Liikunta: Mu­hos­lai­nen Sanna Pie­ni­nie­mi on sat­san­nut liik­ku­mi­seen­sa yli 30 000 euroa

Hiihto: Suo­si­tun Iinatin hiih­to­la­dun tau­ko­ka­tos romahti

Luitko jo tämän: Nämä pojat kan­ta­vat Kärppiä tu­le­vai­suu­des­sa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulun käräjäoikeus
Viimeisin 4 tuntia
Neljä nuorta ryösti alaikäisiltä viisikymppisen kesäiltana keskellä Oulua – oikeus tuomitsi ehdolliseen vankeuteen

Neljä nuorta ryösti ala­ikäi­sil­tä vii­si­kymp­pi­sen ke­sä­il­ta­na kes­kel­lä Oulua – oikeus tuo­mit­si eh­dol­li­seen van­keu­teen

16:43
Tilaajille
Viikko
Karannut koira puri naista ja koiraa Kempeleessä – kahdelle tuomiot oikeudessa

Ka­ran­nut koira puri naista ja koiraa Kem­pe­lees­sä – ­kah­del­le tuomiot oi­keu­des­sa

24.02.2024 10:21 22
Tilaajille
Mieskaksikolle tuomio törkeästä pahoinpitelystä Oulussa – uhria pieksettiin pesäpallomailalla Soldiers of Odinin kerhotilojen naapurissa

Mies­kak­si­kol­le tuomio tör­keäs­tä pa­hoin­pi­te­lys­tä Oulussa – uhria piek­set­tiin pe­sä­pal­lo­mai­lal­la Sol­diers of Odinin ker­ho­ti­lo­jen naa­pu­ris­sa

23.02.2024 15:51 1
Tilaajille
Nainen lähti viikoiksi reissuun ja jätti kissat ilman hoitoa Limingassa – oikeus tuomitsi sakkoihin

Nainen lähti vii­koik­si reis­suun ja jätti kissat ilman hoitoa Li­min­gas­sa – oi­keus tuo­mit­si sak­koi­hin

21.02.2024 15:25 7
Tilaajille
Syyte: Ammattiopiston opettaja läpsi opiskelijoita takapuolelle ja uhkaili väkivallalla Ylivieskassa – Jedu irtisanoi opettajan

Syyte: Am­mat­ti­opis­ton opet­ta­ja läpsi opis­ke­li­joi­ta ta­ka­puo­lel­le ja uhkaili vä­ki­val­lal­la Yli­vies­kas­sa – Jedu ir­ti­sa­noi opet­ta­jan

21.02.2024 13:55
Tilaajille
Miehet saivat sakkoja ympäristön turmelemisesta – Iisalmen Prisman purkujätettä säilytettiin Limingassa

Miehet saivat sakkoja ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta – Ii­sal­men Prisman pur­ku­jä­tet­tä säi­ly­tet­tiin Li­min­gas­sa

20.02.2024 16:17 2
Tilaajille
Kiinniotettu mies uhkaili väkivallalla ja sylkäisi Oulun poliisivankilan vartijaa kasvoihin – hovioikeus korotti vartijan kärsimyskorvauksia

Kiin­ni­otet­tu mies uhkaili vä­ki­val­lal­la ja syl­käi­si Oulun po­lii­si­van­ki­lan var­ti­jaa kas­voi­hin – ho­vi­oi­keus korotti var­ti­jan kär­si­mys­kor­vauk­sia

20.02.2024 10:40 5
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Lehto Groupin yrityssaneeraus hyväksyttiin – yhtiöllä on velkoja noin 50 miljoonaa euroa

Lehto Groupin yri­tys­sa­nee­raus hy­väk­syt­tiin – yh­tiöl­lä on velkoja noin 50 mil­joo­naa euroa

19.02.2024 15:30 12
Tilaajille
Oululaisisälle sakot lapsensa vapauden riistämisestä – lähti naapuriin ja sulki vatsakipuisen pikkutytön huoneeseensa

Ou­lu­lai­si­säl­le sakot lap­sen­sa va­pau­den riis­tä­mi­ses­tä – lähti naa­pu­riin ja ­sul­ki vat­sa­ki­pui­sen pik­ku­ty­tön huo­nee­seen­sa

19.02.2024 15:24
Tilaajille
Näin Oulun käräjäoikeuden tuomiot eroavat muusta maasta – Raiskauksesta vähemmän vankeutta

Näin Oulun kä­rä­jä­oi­keu­den tuomiot eroavat muusta maasta – Rais­kauk­ses­ta vä­hem­män van­keut­ta

19.02.2024 09:39 6
Tilaajille
Näissä huoneissa Oulun poliisi ottaa epäillystä valokuvan ja sormenjäljet – Haukiputaan putkassa osa joutuu märkäpuolelle

