Liikunta: Mu­hos­lai­nen Sanna Pie­ni­nie­mi on sat­san­nut liik­ku­mi­seen­sa yli 30 000 euroa

Hiihto: Suo­si­tun Iinatin hiih­to­la­dun tau­ko­ka­tos romahti

Luitko jo tämän: Nämä pojat kan­ta­vat Kärppiä tu­le­vai­suu­des­sa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Venäjä-pakotteet
Venäjä vastaa EU:n pakotepakettiin lisäämällä uusia nimiä mustalle listalleen

Venäjä vastaa EU:n pa­ko­te­pa­ket­tiin li­sää­mäl­lä uusia nimiä mus­tal­le lis­tal­leen

23.06.2023 18:02 6
Tuhansia euroja käteistä rahaa, lennokkeja ja kaikuluotaimia – Venäjälle on yritetty viedä Suomesta monenlaista kiellettyä Ukraina-pakotteiden tultua voimaan

Tu­han­sia euroja kä­teis­tä rahaa, len­nok­ke­ja ja kai­ku­luo­tai­mia – Ve­nä­jäl­le on yri­tet­ty viedä Suo­mes­ta mo­nen­lais­ta kiel­let­tyä Uk­rai­na-pa­kot­tei­den tultua voimaan

30.04.2023 14:16 2
Tilaajille
Putinin Fortum-päätös on opetustarinan karu loppu
Pääkirjoitus

Putinin For­tum-pää­tös on ope­tus­ta­ri­nan karu loppu

26.04.2023 20:00 34
Tilaajille
Uudet Venäjä-pakotteet tuskin nostavat bensan hintaa Suomessa: "Ei aiheuta mitään shokkia" – helmikuussa dieselin osalta tilanne voi olla toinen

Uudet Ve­nä­jä-pa­kot­teet tuskin nos­ta­vat bensan hintaa Suo­mes­sa: "Ei aiheuta mitään shok­kia" – hel­mi­kuus­sa die­se­lin osalta tilanne voi olla toinen

04.12.2022 15:52 15
Tilaajille
EU-komissio esittää 140 miljardin jättipakettia sähköyhtiöiden voitoista jaettavaksi – Olena Zelenskan kunniaksi von der Leyen toisti Marinin lausumat sanat

EU-ko­mis­sio esittää 140 mil­jar­din jät­ti­pa­ket­tia säh­köyh­tiöi­den voi­tois­ta jaet­ta­vak­si – Olena Ze­lens­kan kun­niak­si von der Leyen toisti Marinin lau­su­mat sanat

14.09.2022 19:28 3
Tilaajille
Analyysi: Paniikki valtaa alaa Putinin sisäpiirissä, kun kumppaniksi kaivataan Talebania ja Pohjois-Koreaa – Tässä syitä Venäjän talousväen epätoivolle

Ana­lyy­si: Pa­niik­ki valtaa alaa Putinin si­sä­pii­ris­sä, kun kump­pa­nik­si kai­va­taan Ta­le­ba­nia ja Poh­jois-Ko­reaa – Tässä syitä Venäjän ta­lous­väen epä­toi­vol­le

15.08.2022 16:30 18
Tilaajille
SEO aikoo miettiä yhteistyötään Teboilin kanssa, toimitusjohtaja sympatisoi yksityisiä polttoainekauppiaita

SEO aikoo miettiä yh­teis­työ­tään Te­boi­lin kanssa, toi­mi­tus­joh­ta­ja sym­pa­ti­soi yk­si­tyi­siä polt­toai­ne­kaup­piai­ta

01.08.2022 13:44 20
Tilaajille
Oulu tuottaa lämpöä ukrainalaisten kärsimyksellä – Oulun Energia mokannut pahasti ostamalla edelleen Teboilin öljyä
Pääkirjoitus

Oulu tuottaa lämpöä uk­rai­na­lais­ten kär­si­myk­sel­lä – Oulun Energia mo­kan­nut pahasti os­ta­mal­la edel­leen Te­boi­lin öljyä

