOulu keräsi parhaat vinkit – ”Tämä on avannut silmiä sille, mitä kaikkea hienoa Oulussa ja lähialueilla voi tehdä”
Mainos VisitOulu

Mie­tit­kö, mitä tehdä ke­sä­lo­mal­la? Vi­si­tOu­lu keräsi parhaat vinkit – ”Tämä on avannut silmiä sille, mitä kaikkea hienoa Oulussa ja lä­hi­alueil­la voi tehdä”

21.07.2021 08:24
VisitOulun uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Yrjötapio Kivisaari – takana lähes kolmen vuoden pesti Visit Levin toimitusjohtajana

Vi­si­tOu­lun uudeksi toi­mi­tus­joh­ta­jak­si on valittu Yr­jö­ta­pio Ki­vi­saa­ri – takana lähes kolmen vuoden pesti Visit Levin toi­mi­tus­joh­ta­ja­na

01.07.2021 13:45 2
Oulun seudun matkailuyritykset yhdistävä Pohjolan rengastie on nyt avattu: "Harva yritys yksin tarjoaa kaikkea, mitä asiakas kaipaa."

Oulun seudun mat­kai­lu­yri­tyk­set yh­dis­tä­vä Poh­jo­lan ren­gas­tie on nyt avattu: "Harva yritys yksin tarjoaa kaik­kea, mitä asiakas kai­paa."

09.06.2021 16:51 4
Tilaajille
Pohjolan rengastie kulkee mereltä tunturiin – Oulun seudulle avattava uusi reitti kattaa 850 kilometriä: "Jos haluaa yöpyä, tulee koko reitistä hyvä viikon reissu"

Poh­jo­lan ren­gas­tie kulkee mereltä tun­tu­riin – Oulun seu­dul­le avat­ta­va uusi reitti kattaa 850 ki­lo­met­riä: "Jos haluaa yöpyä, tulee koko rei­tis­tä hyvä viikon reissu"

01.06.2021 14:40 4
Tilaajille
Tiedätkö, mitä matkailijat rakastavat Oulussa ja Oulun seudulla talvella? – ”Kotiseudun elämykset avautuvat täysin uusin silmin”
Mainos VisitOulu

Tie­dät­kö, mitä mat­kai­li­jat ra­kas­ta­vat Oulussa ja Oulun seu­dul­la tal­vel­la? – ”Ko­ti­seu­dun elä­myk­set avau­tu­vat täysin uusin silmin”

18.02.2021 10:25
Kesän matkailuelämykset ovat ilahduttaneet Oulun seudulla: ”Tunnelma, pitkät hiekkarannat ja merimaisema ovat kuin suoraan ulkomailta – mereltä katseltuna avautui aivan uudenlainen upea näkymä Oulun seudusta"
Mainos VisitOulu

Kesän mat­kai­lu­elä­myk­set ovat ilah­dut­ta­neet Oulun seu­dul­la: ”Tun­nel­ma, pitkät hiek­ka­ran­nat ja me­ri­mai­se­ma ovat kuin suoraan ul­ko­mail­ta – mereltä kat­sel­tu­na avautui aivan uu­den­lai­nen upea näkymä Oulun seu­dus­ta"

24.07.2020 09:00
Rajoitusten purkaminen näkyy jo matkailuyritysten varauksissa ja toiminnan elpymisessä – "Kaikki matkailijat ja eurot ovat enemmän kuin tervetulleita Oulun seudulle"

Ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­nen näkyy jo mat­kai­lu­yri­tys­ten va­rauk­sis­sa ja toi­min­nan el­py­mi­ses­sä – "Kaikki mat­kai­li­jat ja eurot ovat enemmän kuin ter­ve­tul­lei­ta Oulun seu­dul­le"

11.06.2020 19:00 3
Tilaajille