Autot: Au­ton­raa­to muuttui ou­lu­lai­sen tu­nin­ki­ker­hon hal­lis­sa 30 000 euron sau­na-au­tok­si

Kaleva Live: Koi­vu­lan tilan lehmät kir­ma­si­vat lai­tu­mel­le Mu­hok­sel­la

Koti-Kaleva: Ou­lu­lais­per­heen re­mon­tit tehdään nol­la­bud­je­til­la – tar­vik­keet han­ki­taan omista va­ras­tois­ta ja ros­ka­la­va­ryh­mäs­tä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Fortum
Siperia opetti: Fortumin Venäjän-matka päättyy, omistusten koko 1,7 miljardin kirjanpitoarvo kirjataan alas

Siperia opetti: For­tu­min Ve­nä­jän-mat­ka päät­tyy, omis­tus­ten koko 1,7 mil­jar­din kir­jan­pi­to­ar­vo kir­ja­taan alas

11.05.2023 14:41 16
HS: Fortumin Venäjän tytäryhtiön tiloihin tuli keskiviikkona aseistautuneita joukkoja – tytäryhtiön johto piti hallituksen kokouksen, jossa päätettiin vaihtaa yhtiön toimitusjohtajaa

HS: For­tu­min Venäjän ty­tär­yh­tiön ti­loi­hin tuli kes­ki­viik­ko­na aseis­tau­tu­nei­ta jouk­ko­ja – ty­tär­yh­tiön johto piti hal­li­tuk­sen ko­kouk­sen, jossa pää­tet­tiin vaihtaa yhtiön toi­mi­tus­joh­ta­jaa

28.04.2023 20:50 18
Putinin Fortum-päätös on opetustarinan karu loppu
Pääkirjoitus

Putinin For­tum-pää­tös on ope­tus­ta­ri­nan karu loppu

26.04.2023 20:00 34
Tilaajille
Fortumin venäläisen tytäryhtiön toimitusjohtaja on vaihdettu – Fortum: Merkki siitä, että omaisuus on otettu haltuun

For­tu­min ve­nä­läi­sen ty­tär­yh­tiön toi­mi­tus­joh­ta­ja on vaih­det­tu – Fortum: Merkki siitä, että omai­suus on otettu haltuun

26.04.2023 18:18 8
Analyysi: Helvetillinen Venäjä-riski realisoitui, kun Putinin mafia ryösti omaisuuden – Fortum ja muut länsiyhtiöt tiesivät asettuvansa diktatuurin armoille

Ana­lyy­si: Hel­ve­til­li­nen Ve­nä­jä-ris­ki rea­li­soi­tui, kun Putinin mafia ryösti omai­suu­den – Fortum ja muut län­si­yh­tiöt tie­si­vät aset­tu­van­sa dik­ta­tuu­rin ar­moil­le

26.04.2023 17:59 8
Tilaajille
Fortum: Omistusoikeus ei Venäjällä muutu, mutta asetuksen vaikutukset liiketoimintaan ovat yhä epäselvät

Fortum: Omis­tus­oi­keus ei Ve­nä­jäl­lä muutu, mutta ase­tuk­sen vai­ku­tuk­set lii­ke­toi­min­taan ovat yhä epä­sel­vät

26.04.2023 10:47 47
Johtajarälssin palkitseminen karkasi käsistä, ja taas kerran kunnostautuu Fortum
Pääkirjoitus

Joh­ta­ja­räls­sin pal­kit­se­mi­nen karkasi kä­sis­tä, ja taas kerran kun­nos­tau­tuu Fortum

18.04.2023 20:00 27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Visio Ou­lu­joen ke­hit­tä­mi­ses­tä jää­mäs­sä For­tu­min pant­ti­van­gik­si

14.04.2023 06:00 1
Tilaajille
Outokummun johtaja Martti Sassi: Edullisinta olisi, että pienydinvoimala saataisiin Tornion tehtaiden yhteyteen

Ou­to­kum­mun johtaja Martti Sassi: Edul­li­sin­ta olisi, että pien­ydin­voi­ma­la saa­tai­siin Tornion teh­tai­den yh­tey­teen

