Ylioppilaat: Ou­lu­lai­nen Lauri Lohi kertoo, miten hän kir­joit­ti täydet pisteet äi­din­kie­len ko­kees­ta

Unelma Hietasaaressa: Ou­lu­lais­per­he re­mon­toi vanhan puu­ta­lon oman nä­köi­sek­si

Valmistuneet: Ou­lu­lai­nen kuk­ka­kaup­pa­yrit­tä­jä myy tänä vii­kon­lop­pu­na lähes tuhat ruusua – lue, miten kukan saa säi­ly­mään pi­dem­pään

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Muusikot
Yli sadan soittajan jättiorkesteri nousee Madetojan salin lavalle – Oulu Sinfonian muusikot ja ylikapellimestari kertovat konsertissa kuultavan, äärirajoja koettelevan Kevätuhrin haasteista

Yli sadan soit­ta­jan jät­ti­or­kes­te­ri nousee Ma­det­ojan salin lavalle – Oulu Sin­fo­nian muu­si­kot ja yli­ka­pel­li­mes­ta­ri ker­to­vat kon­ser­tis­sa kuul­ta­van, ää­ri­ra­jo­ja koet­te­le­van Ke­vät­uh­rin haas­teis­ta

25.05.2023 08:00 2
Tilaajille
Valta ja vastuu houkuttivat soololevyn tekoon – Otto Mikkolan levynjulkaisukiertue ulottuu Ouluun lauantaina

Valta ja vastuu hou­kut­ti­vat soo­lo­le­vyn tekoon – Otto Mik­ko­lan le­vyn­jul­kai­su­kier­tue ulottuu Ouluun lauan­tai­na

28.04.2023 19:00
Tilaajille
Kova hinku tehdä musiikkia ajoi oululaisen Hiski Pajuniemen lastenmuusikoksi –Kun  kelkkaan hyppäsi viulua soittava Elina Korhonen, syntyi Laulukudelmia-duo

Kova hinku tehdä mu­siik­kia ajoi ou­lu­lai­sen Hiski Pa­ju­nie­men las­ten­muu­si­kok­si –Kun kelk­kaan hyppäsi viulua soit­ta­va Elina Kor­ho­nen, syntyi Lau­lu­ku­del­mia-duo

13.04.2023 19:00
Tilaajille
Kun pitkätukka tarttui sähkökitaraan, niin katsomossa olleet beduiinit päätyivät hetken ihmettelyn jälkeen toivomaan Metallicaa

Kun pit­kä­tuk­ka tarttui säh­kö­ki­ta­raan, niin kat­so­mos­sa olleet be­duii­nit pää­tyi­vät hetken ih­met­te­lyn jälkeen toi­vo­maan Me­tal­li­caa

29.03.2023 06:00 3
Tilaajille
Oululainen Heikki Hallanoro toteutti unelman heittäytyä muusikoksi – "Vaati pokkaa luopua matematiikan lehtorin virasta, mutta minulla ei ollut vaihtoehtoa"

Ou­lu­lai­nen Heikki Hal­la­no­ro to­teut­ti unelman heit­täy­tyä muu­si­kok­si – "Vaati pokkaa luopua ma­te­ma­tii­kan leh­to­rin vi­ras­ta, mutta minulla ei ollut vaih­toeh­toa"

19.03.2023 12:00 5
Tilaajille
Kaarlenväylän silta soi kuin instrumentti rumpali Tatu Rönkön käsissä – Katso video Oulun konsertista

Kaar­len­väy­län silta soi kuin inst­ru­ment­ti rumpali Tatu Rönkön käsissä – Katso video Oulun kon­ser­tis­ta

18.03.2023 20:40 4
Tilaajille
Mezzosopraano Virpi Räisäsen työmatka kotoa Yli-Iistä Kemiin tyssäsi lumipenkkaan ja kaikki näytti menevän pieleen, mutta sitten tuli soitto agentuurilta – Äkkilähtö Berliiniin palkittiin bravo-huudoin

Mez­zo­sop­raa­no Virpi Räi­sä­sen työ­mat­ka kotoa Yli-Iis­tä Kemiin tyssäsi lu­mi­penk­kaan ja kaikki näytti menevän pie­leen, mutta sitten tuli soitto agen­tuu­ril­ta – Äk­ki­läh­tö Ber­lii­niin pal­kit­tiin bra­vo-huu­doin

25.02.2023 17:00
Tilaajille
Oululaisten tanssimuusikoiden raja menee rokissa, sitä ei hevillä Honkapirtin harjoituksissa soiteta – Katso videot bändin jammailusta

Ou­lu­lais­ten tans­si­muu­si­koi­den raja menee ro­kis­sa, sitä ei hevillä Hon­ka­pir­tin har­joi­tuk­sis­sa soiteta – Katso videot bändin jam­mai­lus­ta

04.02.2023 13:00 8
Tilaajille
Kirja-arvio: Tommi Saarelan kirjassa käydään yksityiskohtaisesti läpi Kassu Halosen elämää.

Kir­ja-ar­vio: Tommi Saa­re­lan kir­jas­sa käydään yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti läpi Kassu Halosen elämää.