Näissä huo­neis­sa Oulun poliisi ottaa epäil­lys­tä va­lo­ku­van ja sor­men­jäl­jet – Hau­ki­pu­taan put­kas­sa osa joutuu mär­kä­puo­lel­le

17.02.2024 05:00 3
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus antoi päätöksen Haapajärven kaupunginhallituksen puheenjohtajan seksuaalirikossyytteestä – syyte raukeaa ja korvausvaatimus jää sillensä

Oulun kä­rä­jä­oi­keus antoi pää­tök­sen Haa­pa­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan sek­suaa­li­ri­kos­syyt­tees­tä – syyte raukeaa ja kor­vaus­vaa­ti­mus jää sil­len­sä

16.02.2024 09:33
Tilaajille
Syyttäjä Oulun huumekäräjillä: Huumeiden tuonti Suomeen naamioitiin pariskuntareissuiksi – taustalla "henkilö X", joka antoi käskyt ja uhkaili

Syyt­tä­jä Oulun huu­me­kä­rä­jil­lä: Huu­mei­den tuonti Suomeen naa­mioi­tiin pa­ris­kun­ta­reis­suik­si – taus­tal­la "hen­ki­lö X", joka antoi käskyt ja uhkaili

15.02.2024 18:35 2
Tilaajille
Haapajärven ex-kaupunginjohtaja tiesi seksuaalirikosepäilystä, mutta ei pitänyt sitä merkittävänä – Nykyisen kaupunginjohtajan mielestä rehtori olisi pitänyt hyllyttää

Haa­pa­jär­ven ex-kau­pun­gin­joh­ta­ja tiesi sek­suaa­li­ri­ko­se­päi­lys­tä, mutta ei pitänyt sitä mer­kit­tä­vä­nä – Ny­kyi­sen kau­pun­gin­joh­ta­jan mie­les­tä rehtori olisi pitänyt hyl­lyt­tää

15.02.2024 14:30
Tilaajille
Syyttäjä: Järjestäytynyt rikollisryhmä pyöritti isoa huumebisnestä Oulussa ja muualla Suomessa – useille henkilöille vaaditaan pitkiä vankeusrangaistuksia

Syyt­tä­jä: Jär­jes­täy­ty­nyt ri­kol­lis­ryh­mä pyö­rit­ti isoa huu­me­bis­nes­tä Oulussa ja muualla Suo­mes­sa – useille hen­ki­löil­le vaa­di­taan pitkiä van­keus­ran­gais­tuk­sia

14.02.2024 19:39 5
Tilaajille
Mittavan huumerikosvyyhdin käsittely alkaa – Ouluun ja muualle Suomeen tuotiin yli 200 kiloa huumeita Ruotsista

Mit­ta­van huu­me­ri­kos­vyyh­din kä­sit­te­ly alkaa – Ouluun ja muualle Suomeen tuotiin yli 200 kiloa huu­mei­ta Ruot­sis­ta

14.02.2024 06:00
Tilaajille
Jyrki Hallikainen Oulun poliisin kuulustelussa: "Minut kutsuttiin Suomeen pelastamaan työttömät insinöörit"

Jyrki Hal­li­kai­nen Oulun po­lii­sin kuu­lus­te­lus­sa: "Minut kut­sut­tiin Suomeen pe­las­ta­maan työt­tö­mät in­si­nöö­rit"

13.02.2024 16:14 9
Tilaajille
Uroksen valmisteluistunnossa salattiin asiakirjoja ja nostettiin esiin uusi henkilö, jota poliisi joutuu vielä kuulemaan – ”Tulee mieleen Fingerpori”

Uroksen val­mis­te­luis­tun­nos­sa sa­lat­tiin asia­kir­jo­ja ja nos­tet­tiin esiin uusi hen­ki­lö, jota poliisi joutuu vielä kuu­le­maan – ”Tulee mieleen Fin­ger­po­ri”

13.02.2024 18:04 9
Tilaajille
Urokseen liittyvä rikosoikeudenkäynti alkaa Oulussa – syytettyjen ei ole pakko saapua vielä paikalle

Urok­seen liit­ty­vä ri­kos­oi­keu­den­käyn­ti alkaa Oulussa – syy­tet­ty­jen ei ole pakko saapua vielä pai­kal­le

13.02.2024 06:00 3
Kaupunginjohtaja: Haapajärvellä ei voinut olla tietoa seksuaalirikosepäilystä, koska rehtori ei siitä kertonut – "Tieto ulottumattomissamme"

Kau­pun­gin­joh­ta­ja: Haa­pa­jär­vel­lä ei voinut olla tietoa sek­suaa­li­ri­ko­se­päi­lys­tä, koska rehtori ei siitä ker­to­nut – "Tieto ulot­tu­mat­to­mis­sam­me"

12.02.2024 11:14
Tilaajille