Oulun torihotelli: To­ri­ho­tel­lin kon­kurs­si seisoo yhä pai­kal­laan

Kulttuuri: Lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Jussi Ha­ku­li­nen on kuollut

Tilaajille

Poh­jo­lan ren­gas­tie kulkee mereltä tun­tu­riin – Oulun seu­dul­le avat­ta­va uusi reitti kattaa 850 ki­lo­met­riä: "Jos haluaa yöpyä, tulee koko rei­tis­tä hyvä viikon reissu"

Pohjolan rengastie yhdistää Oulun ja lähialueen matkailualueen laajemmaksi kokonaisuudeksi.

Tunturilta merelle, 16 joen kautta luonnonkauniiseen metsään ja sieltä kaupunkiin.

Kaikkea tätä löytyy Oulusta ja sen kahdeksalta lähialueelta. Oulun ja lähiseudun matkailualueiden kokonaisuuden kehittämisen vuoksi syntyi Pohjolan rengastie, 850 kilometrin mittainen reitti, joka yhdistää yhdeksän Pohjois-Pohjanmaan matkailualuetta tai luontokohdetta – Oulun kaupungin, Syötteen, Rokua Geoparkin, Kalajoen, Raahen, Limingan, Kempeleen, Iin ja Hailuodon.