Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Konserttiarviot
Kuukausi
Konserttiarvio: Barokkimusiikki soi hyväntuulisen viihdyttävästi Oulun tuomiokirkossa

Kon­sert­tiar­vio: Ba­rok­ki­mu­siik­ki soi hy­vän­tuu­li­sen viih­dyt­tä­väs­ti Oulun tuo­mio­kir­kos­sa

23.02.2024 12:47 1
Tilaajille
Konserttiarvio: Oulu Sinfonian kausikonsertissa vuodenajat laitettiin uusiksi – Max Richterin uudisteos ammentaa Vivaldista ja ambient-musiikista, Lauri Porra luo harmonista muumitunnelmaa

Kon­sert­tiar­vio: Oulu Sin­fo­nian kau­si­kon­ser­tis­sa vuo­den­ajat lai­tet­tiin uusiksi – Max Rich­te­rin uu­dis­teos am­men­taa Vi­val­dis­ta ja am­bient-mu­sii­kis­ta, Lauri Porra luo har­mo­nis­ta muu­mi­tun­nel­maa

16.02.2024 11:05
Tilaajille
Konserttiarvio: Oulun Vanha Musiikki -festivaali tarjoili päätöskonsertissaan jatkoa ranskalaisiin tunnelmiin isommalla meiningillä

Kon­sert­tiar­vio: Oulun Vanha Mu­siik­ki -fes­ti­vaa­li tar­joi­li pää­tös­kon­ser­tis­saan jatkoa rans­ka­lai­siin tun­nel­miin isom­mal­la mei­nin­gil­lä

13.02.2024 12:05
Tilaajille
Konserttiarvio: Ranskalaisen barokin tunnot hehkuivat rakkauden liekeistä turmaan ja kuolemaan

Kon­sert­tiar­vio: Rans­ka­lai­sen barokin tunnot heh­kui­vat rak­kau­den lie­keis­tä turmaan ja kuo­le­maan

13.02.2024 08:00
Tilaajille
Konserttiarvio: Uutta musiikkia vanhasta maailmasta – oululaislähtöinen alttoviulisti Lilli Maijala soitti vahvoin ottein kantaesityksen saaneessa konsertossa Oulu Sinfonian solistina

Kon­sert­tiar­vio: Uutta mu­siik­kia van­has­ta maail­mas­ta – ou­lu­lais­läh­töi­nen alt­to­viu­lis­ti Lilli Maijala soitti vahvoin ottein kan­ta­esi­tyk­sen saa­nees­sa kon­ser­tos­sa Oulu Sin­fo­nian so­lis­ti­na

09.02.2024 11:24
Tilaajille
Vanhemmat
Konserttiarvio: Oulu Sinfonian juhlaohjelmassa kuultiin uutta ja harvinaista

Kon­sert­tiar­vio: Oulu Sin­fo­nian juh­la­oh­jel­mas­sa kuul­tiin uutta ja har­vi­nais­ta

08.12.2023 11:48 1
Tilaajille
Konserttiarvio: Säveltäjämestari Burt Bacharachin hittien kimara vei täydellisen poplaulun juurille

Kon­sert­tiar­vio: Sä­vel­tä­jä­mes­ta­ri Burt Bac­ha­rac­hin hittien kimara vei täy­del­li­sen pop­lau­lun juu­ril­le

01.12.2023 10:18
Tilaajille
Konserttiarvio: Oulu Sinfonia ilotteli jazzahtavilla rytmeillä – loistelias konsertti todisti, että orkesterin rekrytoinnit ovat osuneet kohdalleen

Kon­sert­tiar­vio: Oulu Sin­fo­nia ilot­te­li jazz­ah­ta­vil­la ryt­meil­lä – lois­te­lias kon­sert­ti to­dis­ti, että or­kes­te­rin rek­ry­toin­nit ovat osuneet koh­dal­leen

24.11.2023 14:34
Tilaajille
Konserttiarvio: Oulu Sinfonia ja kapellimestariopiskelijoiden ilta antoi uskoa taiteen tulevaisuuteen

Kon­sert­tiar­vio: Oulu Sin­fo­nia ja ka­pel­li­mes­ta­ri­opis­ke­li­joi­den ilta antoi uskoa taiteen tu­le­vai­suu­teen

17.11.2023 14:44 2
Tilaajille
Konserttiarvio: Kansanmusiikki ja jazz kohtasivat upealla tavalla vibrafonisti Panu Savolaisen ja JPP-yhtyeen konsertissa

