Qstock: Korona johti viiteen pe­ruu­tuk­seen lop­puun­myy­dys­sä ta­pah­tu­mas­sa

Verotiedot
Kolumni

Ve­ro­tie­to­jen jul­kai­su turhaa mäs­säi­lyä

04.06.2021 18:00 18
Tilaajille

Ve­rot­ta­ja ei valita hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­ses­tä hy­vä­tu­lois­ten nimien jul­ki­suu­des­ta – Ve­rot­ta­jan on an­net­ta­va myös aiemmin tie­ton­sa me­dial­ta pii­lot­ta­nei­den nimet

05.05.2021 15:35 5

Hal­lin­to-oi­keus: Ve­ro­tie­to­jen­sa luo­vut­ta­mis­ta me­dial­le vas­tus­ta­nei­den suu­ri­tu­lois­ten hen­ki­löl­li­syyt­tä ei voi salata, Ve­ro­hal­lin­non rat­kai­su oli pe­rus­tee­ton

20.04.2021 14:40 2
Kolumni

Me­nes­tyk­sen ta­voit­te­lus­ta hyötyy koko yh­teis­kun­ta

04.12.2020 19:00
Tilaajille

Sanna Marin kri­ti­soi mah­dol­li­suut­ta poistaa ve­ro­tie­dot median lis­toil­ta – pää­mi­nis­te­rin mukaan en­na­koin­ti tärkeää ko­ro­na­vi­ruk­sen tor­jun­nas­sa

03.11.2020 20:46 10

Pian jo 4 000 suu­ri­tu­lois­ta pyy­tä­nyt ve­rot­ta­jaa pois­ta­maan nimensä ja tu­lo­tie­ton­sa me­dial­le an­net­ta­vis­ta lis­tois­ta – Yleisin pe­rus­te­lu oma tai perheen tur­val­li­suus, kertoo yli­tar­kas­ta­ja

28.09.2020 12:39 7
Tilaajille

Ta­lou­den el­py­mi­nen pai­sut­ti huip­pu­joh­ta­jien palk­ko­ja

01.11.2011 17:49 3

EK:n Puk­ki­nen an­sait­si työ­mark­ki­na­po­mois­ta par­hai­ten

01.11.2011 16:54 1

Aatos Erkko putosi nel­jän­nek­si pää­oma­tu­lo­lis­tal­la

01.11.2011 15:51 1

Kau­pun­gin­joh­ta­jan tulot lähes 180 000 euroa

01.11.2011 15:36 42

Pi­ka­vi­peil­lä kelpo tu­loil­le, Angry Bird­sil­lä ei vielä

01.11.2011 15:15

Hal­la-aho ne­lin­ker­tais­taa tulonsa kan­san­edus­ta­ja­na

01.11.2011 14:51 1

Juha Sipilä on ko­va­tu­loi­sin Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jis­ta

01.11.2011 13:34 22

Fortum maksoi eniten veroja

01.11.2011 13:17

Jal­ka­pal­loi­li­jat eivät yllä kiek­ko­mies­ten tu­lo­ta­sol­le

01.11.2011 12:43 2

Gran­lun­din ti­li­pus­siin kilahti 76 000 euroa

01.11.2011 11:38 2

Hel­ve­tin en­ke­lei­den pomo tienasi jen­gi­po­mois­ta eniten

01.11.2011 11:18 9

Poh­jois-Poh­jan­maan tu­lo­lis­tan kär­jes­sä har­vak­sel­taan naisia

01.11.2011 10:53 9

Poh­jois-Poh­jan­maan suu­rim­mat an­sio­tu­lot kart­tui­vat lää­kä­reil­le

01.11.2011 10:23 17

Hel­ve­tin en­ke­lei­den pomo tienasi jen­gi­joh­ta­jis­ta eniten

01.11.2011 10:15 2