Harrastukset: Hiih­to­rat­sas­tus on hauska laji, jossa ei tyy­li­pis­tei­tä jaeta

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Polttoaineen hinta
Bensalitran saa Oulun seudulla halvimmillaan 1,66 eurolla – "Sitä tuntee itsensä rikkaammaksi", sanoo Oulussa tankannut Kaapo Rossi

Ben­sa­lit­ran saa Oulun seu­dul­la hal­vim­mil­laan 1,66 eurolla – "Sitä tuntee itsensä rik­kaam­mak­si", sanoo Oulussa tan­kan­nut Kaapo Rossi

12.01.2024 06:00 52
Tilaajille
Euroopan energiakriisi loppui, muutos näkyy nyt bensapumpuilla – joko päästään alle 1,70 euron litrahintojen?

Eu­roo­pan ener­gia­krii­si loppui, muutos näkyy nyt ben­sa­pum­puil­la – joko pääs­tään alle 1,70 euron lit­ra­hin­to­jen?

10.12.2023 18:30 38
Tilaajille
Keskustan kansanedustajat ihmettelevät liikenneministerin puheita polttoaineen hinnasta: "Pumpuille voisi laittaa laput, joissa lukisi perussuomalaisten autoilijoille pitämät vaalilupaukset"

Kes­kus­tan kan­san­edus­ta­jat ih­met­te­le­vät lii­ken­ne­mi­nis­te­rin puheita polt­to­ai­neen hin­nas­ta: "Pum­puil­le voisi laittaa laput, joissa lukisi pe­rus­suo­ma­lais­ten au­toi­li­joil­le pitämät vaa­li­lu­pauk­set"

27.09.2023 21:30 37
Dieselvero on koiraveroon verrattava jäänne – yksinkertaisuudessaan monimutkainen
Kolumni

Die­sel­ve­ro on koi­ra­ve­roon ver­rat­ta­va jäänne – yk­sin­ker­tai­suu­des­saan mo­ni­mut­kai­nen

14.12.2022 06:00 40
Tilaajille
Uudet Venäjä-pakotteet tuskin nostavat bensan hintaa Suomessa: "Ei aiheuta mitään shokkia" – helmikuussa dieselin osalta tilanne voi olla toinen

Uudet Ve­nä­jä-pa­kot­teet tuskin nos­ta­vat bensan hintaa Suo­mes­sa: "Ei aiheuta mitään shok­kia" – hel­mi­kuus­sa die­se­lin osalta tilanne voi olla toinen

04.12.2022 15:52 15
Tilaajille
Dieselin hinta tulee pysymään bensiiniä kalliimpana – taustalla esimerkiksi tulevat EU-pakotteet

Die­se­lin hinta tulee py­sy­mään ben­sii­niä kal­liim­pa­na – taus­tal­la esi­mer­kik­si tulevat EU-pa­kot­teet

18.11.2022 19:16 41
Uusia autoja rekisteröity lähes 20 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten – polttoaineiden myynti ei ole juuri pienentynyt

Uusia autoja re­kis­te­röi­ty lähes 20 pro­sent­tia vä­hem­män kuin vuosi sitten – polt­to­ai­nei­den myynti ei ole juuri pie­nen­ty­nyt

01.11.2022 14:19 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko maamme hal­li­tus jää­ty­nyt?

14.08.2022 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lii­ken­teen pääs­tö­vä­hen­nyk­sil­le on las­ket­ta­va hin­ta­lap­pu

12.08.2022 06:00 1
Tilaajille
Analyysi: Moni hidastelee liikenteessä leikatakseen bensakuluja – pitäisikö hallituksen laskea nopeusrajoituksia energiakriisin selättämiseksi?

Ana­lyy­si: Moni hi­das­te­lee lii­ken­tees­sä lei­ka­tak­seen ben­sa­ku­lu­ja – pi­täi­si­kö hal­li­tuk­sen laskea no­peus­ra­joi­tuk­sia ener­gia­krii­sin se­lät­tä­mi­sek­si?

