Sairaanhoito: OYSin päi­vys­tyk­ses­sä on kär­sit­ty kesällä poik­keuk­sel­li­sen kovista ruuh­kis­ta

Onnettomuudet: Li­min­gas­sa säh­kö­mo­pon ja ke­vyt­moot­to­ri­pyö­rän ko­la­ris­sa kuoli ylä­kou­lu­ikäi­nen poika

Vapaudenriisto
Harvinaislaatuisten syytteiden käsittelyä ei päästy vieläkään aloittamaan Oulun käräjäoikeudessa – oululaisnainen vastaa syytteeseen törkeästä vapaudenriistosta pääkäsittelyssä elokuun lopussa

Har­vi­nais­laa­tuis­ten syyt­tei­den kä­sit­te­lyä ei päästy vie­lä­kään aloit­ta­maan Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa – ou­lu­lais­nai­nen vastaa syyt­tee­seen tör­keäs­tä va­pau­den­riis­tos­ta pää­kä­sit­te­lys­sä elokuun lopussa

16.06.2022 10:04 1
Oulun käräjäoikeuden oli määrä aloittaa harvinaislaatuisen tapauksen käsittely – IS: Nainen toi toisen naisen vauvan Turkista Suomeen, syytetään törkeästä vapaudenriistosta

Oulun kä­rä­jä­oi­keu­den oli määrä aloit­taa har­vi­nais­laa­tui­sen ta­pauk­sen kä­sit­te­ly – IS: Nainen toi toisen naisen vauvan Tur­kis­ta Suo­meen, syy­te­tään tör­keäs­tä va­pau­den­riis­tos­ta

14.06.2022 11:41 1
Tilaajille
Tuomio väkivaltaisesta velanperinnästä Oulussa, uhrin velikin joutui kohteeksi – välineiden joukossa katkaisupihdit ja airsoft-pistooli

Tuomio vä­ki­val­tai­ses­ta ve­lan­pe­rin­näs­tä Ou­lus­sa, uhrin velikin joutui koh­teek­si – vä­li­nei­den jou­kos­sa kat­kai­su­pih­dit ja air­soft-pis­too­li

04.05.2022 16:14 2
Tilaajille
Mies piti uhriaan vankina asunnossa, pahoinpiteli ja pakotti suuseksiin – hovioikeus alensi tuomiota, koska vakavan väkivallan uhka jäi näyttämättä

Mies piti uhriaan vankina asun­nos­sa, pa­hoin­pi­te­li ja pakotti suu­sek­siin – ho­vi­oi­keus alensi tuo­mio­ta, koska vakavan vä­ki­val­lan uhka jäi näyt­tä­mät­tä

26.04.2022 13:29
Tilaajille