Fortum
Oikeus torppasi Fortumin havittelemat muutokset Oulujoen vaelluskalamääräyksiin – uusia kalateitä ei silti tule ainakaan lähivuosina

Oikeus torp­pa­si For­tu­min ha­vit­te­le­mat muu­tok­set Ou­lu­joen vael­lus­ka­la­mää­räyk­siin – uusia ka­la­tei­tä ei silti tule ai­na­kaan lä­hi­vuo­si­na

03.07.2020 21:34 5
Fortum kommentoi KHO:n ratkaisua: Kalaistutuksia Oulujokeen aiotaan jatkaa

Fortum kom­men­toi KHO:n rat­kai­sua: Ka­la­is­tu­tuk­sia Ou­lu­jo­keen aiotaan jatkaa

02.07.2020 12:48 0
Tilaajille
Fortum ei saanut lievennyksiä Oulujoen vesivoimalaitostensa kalatalousvelvoitteisiin, KHO palautti voimaan aluehallintoviraston päätöksen

Fortum ei saanut lie­ven­nyk­siä Ou­lu­joen ve­si­voi­ma­lai­tos­ten­sa ka­la­ta­lous­vel­voit­tei­siin, KHO pa­laut­ti voimaan alue­hal­lin­to­vi­ras­ton pää­tök­sen

01.07.2020 17:01 0
Tilaajille
Vuoden 2020 merilohen ja -taimenen istutukset Oulujokeen ovat alkaneet

Vuoden 2020 me­ri­lo­hen ja -tai­me­nen is­tu­tuk­set Ou­lu­jo­keen ovat al­ka­neet

20.05.2020 11:07 0

Uta­jär­vel­le ra­ken­ne­taan li­sä­ve­si­put­ki, jonka pitäisi pa­ran­taa veden laatua

14.05.2020 15:34 0