Uimahallit: Oulun ui­ma­hal­lis­sa ja Ve­si-Ja­tu­lis­sa sul­jet­tu altaita bak­tee­ri­löy­dös­ten vuoksi

Kuvagalleria: Ve­ren­pu­nai­nen ja vio­let­ti hetki ikuis­tui lu­ki­joi­den ko­mei­siin kuviin

Luitko jo tämän: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­sä­il­ma­on­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­ko­ajal­la

Fortum
Viimeisin 4 tuntia
Fortumin hallituksen kokoonpano on menossa uusiksi: puheenjohtajaksi esitetään Mikael Silvennoista

For­tu­min hal­li­tuk­sen ko­koon­pa­no on menossa uu­sik­si: pu­heen­joh­ta­jak­si esi­te­tään Mikael Sil­ven­nois­ta

11:03
Vanhemmat
Energia lihottaa Venäjän sotakassaa Ukrainassa, mutta Fortum ei ole päättänyt luopua venäläisestä uraanista – nykysopimus jatkumassa vuosia

Energia li­hot­taa Venäjän so­ta­kas­saa Uk­rai­nas­sa, mutta Fortum ei ole päät­tä­nyt luopua ve­nä­läi­ses­tä uraa­nis­ta – ny­ky­so­pi­mus jat­ku­mas­sa vuosia

07.11.2022 07:52 6
Tilaajille
HS: Fortumin ex-toimitusjohtaja Pekka Lundmark myöntää virheensä Uniper-kaupassa

HS: For­tu­min ex-toi­mi­tus­joh­ta­ja Pekka Lund­mark myöntää vir­heen­sä Uni­per-kau­pas­sa

30.10.2022 08:24 26
Pienydinvoimalat tulevat, ja ne voisivat olla osa myös Pyhäjoen Hanhikiven tulevaisuutta
Pääkirjoitus

Pien­ydin­voi­ma­lat tu­le­vat, ja ne voi­si­vat olla osa myös Py­hä­joen Han­hi­ki­ven tu­le­vai­suut­ta

17.10.2022 20:00 16
Tilaajille
Fortum kertoo käynnistävänsä selvityksen edellytyksistä ydinvoiman lisäämiseen Suomessa ja Ruotsissa

Fortum kertoo käyn­nis­tä­vän­sä sel­vi­tyk­sen edel­ly­tyk­sis­tä ydin­voi­man li­sää­mi­seen Suo­mes­sa ja Ruot­sis­sa

17.10.2022 10:05 32
Isännätön raha rohkaisee liialliseen riskinottoon eikä vastuunkantajia löydy mistään
Kolumni

Isän­nä­tön raha roh­kai­see liial­li­seen ris­kin­ot­toon eikä vas­tuun­kan­ta­jia löydy mistään

07.10.2022 18:00 8
Tilaajille
Ohijuoksutus rikkoi asukkaiden vesiputket – Oulujoen rantatörmällä asuva Timo Julkunen kuuluttaa Fortumilta vastuullisuutta

Ohi­juok­su­tus rikkoi asuk­kai­den ve­si­put­ket – Ou­lu­joen ran­ta­tör­mäl­lä asuva Timo Jul­ku­nen kuu­lut­taa For­tu­mil­ta vas­tuul­li­suut­ta

29.09.2022 18:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jäl­ki­vii­sas­te­li­joi­ta piisaa

27.09.2022 05:00 3
Tilaajille
Omistajaohjausministeri Tuppurainen ei ota kantaa Fortumin nykyjohdon asemaan – "Toimiva johto on yhtiön hallituksen asia"

Omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen ei ota kantaa For­tu­min ny­ky­joh­don asemaan – "Toi­mi­va johto on yhtiön hal­li­tuk­sen asia"

21.09.2022 15:46 37
Analyysi: Fortum vältti pahimman erossaan Uniperin kanssa – seikkailu Saksassa ja Venäjällä tuhlasi silti miljardeja, mistä johdon on kannettava vastuu

Ana­lyy­si: Fortum vältti pa­him­man eros­saan Uni­pe­rin kanssa – seik­kai­lu Sak­sas­sa ja Ve­nä­jäl­lä tuhlasi silti mil­jar­de­ja, mistä johdon on kan­net­ta­va vastuu

21.09.2022 15:15 2
Tilaajille
Fortum menettää miljardien sijoitukset, kun Saksa omii Uniperin – kesällä sovittu hätärahoitus maksetaan takaisin

