Oulun käräjäoikeus
Viimeisin tunti
Siikajokiselle mediapersoonalle Markus Kuotesaholle tuomio törkeästä rattijuopumuksesta

Sii­ka­jo­ki­sel­le me­dia­per­soo­nal­le Markus Kuo­te­sa­hol­le tuomio tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta

15:57 0
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Oikeus: Oulun poliisilaitoksen poliisit eivät käyttäneet tarpeettomia voimakeinoja kiinniottotilanteessa – jättimäinen korvausvaatimus kaatui

Oikeus: Oulun po­lii­si­lai­tok­sen po­lii­sit eivät käyt­tä­neet tar­peet­to­mia voi­ma­keinoja kiin­ni­ot­to­ti­lan­tees­sa – jät­ti­mäi­nen kor­vaus­vaa­ti­mus kaatui

14.09.2020 14:34 8
Tilaajille
Facebook-kirjoittelu toi kolmikolle tuomion kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

Fa­ce­book-kir­joit­te­lu toi kol­mi­kol­le tuomion kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vastaan

10.09.2020 15:52 1
Tilaajille
Oulun poliisilaitoksen poliisille ehdollista vankeutta suuresta määrästä lapsipornoaineistoa - Poliisipäällikkö: Tämä on todella vakava asia

Oulun po­lii­si­lai­tok­sen po­lii­sil­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta suu­res­ta mää­räs­tä lap­si­por­no­ai­neis­toa - Po­lii­si­pääl­lik­kö: Tämä on todella vakava asia

10.09.2020 12:28
Tilaajille
Kännykkää ajaessa käyttänyt kuorma-autoilija törmäsi pientareella ajaneeseen pyöräilijään, joka kuoli myöhemmin sairaalassa – hovioikeus piti kuskin saaman tuomion voimassa

Kän­nyk­kää ajaessa käyt­tä­nyt kuor­ma-au­toi­li­ja törmäsi pien­ta­reel­la aja­nee­seen pyö­räi­li­jään, joka kuoli myö­hem­min sai­raa­las­sa – ho­vi­oi­keus piti kuskin saaman tuomion voi­mas­sa

09.09.2020 20:11 2
Tilaajille
Toppilan Siilo-talovyyhden toinen syytetty oikeudessa: "Kaikki hankkeet menivät kuin kankkulan kaivoon"

Top­pi­lan Sii­lo-ta­lo­vyyh­den toinen syy­tet­ty oi­keu­des­sa: "Kaikki hank­keet menivät kuin kank­ku­lan kai­voon"

08.09.2020 19:18 2
Tilaajille
Siilo-talovyyhden syytetty oikeudessa – "Kalevala Rakennuksella olisi voinut olla varastossa sadan miljoonan euron edestä tavaraa, joka ei näy liikevaihdossa lainkaan"

Sii­lo-ta­lo­vyyh­den syy­tet­ty oi­keu­des­sa – "Ka­le­va­la Ra­ken­nuk­sel­la olisi voinut olla va­ras­tos­sa sadan mil­joo­nan euron edestä ta­va­raa, joka ei näy lii­ke­vaih­dos­sa lain­kaan"

07.09.2020 20:32 7
Tilaajille
Koillismaalaiselle miehelle ehdollista vankeutta koirien kaltoinkohtelusta – Tuomittu aiemminkin eläinsuojelurikoksesta

Koil­lis­maa­lai­sel­le mie­hel­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta koirien kal­toin­koh­te­lus­ta – Tuo­mit­tu aiem­min­kin eläin­suo­je­lu­ri­kok­ses­ta

04.09.2020 10:08 1
Tilaajille
Siilo-talovyyhden talousrikoksista syytetty oikeudessa: "Kiisteltiin siitä, kuka saa huoneiston parhaalta paikalta"

Sii­lo-ta­lo­vyyh­den ta­lous­ri­kok­sis­ta syy­tet­ty oi­keu­des­sa: "Kiis­tel­tiin siitä, kuka saa huo­neis­ton par­haal­ta pai­kal­ta"

02.09.2020 19:29 0
Tilaajille
Miehelle vankeutta naisen raiskauksesta Oulussa – Oikeus kuunteli uhrille jätetyt julmat ääniviestit

Mie­hel­le van­keut­ta naisen rais­kauk­ses­ta Oulussa – Oikeus kuun­te­li uhrille jätetyt julmat ää­ni­vies­tit

01.09.2020 13:49 4
Tilaajille
Syyttäjä esitteli ongelmaista Siilo-talohanketta oikeudessa – "Katson, että nämä kaupat ovat olleet alihintaisia ja ne on tehty lähipiirin kanssa"