Kon­sert­tiar­vio: Kan­san­mu­siik­ki ja jazz koh­ta­si­vat upealla tavalla vib­ra­fo­nis­ti Panu Sa­vo­lai­sen ja JPP-yh­tyeen kon­ser­tis­sa

17.11.2023 13:16
Tilaajille
Konserttiarvio: Prokofjevin paljon soitetuttuun konserttoon mahtui myös persoonallisia yksityiskohtia

Kon­sert­tiar­vio: Pro­kof­je­vin paljon soi­te­tut­tuun kon­sert­toon mahtui myös per­soo­nal­li­sia yk­si­tyis­koh­tia

10.11.2023 17:04
Tilaajille
Konserttiarvio: Valloittava kapellimestari sytytti orkesterin ja yleisön Oulu Sinfonian huikeassa Brahms-konsertissa

Kon­sert­tiar­vio: Val­loit­ta­va ka­pel­li­mes­ta­ri sytytti or­kes­te­rin ja yleisön Oulu Sin­fo­nian hui­keas­sa Brahms-kon­ser­tis­sa

03.11.2023 14:40 2
Tilaajille
Arvio: Oulun konservatoriossa nähtiin kokoonpano, jolle harva vetää vertoja – Esityksen energia oli viritetty huippuunsa

Arvio: Oulun kon­ser­va­to­rios­sa nähtiin ko­koon­pa­no, jolle harva vetää vertoja – Esi­tyk­sen energia oli vi­ri­tet­ty huip­puun­sa

10.10.2023 19:01 1
Tilaajille
Konserttiarvio: Ranskalainen visiitti Oulussa oli napakymppi – Louis Sclavis kuuluu nykyjazzin omaperäisimpiin muusikoihin

Kon­sert­tiar­vio: Rans­ka­lai­nen vi­siit­ti Oulussa oli na­pa­kymp­pi – Louis Sclavis kuuluu ny­ky­jaz­zin oma­pe­räi­sim­piin muu­si­koi­hin

06.10.2023 10:04
Tilaajille
Konserttiarvio: Nuori viulistilupaus Luca Faulisi soitti hurmaavasti ja samalla hieman arvaamattomasti

Kon­sert­tiar­vio: Nuori viu­lis­ti­lu­paus Luca Faulisi soitti hur­maa­vas­ti ja samalla hieman ar­vaa­mat­to­mas­ti

30.09.2023 15:30
Tilaajille
Konserttiarvio: Harvinainen sointiyhdistelmä valloitti Oulunsalo Soin Bach-illassa

Kon­sert­tiar­vio: Har­vi­nai­nen soin­ti­yh­dis­tel­mä val­loit­ti Ou­lun­sa­lo Soin Bach-il­las­sa

13.08.2023 16:00
Tilaajille
Konserttiarvio: Kaksi duoa kuin kaksi orkesteria – "Tällaista musiikkia kuuntelisi mielellään enemmän", kriitikko Juha Sutela kommentoi Elojazz-iltaa

Kon­sert­tiar­vio: Kaksi duoa kuin kaksi or­kes­te­ria – "Täl­lais­ta mu­siik­kia kuun­te­li­si mie­lel­lään enem­män", krii­tik­ko Juha Sutela kom­men­toi Elo­jazz-il­taa

04.08.2023 10:45 1
Tilaajille
Konserttiarvio: Oulu Sinfonian ja Kuopion kaupunginorkesterin yhteiskonserttia kannatti odottaa – Kevätuhri päätti kauden poikkeuksellisen loisteliaasti

Kon­sert­tiar­vio: Oulu Sin­fo­nian ja Kuopion kau­pun­gin­or­kes­te­rin yh­teis­kon­sert­tia kan­nat­ti odottaa – Ke­vät­uh­ri päätti kauden poik­keuk­sel­li­sen lois­te­liaas­ti

26.05.2023 13:10 1
Tilaajille
Konserttiarvio: Uudet laulajakyvyt tarjosivat taidolla oopperan pauhua ja hiljaisuutta

Kon­sert­tiar­vio: Uudet lau­la­ja­ky­vyt tar­jo­si­vat tai­dol­la oop­pe­ran pauhua ja hil­jai­suut­ta

19.05.2023 10:35
Tilaajille
Konserttiarvio: Oulu Sinfonian solistina esiintynyt nuori viulisti Inmo Yang tarjosi huikeaa soinnin riemua ja unenomaista herkkyyttä

Kon­sert­tiar­vio: Oulu Sin­fo­nian so­lis­ti­na esiin­ty­nyt nuori viu­lis­ti Inmo Yang tarjosi huikeaa soinnin riemua ja unen­omais­ta herk­kyyt­tä

05.05.2023 14:39
Tilaajille