Polttoaineen hinta
Lukijalta Mielipide Leevi Ruotsalainen

Jo­kai­nen hal­li­tus on ku­rit­ta­nut au­toi­li­joi­ta – se kuu­lui­sa kamelin selkä on nyt kat­ken­nut

07.04.2021 06:00 17
Tilaajille
Bensakapinan taustalla perusteettomia väitteitä nykyhallituksen tekemisistä
Kolumni Merja Kyllönen

Ben­sa­ka­pi­nan taus­tal­la pe­rus­teet­to­mia väit­tei­tä ny­ky­hal­li­tuk­sen te­ke­mi­sis­tä

30.03.2021 16:00 43
Tilaajille
Bensiinin hinta on noussut koronakuopasta – Autoilija pitää nykyistä hintaa "aivan järkyttävänä"

Ben­sii­nin hinta on noussut ko­ro­na­kuo­pas­ta – Au­toi­li­ja pitää ny­kyis­tä hintaa "aivan jär­kyt­tä­vä­nä"

23.03.2021 10:00 44
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Aki Suokko

Polt­to­ai­ne­ve­ro nousi, sam­mut­taa­ko vii­mei­nen valot? – Tiu­ken­tu­neet ym­pä­ris­tö­nor­mit ovat hyväksi bis­nek­sel­le

04.08.2020 07:00 6
Tilaajille
Polttoaineiden hintojen nousu koettelee kuljetusalaa – "Öljyn hinta vaihtelee, mutta asetetut verot säilyvät"

Polt­to­ai­nei­den hin­to­jen nousu koet­te­lee kul­je­tus­alaa – "Öljyn hinta vaih­te­lee, mutta ase­te­tut verot säi­ly­vät"

01.08.2020 06:45 1
Polttoainevero nousee huomenna – lisälasku keskimääräiselle autoilijalle noin bensatankin verran

Polt­to­ai­ne­ve­ro nousee huo­men­na – li­sä­las­ku kes­ki­mää­räi­sel­le au­toi­li­jal­le noin ben­sa­tan­kin verran

31.07.2020 10:09 25
Näkökulma: Autolla ajaminen kallistuu taas – polttoainevero nousee ensi lauantaina keskimäärin 6,6 senttiä litralta

Nä­kö­kul­ma: Autolla aja­mi­nen kal­lis­tuu taas – polt­to­ai­ne­ve­ro nousee ensi lauan­tai­na kes­ki­mää­rin 6,6 senttiä lit­ral­ta

27.07.2020 06:05 11
Tilaajille
Veroäyrien kerääminen voi johtaa autokannan modernisoitumiseen – ensi viikolla voimaan tuleva polttoaineen hinnannousu saattaa myös eriarvoistaa kaupunkeja ja maaseutua

Ve­ro­äy­rien ke­rää­mi­nen voi johtaa au­to­kan­nan mo­der­ni­soi­tu­mi­seen – ensi vii­kol­la voimaan tuleva polt­to­ai­neen hin­nan­nou­su saattaa myös eri­ar­vois­taa kau­pun­ke­ja ja maa­seu­tua

25.07.2020 10:39 45
Lukijalta Mielipide Oiva Välikangas

Lii­ken­ne­tar­pei­ta on koko pit­käs­sä Suomen maassa

09.07.2020 06:30 2
Tilaajille