Muusikot

IL: Muu­sik­ko Matti Silmu on kuollut – oli Yö­lin­tu-yh­tyeen pe­rus­ta­ja­jä­sen

27.02.2021 20:21
Aluksi sana on hyvä oivallus, kunnes sitä alkavat käyttää kaikki – yksi viime vuosien hittisanoja on sanoittaminen

Aluksi sana on hyvä oi­val­lus, kunnes sitä alkavat käyttää kaikki – yksi viime vuosien hit­ti­sa­no­ja on sa­noit­ta­mi­nen

14.02.2021 18:00
Tilaajille
Legendaarinen jazzpianisti Chick Corea on kuollut

Le­gen­daa­ri­nen jazz­pia­nis­ti Chick Corea on kuollut

11.02.2021 23:25 3
"Oli aika voittajafiilis" – oululaisen Juho Karjalaisen ensimmäinen pitkä dokumentti pääsi DocPoint-festivaalille

"Oli aika voit­ta­ja­fii­lis" – ou­lu­lai­sen Juho Kar­ja­lai­sen en­sim­mäi­nen pitkä do­ku­ment­ti pääsi Doc­Point-fes­ti­vaa­lil­le

19.01.2021 19:00
Tilaajille
IL: Muusikko Pave Maijanen, 70, on kuollut

IL: Muu­sik­ko Pave Mai­ja­nen, 70, on kuollut

16.01.2021 20:58 24
Palvottu kitaristi Alexi Laiho oli ristiriitojen persoona, ja juuri se sai yleisön polvilleen – "Maailma menetti yhden kaikkien aikojen suurimmista kitaristeista"

Pal­vot­tu ki­ta­ris­ti Alexi Laiho oli ris­ti­rii­to­jen per­soo­na, ja juuri se sai yleisön pol­vil­leen – "Maail­ma menetti yhden kaik­kien aikojen suu­rim­mis­ta ki­ta­ris­teis­ta"

04.01.2021 17:22 11
Tilaajille
Oululainen Vesa Ranta kiersi Sentencedissä maailmaa yhtä aikaa Alexi Laihon Children of Bodomin kanssa – "Hän oli ujon oloinen"

Ou­lu­lai­nen Vesa Ranta kiersi Sen­ten­ce­dis­sä maail­maa yhtä aikaa Alexi Laihon Child­ren of Bodomin kanssa – "Hän oli ujon oloi­nen"

04.01.2021 15:48 1
Tilaajille
Kitaristi Alexi Laiho on kuollut – 41-vuotiaana menehtynyt muusikko kärsi pitkäaikaisista terveysongelmista

Ki­ta­ris­ti Alexi Laiho on kuollut – 41-vuo­tiaa­na me­neh­ty­nyt muu­sik­ko kärsi pit­kä­ai­kai­sis­ta ter­veys­on­gel­mis­ta

04.01.2021 12:43 4
Oulunsalolaislähtöinen baritoni Joose Vähäsöyrinki kehitti studiolleen kymmeniätuhansia katsojia keränneet virtuaalikonsertit  – perjantaina on vuorossa joululaulutoiveiden ilta

Ou­lun­sa­lo­lais­läh­töi­nen ba­ri­to­ni Joose Vä­hä­söy­rin­ki kehitti stu­diol­leen kym­me­niä­tu­han­sia kat­so­jia ke­rän­neet vir­tuaa­li­kon­ser­tit – per­jan­tai­na on vuo­ros­sa jou­lu­lau­lu­toi­vei­den ilta

17.12.2020 20:50 1
Tilaajille
Addiktio, josta ei pääse eroon – Tuomari Nurmio opettelee rennompaa asennetta ammattiinsa, jotta se olisi mieluummin harrastus kuin raskas duuni

Ad­dik­tio, josta ei pääse eroon – Tuomari Nurmio opet­te­lee ren­nom­paa asen­net­ta am­mat­tiin­sa, jotta se olisi mie­luum­min har­ras­tus kuin raskas duuni

22.11.2020 08:00 1
Tilaajille
Arvio: Dokumentti perehdyttää Billie Holidayn huumeiden, seksihurjastelun ja masokististen miessuhteiden täyttämään elämään