Syyt­tä­jä esit­te­li on­gel­mais­ta Sii­lo-ta­lo­han­ket­ta oi­keu­des­sa – "Kat­son, että nämä kaupat ovat olleet ali­hin­tai­sia ja ne on tehty lä­hi­pii­rin kanssa"

31.08.2020 14:45 6
Tilaajille
Oikeus tuomitsi 24-vuotiaan miehen sakkoihin virkavallan vastustamisesta – häiritsi toisen henkilön puhuttamista huutamalla ja uhittelemalla

Oikeus tuo­mit­si 24-vuo­tiaan miehen sak­koi­hin vir­ka­val­lan vas­tus­ta­mi­ses­ta – häi­rit­si toisen hen­ki­lön pu­hut­ta­mis­ta huu­ta­mal­la ja uhit­te­le­mal­la

31.08.2020 09:15 1
Siilo-taloihin liittyvä talousrikosoikeudenkäynti alkaa, kokonaisuutta käsitellään yli kuukauden ajan

Sii­lo-ta­loi­hin liit­ty­vä ta­lous­ri­kos­oi­keu­den­käyn­ti alkaa, ko­ko­nai­suut­ta kä­si­tel­lään yli kuu­kau­den ajan

31.08.2020 08:00 0
Tilaajille
Sanaharkka päättyi puukotukseen toppilalaisen kerrostalon parkkipaikalla – mies tuomittiin yli kahdeksi vuodeksi vankeuteen ja maksamaan reilun 15 000 euron korvaukset

Sa­na­hark­ka päättyi puu­ko­tuk­seen top­pi­la­lai­sen ker­ros­ta­lon park­ki­pai­kal­la – mies tuo­mit­tiin yli kah­dek­si vuo­dek­si van­keu­teen ja mak­sa­maan reilun 15 000 euron kor­vauk­set

29.08.2020 11:13 1
Tilaajille
Kiistely toimittajan Facebook-päivityksestä päättyi, hovituomio saadaan syyskuussa

Kiis­te­ly toi­mit­ta­jan Fa­ce­book-päi­vi­tyk­ses­tä päät­tyi, ho­vi­tuo­mio saadaan syys­kuus­sa

27.08.2020 14:13 7
Tilaajille
Uusia todisteita hovioikeudessa toimittajan kunnianloukkausjutussa – Syyttäjä: On otettava huomioon Vehkoon ammatti toimittajana

Uusia to­dis­tei­ta ho­vi­oi­keu­des­sa toi­mit­ta­jan kun­nian­louk­kaus­ju­tus­sa – Syyt­tä­jä: On otet­ta­va huo­mioon Vehkoon ammatti toi­mit­ta­ja­na

26.08.2020 13:41 3
Tilaajille
Miehen hallusta löytyi yli 20 000 lapsipornokuvaa, syyttäjä vaatii ehdollista vankeutta – syytetty kiistää ladanneensa tarkoituksella laittomia kuvia

Miehen hal­lus­ta löytyi yli 20 000 lap­si­por­no­ku­vaa, syyt­tä­jä vaatii eh­dol­lis­ta van­keut­ta – syy­tet­ty kiistää la­dan­neen­sa tar­koi­tuk­sel­la lait­to­mia kuvia

26.08.2020 12:42
Tilaajille
Toimittajan saama kunnianloukkaustuomio hovioikeudessa – Johanna Vehkoo vaatii kumoamaan käräjäoikeuden tuomion, syyttäjä ja Junes Lokka vastustavat valitusta

Toi­mit­ta­jan saama kun­nian­louk­kaus­tuo­mio ho­vi­oi­keu­des­sa – Johanna Vehkoo vaatii ku­moa­maan kä­rä­jä­oi­keu­den tuo­mion, syyt­tä­jä ja Junes Lokka vas­tus­ta­vat va­li­tus­ta

26.08.2020 06:00 1
Tilaajille
Kolme miestä syytettynä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan Oulussa – Syyttäjä: Vaikka Facebook-tilit ovat yksityisiä, kyse on yleisöstä

Kolme miestä syy­tet­ty­nä kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vastaan Oulussa – Syyt­tä­jä: Vaikka Fa­ce­book-ti­lit ovat yk­si­tyi­siä, kyse on ylei­sös­tä

24.08.2020 14:55 2
Tilaajille
Oululaisen liikehuoneiston vastikkeet jäivät rästiin – osakkeenomistajat joutuvat maksamaan yli 20 000 euron edestä korvauksia taloyhtiölle

Ou­lu­lai­sen lii­ke­huo­neis­ton vas­tik­keet jäivät rästiin – osak­keen­omis­ta­jat jou­tu­vat mak­sa­maan yli 20 000 euron edestä kor­vauk­sia ta­lo­yh­tiöl­le

22.08.2020 19:15 4
Tilaajille