Valtiontalouden tarkastusvirasto
Viimeisin tunti
Näkökulma: Kuka valvoisi valvojaa? – VTV:n työjärjestyksen kirjaus voi hiljentää epäkohtia havainneen työntekijän

Nä­kö­kul­ma: Kuka val­voi­si val­vo­jaa? – VTV:n työ­jär­jes­tyk­sen kirjaus voi hil­jen­tää epä­koh­tia ha­vain­neen työn­te­ki­jän

18:43 13
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia
Eduskunnan toimikunta päätti pidättää VTV:n Yli-Viikarin virasta rikostutkinnan ajaksi

Edus­kun­nan toi­mi­kun­ta päätti pi­dät­tää VTV:n Yli-Vii­ka­rin virasta ri­kos­tut­kin­nan ajaksi

15:05 4
Kuukausi
VTV:n uskottavuus koetteilla – viraston on toimittava nuhteettomasti, muuten työltä putoaa pohja pois
Pääkirjoitus

VTV:n us­kot­ta­vuus koet­teil­la – vi­ras­ton on toi­mit­ta­va nuh­teet­to­mas­ti, muuten työltä putoaa pohja pois

06.04.2021 20:00 19
Tilaajille
VTV:n raportteja on Iltalehden mukaan sensuroitu ja pehmennelty esimiesvoimin – johtaja STT:lle: "Ei pidä paikkaansa"

VTV:n ra­port­te­ja on Il­ta­leh­den mukaan sen­su­roi­tu ja peh­men­nel­ty esi­mies­voi­min – johtaja STT:l­le: "Ei pidä paik­kaan­sa"

02.04.2021 17:42 14
STT:n tiedot: VTV:tä koskevassa virkarikostutkinnassa epäiltynä pääjohtaja Yli-Viikarin lisäksi viraston lakiasiainjohtaja

STT:n tiedot: VTV:tä kos­ke­vas­sa vir­ka­ri­kos­tut­kin­nas­sa epäil­ty­nä pää­joh­ta­ja Yli-Vii­ka­rin lisäksi vi­ras­ton la­ki­asiain­joh­ta­ja

30.03.2021 20:34 9
Eduskunnan kansliatoimikunta käynnisti prosessin VTV:n pääjohtaja Yli-Viikarin pidättämiseksi virasta

Edus­kun­nan kans­lia­toi­mi­kun­ta käyn­nis­ti pro­ses­sin VTV:n pää­joh­ta­ja Yli-Vii­ka­rin pi­dät­tä­mi­sek­si virasta

30.03.2021 15:18 23
Eduskunnan puhemiehistö hyllyttäisi VTV:n pääjohtaja Yli-Viikarin – valiokunnan johtaja selvittäisi mahdollisen erottamisen askelmerkit

Edus­kun­nan pu­he­mie­his­tö hyl­lyt­täi­si VTV:n pää­joh­ta­ja Yli-Vii­ka­rin – va­lio­kun­nan johtaja sel­vit­täi­si mah­dol­li­sen erot­ta­mi­sen as­kel­mer­kit

29.03.2021 19:26 16
Eduskunnan puhemies Vehviläinen moittii VTV:n pääjohtajaa kovin sanoin – Tytti Yli-Viikarille ostettiin vuosina 2018–2020 kauneudenhoitopalveluja valtion piikkiin yli 4 700 eurolla

Edus­kun­nan pu­he­mies Veh­vi­läi­nen moittii VTV:n pää­joh­ta­jaa kovin sanoin – Tytti Yli-Vii­ka­ril­le os­tet­tiin vuosina 2018–2020 kau­neu­den­hoi­to­pal­ve­lu­ja valtion piik­kiin yli 4 700 eurolla

27.03.2021 18:01 38
Eduskunnan puhemiehistö haluaa lisätietoja Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajalta – Tytti Yli-Viikarille ostettu VTV:n kustannuksella runsaasti palveluita

Edus­kun­nan pu­he­mie­his­tö haluaa li­sä­tie­to­ja Val­tion­ta­lou­den tar­kas­tus­vi­ras­ton pää­joh­ta­jal­ta – Tytti Yli-Vii­ka­ril­le ostettu VTV:n kus­tan­nuk­sel­la run­saas­ti pal­ve­lui­ta

26.03.2021 21:08 21
Vanhemmat
Valtiontalouden tarkastusvirasto arvioi kriittisesti hallituksen työllisyystoimia: "Vaikutukset julkistalouteen ovat olleet tähän asti vaatimattomia"

Val­tion­ta­lou­den tar­kas­tus­vi­ras­to arvioi kriit­ti­ses­ti hal­li­tuk­sen työl­li­syys­toi­mia: "Vai­ku­tuk­set jul­kis­ta­lou­teen ovat olleet tähän asti vaa­ti­mat­to­mia"

07.12.2020 12:00 14