Fortum me­net­tää mil­jar­dien si­joi­tuk­set, kun Saksa omii Uni­pe­rin – kesällä sovittu hä­tä­ra­hoi­tus mak­se­taan ta­kai­sin

21.09.2022 13:41 57
Fortum vahvistaa Uniper-neuvottelujen olevan loppusuoralla – esillä myös Fortumin myöntämän rahoituksen palauttaminen

Fortum vah­vis­taa Uni­per-neu­vot­te­lu­jen olevan lop­pu­suo­ral­la – esillä myös For­tu­min myön­tä­män ra­hoi­tuk­sen pa­laut­ta­mi­nen

20.09.2022 21:13 28
Bloomberg: Saksa kansallistamassa Uniperin, neuvottelut lähes valmiit

Bloom­berg: Saksa kan­sal­lis­ta­mas­sa Uni­pe­rin, neu­vot­te­lut lähes valmiit

20.09.2022 15:23 9
Annika Saarikko valtiontaloudesta: Edessä on kahden vaalikauden mittainen urakka – Nivalassa vieraillut valtiovarainministeri puolustaa silti toimia, joiden vuoksi velkataakka on ennätyslukemissa

Annika Saa­rik­ko val­tion­ta­lou­des­ta: Edessä on kahden vaa­li­kau­den mit­tai­nen urakka – Ni­va­las­sa vie­rail­lut val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri puo­lus­taa silti toimia, joiden vuoksi vel­ka­taak­ka on en­nä­tys­lu­ke­mis­sa

19.09.2022 18:00 31
Tilaajille
Saksan valtio saattaa ryhtyä Uniperin enemmistöomistajaksi, energiayhtiön osake syöksyi pörssissä – Tuppurainen: Suomi ei hyväksy kansallistamista ilman korvausta

Saksan valtio saattaa ryhtyä Uni­pe­rin enem­mis­töo­mis­ta­jak­si, ener­gia­yh­tiön osake syöksyi pörs­sis­sä – Tup­pu­rai­nen: Suomi ei hyväksy kan­sal­lis­ta­mis­ta ilman kor­vaus­ta

14.09.2022 20:11 25
Fortumin rahat ovat lopussa ja osakeanti häämöttää – Professori Timo Rothovius: "Ihmettelen, kuinka Fortumin nykyjohto saa jatkaa näiden mokien jälkeen"

For­tu­min rahat ovat lopussa ja osa­ke­an­ti hää­möt­tää – Pro­fes­so­ri Timo Rot­ho­vius: "Ih­met­te­len, kuinka For­tu­min ny­ky­joh­to saa jatkaa näiden mokien jäl­keen"

10.09.2022 12:00 49
Tilaajille
Valtio heittää Fortumille pelastusrenkaan – yhtiö sopi 2,35 miljardin siltarahoituksesta yli 14 prosentin korolla

Valtio heittää For­tu­mil­le pe­las­tus­ren­kaan – yhtiö sopi 2,35 mil­jar­din sil­ta­ra­hoi­tuk­ses­ta yli 14 pro­sen­tin korolla

06.09.2022 15:49 36
Fortumin Venäjän-omistukset kolminkertaiset verrattuna seuraavina tuleviin eurooppalaisyhtiöihin – professori: "Hirveä summa lankeaa veronmaksajien maksettavaksi"

For­tu­min Ve­nä­jän-omis­tuk­set kol­min­ker­tai­set ver­rat­tu­na seu­raa­vi­na tu­le­viin eu­roop­pa­lais­yh­tiöi­hin – pro­fes­so­ri: "Hirveä summa lankeaa ve­ron­mak­sa­jien mak­set­ta­vak­si"

05.09.2022 16:00 38
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto: Sähköverkot ostettava takaisin valtion hallintaan – "Mitään väkipakolla kansallistamista ei tule tehdä"

Poh­jois-Poh­jan­maan Va­sem­mis­to: Säh­kö­ver­kot os­tet­ta­va ta­kai­sin valtion hal­lin­taan – "­Mi­tään vä­ki­pa­kol­la kan­sal­lis­ta­mis­ta ei tule tehdä"

27.08.2022 22:11 52
Tilaajille
Fortumin toimitusjohtaja Ylellä: Yhtiö tarvitsee miljardeja käyttöpääomaa – "Olemme kääntyneet asiassa Suomen hallituksen puoleen"

For­tu­min toi­mi­tus­joh­ta­ja Ylellä: Yhtiö tar­vit­see mil­jar­de­ja käyt­tö­pää­omaa – "Olemme kään­ty­neet asiassa Suomen hal­li­tuk­sen puo­leen"

27.08.2022 13:17 65