Joukkoliikenne: Pro­fes­so­ri: Työ­eh­to­so­pi­mus­ta ei tar­vit­se so­vel­taa, jos kul­jet­ta­jat ovat yrit­tä­jän ase­mas­sa

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Valve
Muistatko legendaariset Nukun diskot? Oulun nuoret kävivät joka perjantai bileissä, joissa yhden ysärihitin soidessa pojat heittivät paidat pois

Muis­tat­ko le­gen­daa­ri­set Nukun diskot? Oulun nuoret kävivät joka per­jan­tai bi­leis­sä, joissa yhden ysä­ri­hi­tin soi­des­sa pojat heit­ti­vät paidat pois

12.11.2023 06:00 5
Tilaajille
Runous on nopea laji – Runoilija Harri Hertell muistuttaa runouden vetreydestä

Runous on nopea laji – Ru­noi­li­ja Harri Hertell muis­tut­taa ru­nou­den vet­rey­des­tä

04.05.2023 08:00 1
Tilaajille
"Mikään ei ole keltaisempi kuin ulpukka" – Valvegallerian uudessa näyttelyssä katsotaan luontoa lapsen lailla

"Mikään ei ole kel­tai­sem­pi kuin ul­puk­ka" – Val­ve­gal­le­rian uudessa näyt­te­lys­sä kat­so­taan luontoa lapsen lailla

20.04.2023 06:00
Tilaajille
Kirsi Kunnaksen runoretki kaikkein pienimmille tiitiäisille – Päiväkoti-ikäiset lapset Oulusta ja Tyrnävältä kokivat runojen taikavoimia

Kirsi Kun­nak­sen ru­no­ret­ki kaik­kein pie­nim­mil­le tii­tiäi­sil­le – Päi­vä­ko­ti-ikäi­set lapset Oulusta ja Tyr­nä­väl­tä kokivat runojen tai­ka­voi­mia

29.03.2023 16:00
Tilaajille
Oululainen Heikki Hallanoro toteutti unelman heittäytyä muusikoksi – "Vaati pokkaa luopua matematiikan lehtorin virasta, mutta minulla ei ollut vaihtoehtoa"

Ou­lu­lai­nen Heikki Hal­la­no­ro to­teut­ti unelman heit­täy­tyä muu­si­kok­si – "Vaati pokkaa luopua ma­te­ma­tii­kan leh­to­rin vi­ras­ta, mutta minulla ei ollut vaih­toeh­toa"

19.03.2023 12:00 5
Tilaajille
Jimi Tenor vierailee Oulu All Star Big Bandin solistina esittämässä korona-aikana syntynyttä musiikkia

Jimi Tenor vie­rai­lee Oulu All Star Big Bandin so­lis­ti­na esit­tä­mäs­sä ko­ro­na-ai­ka­na syn­ty­nyt­tä mu­siik­kia

15.02.2023 19:00
Tilaajille
Ainutlaatuinen tilaisuus nähdä pääosin Raahessa kuvattu Susikoira Roi Oulun lasten- ja nuortenelokuvien festivaalilla

Ai­nut­laa­tui­nen ti­lai­suus nähdä pääosin Raa­hes­sa kuvattu Su­si­koi­ra Roi Oulun lasten- ja nuor­ten­elo­ku­vien fes­ti­vaa­lil­la

20.10.2022 10:15 2
Tilaajille
Oululainen Valveen elokuvakoulu jälleen ainoa suomalaisosallistuja kansainvälisessä elokuvakasvatuksen verkostossa – "Kun taidot kehittyvät, nostamme rimaa korkeammalle"

Ou­lu­lai­nen Valveen elo­ku­va­kou­lu jälleen ainoa suo­ma­lais­osal­lis­tu­ja kan­sain­vä­li­ses­sä elo­ku­va­kas­va­tuk­sen ver­kos­tos­sa – "Kun taidot ke­hit­ty­vät, nos­tam­me rimaa kor­keam­mal­le"

