Ylennykset: Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

Pääkirjoitus
Tilaajille

Puo­lus­tus­voi­mat avaa uusia ovia ase­pal­ve­luk­seen, mikä on muut­tu­nees­sa maail­mas­sa pe­rus­tel­tua

Puolustusvoimat on nyt kiinnostunut saamaan asepalvelukseen myös niitä nuoria, joiden fyysinen kunto tai kyky ei tähän asti ole armeijalle riittänyt. Armeijassa tarvitaan muitakin kuin etulinjan miehiä ja naisia. Motivoituneille tulijoille on syytä avata uusia ovia.

Varusmiesten kunnon mittaukset ovat jo monen vuoden ajan välittäneet huolestuttavaa tietoa. Fyysinen kunto laskee ja paino nousee.

Vielä kolme vuosikymmentä sitten Cooperin juoksutestin keskimääräinen tulos oli lähes 2 700 metriä. Tuoreimmissa mittauksissa keskiarvolukema on alle 2400 metriä.