Henkirikokset: Oulussa jo toinen hen­ki­ri­kos viikon sisään

Lumi: Oulussa on nyt lunta poik­keuk­sel­li­sen paljon

Ihmiset: Ou­lu­lais­läh­töi­nen Jarkko Nyman kaatoi te­le­vi­sios­sa naisia liu­ku­hih­nal­ta, nyt hän on rak­say­rit­tä­jä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Hotellit
Viimeisin 24 tuntia
Nallikarin uudessa ravintolassa on henkilöauton hintainen pitsauuni, jonka ympärille koko hotelli rakennettiin

Nal­li­ka­rin uudessa ra­vin­to­las­sa on hen­ki­lö­au­ton hin­tai­nen pit­sauu­ni, jonka ym­pä­ril­le koko hotelli ra­ken­net­tiin

23.02.2024 18:00 17
Tilaajille
Vanhemmat
Uuden Nallikarin Aallon avajaisia vietetään 24.2. – Nallikarin Aalto kutsuu nauttimaan laadukkaasta majoituksesta ja upeista elämyksistä meren äärellä
Mainos Nallikari Seaside Oy

Uuden Nal­li­ka­rin Aallon ava­jai­sia vie­te­tään 24.2. – Nal­li­ka­rin Aalto kutsuu naut­ti­maan laa­duk­kaas­ta ma­joi­tuk­ses­ta ja upeista elä­myk­sis­tä meren äärellä

16.02.2024 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ho­tel­li­ra­ken­ta­mi­nen on Oulussa villiä, to­ri­alue sen to­dis­taa

19.01.2024 05:30 15
Lapland Hotels laajenee viereiseen kiinteistöön Oulun keskustassa

Lapland Hotels laa­je­nee vie­rei­seen kiin­teis­töön Oulun kes­kus­tas­sa

04.11.2023 17:52 15
Oulun hotellien käyttöaste oli tammi–elokuussa Suomen korkein – lentomatkustajien saapumiset vähenivät elokuussa 27 prosenttia

Oulun ho­tel­lien käyt­tö­as­te oli tam­mi–e­lo­kuus­sa Suomen korkein – ­len­to­mat­kus­ta­jien saa­pu­mi­set vä­he­ni­vät elo­kuus­sa 27 pro­sent­tia

16.10.2023 21:51 18
Nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikku-Syöte on myynnissä – mahdollisen kaupan myötä nuorisokeskusasemasta oltaisiin luopumassa

Nuo­ri­so- ja va­paa-ajan­kes­kus Pik­ku-Syö­te on myyn­nis­sä – mah­dol­li­sen kaupan myötä nuo­ri­so­kes­kus­ase­mas­ta ol­tai­siin luo­pu­mas­sa

16.10.2023 16:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Airbnb tärkeä lisä Oululle – toi­min­taan on oltava selkeät ja reilut pe­li­sään­nöt

21.09.2023 06:00 10
Hotellin ja toimistot yhdistävä Valo Hotel & Work etsii Oulusta paikkaa 150 huoneen kokonaisuudelle

Ho­tel­lin ja toi­mis­tot yh­dis­tä­vä Valo Hotel & Work etsii Oulusta paikkaa 150 huoneen ko­ko­nai­suu­del­le

01.09.2023 14:00 18
Tilaajille
Arina kaavailee Rovaniemelle kaupungin korkeimmaksi rakennukseksi kohoavaa tornihotellia – ensimmäiset kuvat suunnitelmista julki

Arina kaa­vai­lee Ro­va­nie­mel­le kau­pun­gin kor­keim­mak­si ra­ken­nuk­sek­si ko­hoa­vaa tor­ni­ho­tel­lia – en­sim­mäi­set kuvat suun­ni­tel­mis­ta julki

09.08.2023 15:14 4
Tilaajille
Oulun Eden -kylpylähotellille haettu jatkajaa jo yli puolitoista vuotta – Omistajan mukaan neuvottelut "aktiivisessa vaiheessa"

Oulun Eden -kyl­py­lä­ho­tel­lil­le haettu jat­ka­jaa jo yli puo­li­tois­ta vuotta – Omis­ta­jan mukaan neu­vot­te­lut "ak­tii­vi­ses­sa vai­hees­sa"

04.08.2023 10:00 67
Tilaajille
Oulun hotellit ovat taas täynnä, ja jotkut etsivät huonetta Limingasta asti –  Qstockiin kolmatta kertaa tulleet kaverukset varasivat majoituksen jo maaliskuussa