Arvio: Do­ku­ment­ti pe­reh­dyt­tää Billie Ho­li­dayn huu­mei­den, sek­si­hur­jas­te­lun ja ma­so­kis­tis­ten mies­suh­tei­den täyt­tä­mään elämään

20.11.2020 17:00
Tilaajille
Aivokasvain muistutti Jaakko Kuusistoa elämän hauraudesta – hän rohkaisee samalla tavoin oireilevia hakeutumaan tutkimuksiin

Ai­vo­kas­vain muis­tut­ti Jaakko Kuu­sis­toa elämän hau­rau­des­ta – hän roh­kai­see samalla tavoin oi­rei­le­via ha­keu­tu­maan tut­ki­muk­siin

03.10.2020 15:00 1
Tilaajille
Perjantaina Oulussa esiintyvä Pepe Willberg on taas nousukiidossa 1980- ja 1990-lukujen alamäen jälkeen

Per­jan­tai­na Oulussa esiin­ty­vä Pepe Will­berg on taas nou­su­kii­dos­sa 1980- ja 1990-lu­ku­jen alamäen jälkeen

15.09.2020 19:00
Tilaajille
Arvio: Terhi Kokkosen kypsä esikoisteos liittyy herkullisen kutkuttavasti kansainvälisten goottisisarustensa seuraan

Arvio: Terhi Kok­ko­sen kypsä esi­kois­teos liittyy her­kul­li­sen kut­kut­ta­vas­ti kan­sain­vä­lis­ten goot­ti­si­sa­rus­ten­sa seuraan

13.09.2020 17:00
Tilaajille
Arvio: Tommi Liimatan oppivuodet Rovaniemen Länsikankaalla vetävästi kirjoitetussa Rollo-elämäkerrassa

Arvio: Tommi Lii­ma­tan op­pi­vuo­det Ro­va­nie­men Län­si­kan­kaal­la ve­tä­väs­ti kir­joi­te­tus­sa Rol­lo-elä­mä­ker­ras­sa

07.09.2020 18:00
Tilaajille
Pekka "Pave" Maijasesta tuli sattumalta Pave ja basisti – 70-vuotiaan Maijasen arki sujuu nyt ALS-motoneuronisairauden ehdoilla

Pekka "Pave" Mai­ja­ses­ta tuli sat­tu­mal­ta Pave ja basisti – 70-vuo­tiaan Mai­ja­sen arki sujuu nyt ALS-mo­to­neu­ro­ni­sai­rau­den eh­doil­la

02.09.2020 07:00 1
Tilaajille
Kanye West ilmoittautui Twitterissä Yhdysvaltain presidenttikisaan – Ei ole aivan varmaa, oliko raptähti tosissaan ilmoittautuessaan Trumpin haastajaksi neljä kuukautta ennen vaaleja

Kanye West il­moit­tau­tui Twit­te­ris­sä Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti­ki­saan – Ei ole aivan varmaa, oliko rap­täh­ti to­sis­saan il­moit­tau­tues­saan Trumpin haas­ta­jak­si neljä kuu­kaut­ta ennen vaaleja

05.07.2020 09:26 2

Mil­joo­na­sa­teen al­ku­pe­räis­jä­sen, kos­ke­tin­soit­ta­ja Olli Heik­ki­nen on kuollut

27.06.2020 23:23
Oululainen lauluntekijä Jukka Ruottinen maalaa kappaleillaan tauluja, joihin kuulija saa itse keksiä tarinan

Ou­lu­lai­nen lau­lun­te­ki­jä Jukka Ruot­ti­nen maalaa kap­pa­leil­laan tau­lu­ja, joihin kuulija saa itse keksiä tarinan

24.06.2020 19:00
Tilaajille
Taiteen apurahat ovat tärkeä lisä oululaismuusikoille – "Tuohan se myös uutta uskoa tekemiseen, kun oma musiikki nähdään tukemisen arvoisena"

Taiteen apu­ra­hat ovat tärkeä lisä ou­lu­lais­muu­si­koil­le – "Tuohan se myös uutta uskoa te­ke­mi­seen, kun oma mu­siik­ki nähdään tu­ke­mi­sen ar­voi­se­na"

17.06.2020 07:00
Tilaajille