29.01.2023 16:10
Tilaajille
60 vuotta täyttävä Timo Rautiainen sanoo olevansa muusikkona amatööri, joka esittää uskottavasti ammattilaista

60 vuotta täyt­tä­vä Timo Rau­tiai­nen sanoo ole­van­sa muu­sik­ko­na ama­töö­ri, joka esittää us­kot­ta­vas­ti am­mat­ti­lais­ta

24.01.2023 19:00 1
Tilaajille
Jonna Tervomaalla, 50, on alkanut moninkertainen juhlavuosi – "Sytyn, kun tekemistä on paljon"

Jonna Ter­vo­maal­la, 50, on alkanut mo­nin­ker­tai­nen juh­la­vuo­si – "Sytyn, kun te­ke­mis­tä on paljon"

06.01.2023 19:00
Tilaajille
Pertti Haipola on viihdyttänyt soitollaan ja laulattanut oululaisia yli 60 vuotta – "Haitari tuntui nuorempana paljon kevyemmältä"

Pertti Haipola on viih­dyt­tä­nyt soi­tol­laan ja lau­lat­ta­nut ou­lu­lai­sia yli 60 vuotta – "Hai­ta­ri tuntui nuo­rem­pa­na paljon ke­vyem­mäl­tä"

04.01.2023 10:30 6
Tilaajille
Sanojen täyttämää elämää – Runoilija-kääntäjä Pentti Saaritsan juhlakonsertista tuli pohjoiseen ennättäessään hänen luottosäveltäjänsä Eero Ojasenkin juhlintaa

Sanojen täyt­tä­mää elämää – ­Ru­noi­li­ja-kään­tä­jä Pentti Saa­rit­san juh­la­kon­ser­tis­ta tuli poh­joi­seen en­nät­täes­sään hänen luot­to­sä­vel­tä­jän­sä Eero Oja­sen­kin juh­lin­taa

03.01.2023 16:00 1
Tilaajille
Sarjakuvia tekevä muusikko on opetellut elämään muutenkin kuin hetkessä – "Kun lupauduin Radiopuhelimiin, osasin katsoa ehkä vuoden päähän", oululaisyhtyeen 60 vuotta täyttävä solisti Jyrki Mäki sanoo

Sar­ja­ku­via tekevä muu­sik­ko on ope­tel­lut elämään muu­ten­kin kuin het­kes­sä – "Kun lu­pau­duin Ra­dio­pu­he­li­miin, osasin katsoa ehkä vuoden pää­hän", ou­lu­lais­yh­tyeen 60 vuotta täyt­tä­vä solisti Jyrki Mäki sanoo

27.11.2022 19:00 2
Tilaajille
Kirja-arvio: Kauko Röyhkän ja Anneli Aunolan Alisa Aro -sarjan kakkososa keskittyy naisiin kohdistuvaan väkivaltaan

Kir­ja-ar­vio: Kauko Röyhkän ja Anneli Aunolan Alisa Aro -sarjan kak­kos­osa kes­kit­tyy naisiin koh­dis­tu­vaan vä­ki­val­taan

29.09.2022 10:20
Tilaajille
Oululaismuusikko Jarmo Heikkinen marssi nuorena Abban puheille, mutta livisti paikalta ennen kuin Björn ehti alakertaan – "Ehkä olisin voinut odotella vähän pitempään"

Ou­lu­lais­muu­sik­ko Jarmo Heik­ki­nen marssi nuorena Abban pu­heil­le, mutta livisti pai­kal­ta ennen kuin Björn ehti ala­ker­taan – "Ehkä olisin voinut odo­tel­la vähän pi­tem­pään"

26.09.2022 19:00 2
Tilaajille
Danny kiersi Viimeisen illan merkeissä jo vuonna 2019, mutta niin vain kävi, että musiikkineuvos on taas tien päällä

Danny kiersi Vii­mei­sen illan mer­keis­sä jo vuonna 2019, mutta niin vain kävi, että mu­siik­ki­neu­vos on taas tien päällä

22.09.2022 19:00 7
Tilaajille
Kolmen oululaisen ammattilaisen perustaman lastenmusiikkibändin kunnianhimo on korkealla: "Yleisö on vaativa, eikä lastenmusiikki ole helpompaa tai lällympää kuin mikään muukaan musiikki"

Kolmen ou­lu­lai­sen am­mat­ti­lai­sen pe­rus­ta­man las­ten­mu­siik­ki­bän­din kun­nian­hi­mo on kor­keal­la: "Yleisö on vaa­ti­va, eikä las­ten­mu­siik­ki ole hel­pom­paa tai läl­lym­pää kuin mikään muukaan mu­siik­ki"

17.09.2022 16:00
Tilaajille
Oulu Sinfonian muusikot ovat liekeissä syksyn konserttiohjelmasta – "Luvassa on suuria tunteita ja teoksia, kansainvälisiä huippuvierailijoita ja elokuvakonsertteja"

Oulu Sin­fo­nian muu­si­kot ovat lie­keis­sä syksyn kon­sert­ti­oh­jel­mas­ta – "Lu­vas­sa on suuria tun­tei­ta ja teok­sia, kan­sain­vä­li­siä huip­pu­vie­rai­li­joi­ta ja elo­ku­va­kon­sert­te­ja"

15.09.2022 07:00
Tilaajille
Muhoslainen viihteen kymmenottelija Valto Savolainen ei kärvistellyt korona-aikana, vaan päivitti osaamistaan ja satsasi kalustoon: "Rutiinit eivät tee viihdyttäjästä parempaa"

Mu­hos­lai­nen viih­teen kym­men­ot­te­li­ja Valto Sa­vo­lai­nen ei kär­vis­tel­lyt ko­ro­na-ai­ka­na, vaan päi­vit­ti osaa­mis­taan ja satsasi ka­lus­toon: "Ru­tii­nit eivät tee viih­dyt­tä­jäs­tä pa­rem­paa"

04.09.2022 19:00
Tilaajille