Nallikari: Golf-kent­tä pul­lah­ti pois Hie­ta­saa­ren suun­ni­tel­mas­ta

Nuoret: Tik­to­kin suosio uu­tis­läh­tee­nä kasvaa no­peas­ti, mutta saa ou­lu­lais­nuo­ril­ta myös kri­tiik­kiä

Luitko jo tämän: Vie­rai­lim­me per­heen­äi­ti Marika Fin­ger­roo­sin luona ja saimme sek­si­le­lu-esit­te­lyn

Konserttiarviot
Keikka-arvio: Gettomasa antoi Oululle parastaan puolikuntoisenakin – kiertueen päätöskeikka oli tunnin mittainen hittiputki

Keik­ka-ar­vio: Get­to­ma­sa antoi Oululle pa­ras­taan puo­li­kun­toi­se­na­kin – kier­tueen pää­tös­keik­ka oli tunnin mit­tai­nen hit­ti­put­ki

18.12.2022 17:14 4
Tilaajille
Konserttiarvio: Oulu Sinfonia vei kuulijat Beethovenin yhdeksännellä kohti joulua

Kon­sert­tiar­vio: Oulu Sin­fo­nia vei kuu­li­jat Beet­ho­ve­nin yh­dek­sän­nel­lä kohti joulua

16.12.2022 14:10 4
Tilaajille
Konserttiarvio: Hurjia tunteita ja suurta pauhua – vain Finlandia jäi puuttumaan

Kon­sert­tiar­vio: Hurjia tun­tei­ta ja suurta pauhua – vain Fin­lan­dia jäi puut­tu­maan

08.12.2022 17:20 5
Tilaajille
Konserttiarvio: Sellohevin mestarit villitsivät ja herkistivät Tullisalin torstai-illassa – pian 30-vuotias Apocalyptica osoitti Oulussa, miksi sen konsepti on kestänyt aikaa

Kon­sert­tiar­vio: Sel­lo­he­vin mes­ta­rit vil­lit­si­vät ja her­kis­ti­vät Tul­li­sa­lin tors­tai-il­las­sa – pian 30-vuo­tias Apo­ca­lyp­ti­ca osoitti Ou­lus­sa, miksi sen kon­sep­ti on kes­tä­nyt aikaa

18.11.2022 16:00 4
Tilaajille
Konserttiarvio: Vain Gershwiniä, mutta riemukkaasti – pianosolisti Joseph Moogin otteessa oli jazzillista rentoutta, Oulu Sinfonian ylikapellimestari Rumon Gumba oli kateederilla ihan liekeissä

Kon­sert­tiar­vio: Vain Gersh­wi­niä, mutta rie­muk­kaas­ti – pia­no­so­lis­ti Joseph Moogin ot­tees­sa oli jaz­zil­lis­ta ren­tout­ta, Oulu Sin­fo­nian yli­ka­pel­li­mes­ta­ri Rumon Gumba oli ka­tee­de­ril­la ihan lie­keis­sä

18.11.2022 11:30 1
Tilaajille
Konserttiarvio: Tuttujen sävelmien uusi elämä Oulu Sinfonian ja UMOn yhteiskonsertissa

Kon­sert­tiar­vio: Tut­tu­jen sä­vel­mien uusi elämä Oulu Sin­fo­nian ja UMOn yh­teis­kon­ser­tis­sa

11.11.2022 13:05
Tilaajille
Konserttiarvio: Jaakko Kuusistolta kesken jäänyt teos nousi päärooliin synkkien sinfonioiden illassa

Kon­sert­tiar­vio: Jaakko Kuu­sis­tol­ta kesken jäänyt teos nousi pää­roo­liin synk­kien sin­fo­nioi­den illassa

04.11.2022 15:20
Tilaajille
Konserttiarvio: Oulu Sinfonia tarjosi illan tanssirytmien parissa: "Kahdesta solistista suuremman huomion sai Leticia Moreno, jonka esittämät taiturikappaleet olivat todellista korvakarkkia"

Kon­sert­tiar­vio: Oulu Sin­fo­nia tarjosi illan tans­si­ryt­mien pa­ris­sa: "Kah­des­ta so­lis­tis­ta suu­rem­man huomion sai Leticia Moreno, jonka esit­tä­mät tai­tu­ri­kap­pa­leet olivat to­del­lis­ta kor­va­kark­kia"

21.10.2022 11:00
Tilaajille
Konserttiarvio: Oulu Sinfonia tarjosi modernismia sadan vuoden takaa

