Verotiedot
Sanna Marin kritisoi mahdollisuutta poistaa verotiedot median listoilta – pääministerin mukaan ennakointi tärkeää koronaviruksen torjunnassa

Sanna Marin kri­ti­soi mah­dol­li­suut­ta poistaa ve­ro­tie­dot median lis­toil­ta – pää­mi­nis­te­rin mukaan en­na­koin­ti tärkeää ko­ro­na­vi­ruk­sen tor­jun­nas­sa

03.11.2020 17:23 10
Pian jo 4 000 suurituloista pyytänyt verottajaa poistamaan nimensä ja tulotietonsa medialle annettavista listoista – Yleisin perustelu oma tai perheen turvallisuus, kertoo ylitarkastaja

Pian jo 4 000 suu­ri­tu­lois­ta pyy­tä­nyt ve­rot­ta­jaa pois­ta­maan nimensä ja tu­lo­tie­ton­sa me­dial­le an­net­ta­vis­ta lis­tois­ta – Yleisin pe­rus­te­lu oma tai perheen tur­val­li­suus, kertoo yli­tar­kas­ta­ja

28.09.2020 12:22 7
Tilaajille

Ta­lou­den el­py­mi­nen pai­sut­ti huip­pu­joh­ta­jien palk­ko­ja

01.11.2011 17:49 3

EK:n Puk­ki­nen an­sait­si työ­mark­ki­na­po­mois­ta par­hai­ten

01.11.2011 16:54 1

Aatos Erkko putosi nel­jän­nek­si pää­oma­tu­lo­lis­tal­la

01.11.2011 15:51 1
Kaupunginjohtajan tulot lähes 180 000 euroa

Kau­pun­gin­joh­ta­jan tulot lähes 180 000 euroa

01.11.2011 15:36 42

Pi­ka­vi­peil­lä kelpo tu­loil­le, Angry Bird­sil­lä ei vielä

01.11.2011 15:15

Hal­la-aho ne­lin­ker­tais­taa tulonsa kan­san­edus­ta­ja­na

01.11.2011 14:51 1
Juha Sipilä on kovatuloisin Oulun vaalipiirin kansanedustajista

Juha Sipilä on ko­va­tu­loi­sin Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jis­ta

01.11.2011 13:34 22

Fortum maksoi eniten veroja

01.11.2011 13:17
Jalkapalloilijat eivät yllä kiekkomiesten tulotasolle

Jal­ka­pal­loi­li­jat eivät yllä kiek­ko­mies­ten tu­lo­ta­sol­le

01.11.2011 12:43 2

Gran­lun­din ti­li­pus­siin kilahti 76 000 euroa

01.11.2011 11:38 2

Hel­ve­tin en­ke­lei­den pomo tienasi jen­gi­po­mois­ta eniten

01.11.2011 11:18 9

Poh­jois-Poh­jan­maan tu­lo­lis­tan kär­jes­sä har­vak­sel­taan naisia

01.11.2011 10:53 9
Pohjois-Pohjanmaan suurimmat ansiotulot karttuivat lääkäreille

Poh­jois-Poh­jan­maan suu­rim­mat an­sio­tu­lot kart­tui­vat lää­kä­reil­le

01.11.2011 10:23 17

Hel­ve­tin en­ke­lei­den pomo tienasi jen­gi­joh­ta­jis­ta eniten

01.11.2011 10:15 2

Vaa­li­ko­nei­den ke­hit­tä­jäl­lä suuret tulot

01.11.2011 09:59
Viuhkola kiekkoili Kärppien tulokuninkaaksi

Viuh­ko­la kiek­koi­li Kärp­pien tu­lo­ku­nin­kaak­si

01.11.2011 09:41 33

Ha­va­tor-joh­ta­ja Erkki Han­hi­ro­va Lapin ve­ro­ti­las­ton kär­jes­sä

01.11.2011 09:39 1