24.07.2022 18:30 105
Tilaajille
Polttoaineen hinnat ovat pudonneet merkittävästi huippulukemista, mutta bensan hintakehitystä on liki mahdoton ennustaa

Polt­to­ai­neen hinnat ovat pu­don­neet mer­kit­tä­väs­ti huip­pu­lu­ke­mis­ta, mutta bensan hin­ta­ke­hi­tys­tä on liki mah­do­ton en­nus­taa

21.07.2022 06:00 34
Tilaajille
Bensan hinnan kipuraja ylittyi Suomessa – Ruotsissa laskettiin valmisteveroa, länsirajalla siirryttiin tankkaamaan Ruotsin pumpuista

Bensan hinnan ki­pu­ra­ja ylittyi Suo­mes­sa – Ruot­sis­sa las­ket­tiin val­mis­te­ve­roa, län­si­ra­jal­la siir­ryt­tiin tank­kaa­maan Ruotsin pum­puis­ta

08.07.2022 23:40 13
Tilaajille
Dieselin hinta vie alan ahtaalle – kuljetusalalla on vähennetty kalustoa ja pantu pillejä pussiin

Die­se­lin hinta vie alan ah­taal­le – kul­je­tus­alal­la on vä­hen­net­ty ka­lus­toa ja pantu pillejä pussiin

06.07.2022 10:28 18
Tilaajille
Autot tulee pitää liikenteessä
Kolumni

Autot tulee pitää lii­ken­tees­sä

05.07.2022 16:00 19
Tilaajille
43 prosenttia suomalaisista vähensi autoilua alkuvuonna kallistuneen polttoaineen vuoksi, joka kymmenes jättää kesämatkailun kokonaan

43 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta vähensi au­toi­lua al­ku­vuon­na kal­lis­tu­neen polt­to­ai­neen vuoksi, joka kym­me­nes jättää ke­sä­mat­kai­lun ko­ko­naan

30.06.2022 14:34 5
Polttoaineen hinta karsii lomasuunnitelmia: "Ajetaan auto parkkiin mökille ja ollaan siellä" – näin säästät polttoainetta omalla ajotavalla ja ennakoinnilla

Polt­to­ai­neen hinta karsii lo­ma­suun­ni­tel­mia: "A­je­taan auto park­kiin mökille ja ollaan siellä" – näin säästät polt­to­ai­net­ta omalla ajo­ta­val­la ja en­na­koin­nil­la

22.06.2022 15:30 13
Tilaajille
Vastaa kyselyyn: Vaikuttaako kallis polttoaine kesäloman viettoosi?

Vastaa ky­se­lyyn: Vai­kut­taa­ko kallis polt­to­ai­ne ke­sä­lo­man viet­too­si?

20.06.2022 10:55 57
Bensan ja dieselin hinnat pysyvät yli kahdessa eurossa ainakin tämän vuoden, uskoo Nordean ekonomisti

Bensan ja die­se­lin hinnat pysyvät yli kah­des­sa eurossa ainakin tämän vuoden, uskoo Nordean eko­no­mis­ti

05.06.2022 14:05 28
Tilaajille
Päästöjä lisäävällä lakimuutoksella yritetään laskea väliaikaisesti polttoaineiden pumppuhintoja – ministeriöillä eriävät näkemykset jakeluvelvoitteen alentamisen hyödyistä ja haitoista

Pääs­tö­jä li­sää­väl­lä la­ki­muu­tok­sel­la yri­te­tään laskea vä­li­ai­kai­ses­ti polt­to­ai­nei­den pump­pu­hin­to­ja – mi­nis­te­riöil­lä eriävät nä­ke­myk­set ja­ke­lu­vel­voit­teen alen­ta­mi­sen hyö­dyis­tä ja hai­tois­ta

29.05.2022 09:58 26
Tutkimus: Lähes puolet suomalaisista on valmiita vähentämään liikkumistaan polttoaineiden hintojen takia

Tut­ki­mus: Lähes puolet suo­ma­lai­sis­ta on val­mii­ta vä­hen­tä­mään liik­ku­mis­taan polt­to­ai­nei­den hin­to­jen takia

27.04.2022 06:00 35