15.10.2022 07:30 3
Tilaajille
Oulun Ylioppilasteatteri tuo ensi-iltaan absurdin draamakomedian, jossa sukelletaan viinapullojen perässä syvyyksiin

Oulun Yli­op­pi­las­teat­te­ri tuo en­si-il­taan ab­sur­din draa­ma­ko­me­dian, jossa su­kel­le­taan vii­na­pul­lo­jen perässä sy­vyyk­siin

07.10.2022 06:00 1
Oululaisystävykset hurahtivat korealaiseen popmusiikkiin ja puuhaavat nyt Valveelle alan tapahtumaa – "K-popia voi harrastaa todella monella eri tasolla"

Ou­lu­lais­ys­tä­vyk­set hu­rah­ti­vat ko­rea­lai­seen pop­mu­siik­kiin ja puu­haa­vat nyt Val­veel­le alan ta­pah­tu­maa – "K-po­pia voi har­ras­taa todella monella eri ta­sol­la"

20.08.2022 06:10 2
Kulttuuritalo Valve etsii uutta kahvila- ja ravintolayrittäjää

Kult­tuu­ri­ta­lo Valve etsii uutta kah­vi­la- ja ra­vin­to­la­yrit­tä­jää

23.06.2022 12:19 3
Kulttuuritalo Valven visuaalinen ilme uudistettiin

Kult­tuu­ri­ta­lo Valven vi­suaa­li­nen ilme uu­dis­tet­tiin

13.06.2022 11:09 1
Oulussa muistetaan lauantaina kaikkien goottien esiäitiä Vampiraa – Hollywood-tähti Mailan Nurmen syntymästä on tänä vuonna sata vuotta

Oulussa muis­te­taan lauan­tai­na kaik­kien goot­tien esi­äi­tiä Vam­pi­raa – Hol­ly­wood-täh­ti Mailan Nurmen syn­ty­mäs­tä on tänä vuonna sata vuotta

06.05.2022 17:00 1
Tilaajille
Oululaistaiteilija Pia Leppänen innosti sadat oululaiset lapset ja nuoret taiteilemaan kurkiorigameja – valaistut kurkiparvet nähdään osana Lumo-valofestivaalia

Ou­lu­lais­tai­tei­li­ja Pia Lep­pä­nen innosti sadat ou­lu­lai­set lapset ja nuoret tai­tei­le­maan kur­ki­ori­ga­me­ja – va­lais­tut kur­ki­par­vet nähdään osana Lu­mo-va­lo­fes­ti­vaa­lia

11.11.2021 17:45
Oulun Ylioppilasteatterin improryhmä antaa katsojille vallan päättää murhamysteerin raamit – "Mutta kuka on murhaaja?"

Oulun Yli­op­pi­las­teat­te­rin imp­ro­ryh­mä antaa kat­so­jil­le vallan päättää mur­ha­mys­tee­rin raamit – "Mutta kuka on mur­haa­ja?"

09.11.2021 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten hienoa olisi, jos Ou­lus­sa­kin voi­tai­siin jär­jes­tää elo­ku­va- ja oop­pe­ra­fes­ti­vaa­le­ja muiden elin­voi­mais­ten kau­pun­kien tyyliin

02.02.2021 05:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kult­tuu­rin toi­min­nat­ko pois erä­mu­seon tieltä?

30.01.2021 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kau­pun­gin­ta­lo on jo it­ses­sään his­to­rial­li­nen kohde ja so­vel­tuu pai­kal­li­sen his­to­rian esit­te­lyyn

29.01.2021 06:00
Tilaajille
Kulttuuritalo Valveella toiminut Konst O. Deli -ravintola lopetti toimintansa – ravintoloitsija avaa uuden samannimisen ravintolan Vaasaan

Kult­tuu­ri­ta­lo Val­veel­la toi­mi­nut Konst O. Deli -ra­vin­to­la lopetti toi­min­tan­sa – ra­vin­to­loit­si­ja avaa uuden sa­man­ni­mi­sen ra­vin­to­lan Vaasaan

25.08.2020 11:50 1
Tilaajille