29.07.2022 20:00 65
Tilaajille
Elämme outoja aikoja
Kolumni

Elämme outoja aikoja

28.06.2022 16:00 6
Tilaajille
Sota, jota ei ole varaa hävitä
Kolumni

Sota, jota ei ole varaa hävitä

21.06.2022 16:00 4
Tilaajille
Mahalasku vältettiin, mutta EU-pakotteet jäivät jälleen vajaiksi
Pääkirjoitus

Ma­ha­las­ku väl­tet­tiin, mutta EU-pa­kot­teet jäivät jälleen va­jaik­si

31.05.2022 20:00 14
Tilaajille
Kaasuyhtiö Gasum: Venäjä on lauantaiaamuna sulkenut kaasuhanat Suomeen

Kaa­suyh­tiö Gasum: Venäjä on lauan­taiaa­mu­na sul­ke­nut kaa­su­ha­nat Suomeen

21.05.2022 08:30 42
USA:n edustajainhuoneen puhemies Pelosi tapasi Zelenskyin Kiovassa: "Olemme sitoutuneet tukemaan teitä, kunnes taistelu on käyty"

USA:n edus­ta­jain­huo­neen pu­he­mies Pelosi tapasi Ze­lens­kyin Kio­vas­sa: "Olemme si­tou­tu­neet tu­ke­maan teitä, kunnes tais­te­lu on käyty"

01.05.2022 18:22 27
Kahdessa vuodessa se onnistuu – energiaomavaraisuus ei vaadi ihmetemppuja

Kah­des­sa vuo­des­sa se on­nis­tuu – ener­giao­ma­va­rai­suus ei vaadi ih­me­temp­pu­ja

09.04.2022 20:57 14
Tilaajille
VR pysäyttämässä sittenkin tavaraliikenteen itään, prosessi kestänee kuukausia

VR py­säyt­tä­mäs­sä sit­ten­kin ta­va­ra­lii­ken­teen itään, pro­ses­si kes­tä­nee kuu­kau­sia

06.04.2022 18:40 8
EU maksaa Venäjälle energiasta liki miljardin päivässä – Suomalaismepit vaativat kovempaa ostokieltoa: "Aikamoinen sotakassa Venäjälle"

EU maksaa Ve­nä­jäl­le ener­gias­ta liki mil­jar­din päi­väs­sä – Suo­ma­lais­me­pit vaa­ti­vat ko­vem­paa os­to­kiel­toa: "Ai­ka­moi­nen so­ta­kas­sa Ve­nä­jäl­le"

06.04.2022 18:09 21
Tilaajille
Komissaari Jutta Urpilainen avaa EU:n uutta pakotepakettia haastattelussamme –  "Komissiolla ja jäsenmailla on valmius valmistella lisääkin"

Ko­mis­saa­ri Jutta Ur­pi­lai­nen avaa EU:n uutta pa­ko­te­pa­ket­tia haas­tat­te­lus­sam­me –  "Ko­mis­siol­la ja jä­sen­mail­la on valmius val­mis­tel­la li­sää­kin"

05.04.2022 19:55 6
Tilaajille
Euroopan parlamentissa mitta täyttyi Venäjän sodasta – Saksan uskotaan taipuvan venäläisen energian ostokieltoon, mistä kivihiili on ensiaskel

Eu­roo­pan par­la­men­tis­sa mitta täyttyi Venäjän sodasta – Saksan us­ko­taan tai­pu­van ve­nä­läi­sen ener­gian os­to­kiel­toon, mistä ki­vi­hii­li on en­sias­kel

05.04.2022 17:45 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Bru­taa­lin sodan tuo­mit­se­mi­nen on kaik­kien yh­tei­nen vel­vol­li­suus

29.03.2022 17:00
Tilaajille
Venäjän vastaiset pakotteet otetaan huomioon valtion hankinnoissa – Teboililla ei ole enää velvoitetta tankata

Venäjän vas­tai­set pa­kot­teet otetaan huo­mioon valtion han­kin­nois­sa – Te­boi­lil­la ei ole enää vel­voi­tet­ta tankata

22.03.2022 14:02 13
Tilaajille