Kon­sert­tiar­vio: Oulu Sin­fo­nia tarjosi mo­der­nis­mia sadan vuoden takaa

30.09.2022 12:10
Tilaajille
Konserttiarvio: Nuorten alttoviulistien taituruutta Oulun valtakunnallisen alttoviulukilpailun finaalissa

Kon­sert­tiar­vio: Nuorten alt­to­viu­lis­tien tai­tu­ruut­ta Oulun val­ta­kun­nal­li­sen alt­to­viu­lu­kil­pai­lun fi­naa­lis­sa

25.09.2022 13:33
Tilaajille
Arvio: Oulunsalo soi päättyi kahteen täysin erilaiseen konserttiin

Arvio: Ou­lun­sa­lo soi päättyi kahteen täysin eri­lai­seen kon­sert­tiin

15.08.2022 15:32
Tilaajille
Arvio: Monenlaisten murheiden musiikkia Oulu Sinfonian kausikonserttien sarjan päätöksessä

Arvio: Mo­nen­lais­ten mur­hei­den mu­siik­kia Oulu Sin­fo­nian kau­si­kon­sert­tien sarjan pää­tök­ses­sä

12.05.2022 13:15
Tilaajille
Arvio: Jan Johanssonin Jazz på svenska -klassikkoalbumin kappaleiden kuuleminen elävänä oli merkkitapaus

Arvio: Jan Jo­hans­so­nin Jazz på svenska -k­las­sik­ko­al­bu­min kap­pa­lei­den kuu­le­mi­nen elävänä oli merk­ki­ta­paus

24.03.2022 11:10 1
Tilaajille
Arvio: Oulun musiikkijuhlien toimitusjohtaja Elena Mîndru joutui itse estradille sairaustapauksen vuoksi

Arvio: Oulun mu­siik­ki­juh­lien toi­mi­tus­joh­ta­ja Elena Mîndru joutui itse est­ra­dil­le sai­raus­ta­pauk­sen vuoksi

22.03.2022 11:30
Tilaajille
Arvio: Sunnuntaina Oulun musiikkijuhlilla siirryttiin valkoisesta mustaan, mutta samalla myös synkästä valoon

Arvio: Sun­nun­tai­na Oulun mu­siik­ki­juh­lil­la siir­ryt­tiin val­koi­ses­ta mus­taan, mutta samalla myös syn­käs­tä valoon

21.03.2022 14:00
Tilaajille
Arvio: Oulun musiikkijuhlien God bless America -konsertti osui vaikuttavasti ja vahingossa ajan hermolle

Arvio: Oulun mu­siik­ki­juh­lien God bless America -kon­sert­ti osui vai­kut­ta­vas­ti ja va­hin­gos­sa ajan her­mol­le

21.03.2022 10:30
Tilaajille
Arvio: Nokkelasti koottu konsertti elokuvissa käytetystä klassisesta musiikista ja varsinaisesta elokuvamusiikista

Arvio: Nok­ke­las­ti koottu kon­sert­ti elo­ku­vis­sa käy­te­tys­tä klas­si­ses­ta mu­sii­kis­ta ja var­si­nai­ses­ta elo­ku­va­mu­sii­kis­ta

17.03.2022 15:10
Tilaajille
Arvio: Korona-ajan tiiviisti harjoitellut Jukka Perkon Early Birds -trio osoitti vahvaa osaamistaan Oulun musiikkijuhlilla

Arvio: Ko­ro­na-ajan tii­viis­ti har­joi­tel­lut Jukka Perkon Early Birds -trio osoitti vahvaa osaa­mis­taan Oulun mu­siik­ki­juh­lil­la

16.03.2022 11:45
Tilaajille
Arvio: Jaakko Kuusiston muistokonsertti oli hieno muistutus musiikin vaikuttavuudesta

Arvio: Jaakko Kuu­sis­ton muis­to­kon­sert­ti oli hieno muis­tu­tus mu­sii­kin vai­kut­ta­vuu­des­ta

15.03.2022 14:00 4
Tilaajille
Arvio: Mackenzie Melemed Rahmaninovin jalanjäljissä Oulun musiikkijuhlien avauksessa,  jossa tunnelmat vaihtelivat seesteisyydestä demoniseen hurjuuteen

Arvio: Mac­ken­zie Melemed Rah­ma­ni­no­vin ja­lan­jäl­jis­sä Oulun mu­siik­ki­juh­lien avauk­ses­sa, jossa tun­nel­mat vaih­te­li­vat sees­tei­syy­des­tä de­mo­ni­seen hur­juu­teen

14.03.2022 11:00
Tilaajille