23.03.2023 14:16 5
Tilaajille
Outokumpu ja Fortum selvittävät pienydinvoimaa – reaktoria suunnitellaan ensisijaisesti Tornioon

Ou­to­kum­pu ja Fortum sel­vit­tä­vät pien­ydin­voi­maa – reak­to­ria suun­ni­tel­laan en­si­si­jai­ses­ti Tor­nioon

23.03.2023 09:14 8
Tilaajille
Tekeekö Fortum ydinvoimalan Pyhäjoelle? Ei tee, sanoo yhtiö – mutta tästä syystä toivo kunnassa elää

Tekeekö Fortum ydin­voi­ma­lan Py­hä­joel­le? Ei tee, sanoo yhtiö – mutta tästä syystä toivo kun­nas­sa elää

15.03.2023 06:00 28
Tilaajille
Fortumin hallituksen kokoonpano on menossa uusiksi: puheenjohtajaksi esitetään Mikael Silvennoista

For­tu­min hal­li­tuk­sen ko­koon­pa­no on menossa uu­sik­si: pu­heen­joh­ta­jak­si esi­te­tään Mikael Sil­ven­nois­ta

27.01.2023 11:03
Energia lihottaa Venäjän sotakassaa Ukrainassa, mutta Fortum ei ole päättänyt luopua venäläisestä uraanista – nykysopimus jatkumassa vuosia

Energia li­hot­taa Venäjän so­ta­kas­saa Uk­rai­nas­sa, mutta Fortum ei ole päät­tä­nyt luopua ve­nä­läi­ses­tä uraa­nis­ta – ny­ky­so­pi­mus jat­ku­mas­sa vuosia

07.11.2022 07:52 6
Tilaajille
HS: Fortumin ex-toimitusjohtaja Pekka Lundmark myöntää virheensä Uniper-kaupassa

HS: For­tu­min ex-toi­mi­tus­joh­ta­ja Pekka Lund­mark myöntää vir­heen­sä Uni­per-kau­pas­sa

30.10.2022 08:24 26
Pienydinvoimalat tulevat, ja ne voisivat olla osa myös Pyhäjoen Hanhikiven tulevaisuutta
Pääkirjoitus

Pien­ydin­voi­ma­lat tu­le­vat, ja ne voi­si­vat olla osa myös Py­hä­joen Han­hi­ki­ven tu­le­vai­suut­ta

17.10.2022 20:00 16
Tilaajille
Fortum kertoo käynnistävänsä selvityksen edellytyksistä ydinvoiman lisäämiseen Suomessa ja Ruotsissa

Fortum kertoo käyn­nis­tä­vän­sä sel­vi­tyk­sen edel­ly­tyk­sis­tä ydin­voi­man li­sää­mi­seen Suo­mes­sa ja Ruot­sis­sa

17.10.2022 10:05 32
Isännätön raha rohkaisee liialliseen riskinottoon eikä vastuunkantajia löydy mistään
Kolumni

Isän­nä­tön raha roh­kai­see liial­li­seen ris­kin­ot­toon eikä vas­tuun­kan­ta­jia löydy mistään

07.10.2022 18:00 8
Tilaajille
Ohijuoksutus rikkoi asukkaiden vesiputket – Oulujoen rantatörmällä asuva Timo Julkunen kuuluttaa Fortumilta vastuullisuutta

Ohi­juok­su­tus rikkoi asuk­kai­den ve­si­put­ket – Ou­lu­joen ran­ta­tör­mäl­lä asuva Timo Jul­ku­nen kuu­lut­taa For­tu­mil­ta vas­tuul­li­suut­ta

29.09.2022 18:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jäl­ki­vii­sas­te­li­joi­ta piisaa

27.09.2022 05:00 3
Tilaajille
Omistajaohjausministeri Tuppurainen ei ota kantaa Fortumin nykyjohdon asemaan – "Toimiva johto on yhtiön hallituksen asia"

Omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen ei ota kantaa For­tu­min ny­ky­joh­don asemaan – "Toi­mi­va johto on yhtiön hal­li­tuk­sen asia"

21.09.2022 15:46 37