Oulun ho­tel­lit ovat taas täynnä, ja jotkut etsivät huo­net­ta Li­min­gas­ta asti –  Qs­toc­kiin kol­mat­ta kertaa tulleet ka­ve­ruk­set va­ra­si­vat ma­joi­tuk­sen jo maa­lis­kuus­sa

28.07.2023 18:00 13
Tilaajille
Ouluun suunniteltu Terwa Tower etenee, kaava kaupungin käsittelyssä maanantaina – katso havainnekuvia tornihotellista

Ouluun suun­ni­tel­tu Terwa Tower etenee, kaava kau­pun­gin kä­sit­te­lys­sä maa­nan­tai­na – katso ha­vain­ne­ku­via tor­ni­ho­tel­lis­ta

08.06.2023 14:04 104
Arina haluaa hotellin Rukalle – Hotellitoiminnan aloittaminen edellyttää asemakaavamuutosta, Kuusamon kaupunki järjestää tontista suunnittelukilpailun

Arina haluaa ho­tel­lin Rukalle – Ho­tel­li­toi­min­nan aloit­ta­mi­nen edel­lyt­tää ase­ma­kaa­va­muu­tos­ta, Kuu­sa­mon kau­pun­ki jär­jes­tää ton­tis­ta suun­nit­te­lu­kil­pai­lun

26.04.2023 10:26 32
Tilaajille
Vesi tuli sisään iglu-huoneiden ikkunoista ja aiheutti useita vesivahinkoja – oululaisyritys voitti hotelliyhtiön vahingonkorvauskiistassa

Vesi tuli sisään ig­lu-huo­nei­den ik­ku­nois­ta ja ai­heut­ti useita ve­si­va­hin­ko­ja – ou­lu­lais­yri­tys voitti ho­tel­li­yh­tiön va­hin­gon­kor­vaus­kiis­tas­sa

03.04.2023 17:00 1
Tilaajille
Taipuisiko kesken jäänyt torihotelli toimisto- ja hotellitilojen yhdistelmäksi? Hotelli- ja toimistotilat yhdistävä Valo Hotel & Work mielii yhä Ouluun, paikkaa etsitään ydinkeskustasta

Tai­pui­si­ko kesken jäänyt to­ri­ho­tel­li toi­mis­to- ja ho­tel­li­ti­lo­jen yh­dis­tel­mäk­si? Ho­tel­li- ja toi­mis­to­ti­lat yh­dis­tä­vä Valo Hotel & Work mielii yhä Ouluun, paikkaa et­si­tään ydin­kes­kus­tas­ta

25.02.2023 08:09 72
Tilaajille
Yli sata vihiluotolaista vastustaa kaavamuutosta, joka mahdollistaisi kerrostalorakentamisen Airport Hotellin tontille – yrittäjä Timo Väärälä sanoo, ettei hänkään halua tontille viittä kerrostaloa

Yli sata vi­hi­luo­to­lais­ta vas­tus­taa kaa­va­muu­tos­ta, joka mah­dol­lis­tai­si ker­ros­ta­lo­ra­ken­ta­mi­sen Airport Ho­tel­lin ton­til­le – yrit­tä­jä Timo Väärälä sanoo, ettei hänkään halua ton­til­le viittä ker­ros­ta­loa

23.01.2023 10:57 24
Tilaajille
Uusi hotelli avasi ovensa Oulun keskustassa Otto Karhin puiston kupeessa – katutasoon saneerattiin aamiaisravintola

Uusi hotelli avasi ovensa Oulun kes­kus­tas­sa Otto Karhin puiston ku­pees­sa – ka­tu­ta­soon sa­nee­rat­tiin aa­miais­ra­vin­to­la

22.01.2023 06:25 19
Oulun hotellitarjontaan mahtuu lisää uutta kirjavuutta
Pääkirjoitus

Oulun ho­tel­li­tar­jon­taan mahtuu lisää uutta kir­ja­vuut­ta

15.01.2023 20:00 40
Tilaajille
Oulun Eden-kylpylähotellin sulkemisesta yli vuosi, uutta operaattoria haetaan edelleen

Oulun Eden-kyl­py­lä­ho­tel­lin sul­ke­mi­ses­ta yli vuosi, uutta ope­raat­to­ria haetaan edel­leen

10.01.2023 13:34 43
Tilaajille