KOLUMNIT: To­kio­lai­nen Hamako ajaa taksia ja ihailee Alvar Aaltoa

Valtiontalouden tarkastusvirasto
Pääkirjoitus

VTV:n pää­joh­ta­jan tapaus osoit­taa, että val­ta-ase­ma voi panna mo­raa­lin koe­tuk­sel­le myös Suo­mes­sa

29.06.2021 20:00 20
Tilaajille

Kans­lia­toi­mi­kun­ta alkaa sel­vit­tää Yli-Vii­ka­rin ta­paus­ta – kutsui ensi vii­kol­le kuul­ta­vak­si

16.06.2021 17:42 4

Kuka päättää ja miten? – Yli-Vii­ka­rin tapaus pal­jas­ti epä­sel­vyy­den edus­kun­nan pää­tök­sen­teos­sa

16.06.2021 06:30 6
Tilaajille

Yli-Vii­ka­ri ei kom­men­toi mah­dol­li­suut­taan jatkaa VTV:n joh­dos­sa – tapaus etenee edus­kun­nan kans­lia­toi­mi­kun­nal­le

15.06.2021 20:02 2
Tilaajille

VTV:n Yli-Vii­ka­ri HS:lle: Il­ma­pii­ri tuntui tal­vel­la niin tuo­mit­se­val­ta, ettei haas­tat­te­lu­jen an­ta­mi­nen vai­kut­ta­nut hyö­dyl­li­sel­tä

30.05.2021 08:31 20

Uu­tis­suo­ma­lai­nen: Yli-Vii­ka­ri on va­lit­ta­nut hyl­ly­tyk­ses­tään

07.05.2021 17:29 10

Eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus: Useassa VTV:n han­kin­nan kil­pai­lu­tuk­ses­sa puut­tei­ta

29.04.2021 15:50 17

Tytti Yli-Vii­ka­ri har­kit­see hyl­ly­tyk­sen­sä vie­mis­tä hal­lin­to-oi­keu­teen: "Mi­nus­ta on tär­keää, että asia sel­vi­te­tään"

22.04.2021 11:52 31
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Di­gi­ta­li­saa­tion ja glo­ba­li­saa­tion nimissä

20.04.2021 03:00
Tilaajille

Nä­kö­kul­ma: Kuka val­voi­si val­vo­jaa? – VTV:n työ­jär­jes­tyk­sen kirjaus voi hil­jen­tää epä­koh­tia ha­vain­neen työn­te­ki­jän

08.04.2021 18:43 13
Tilaajille

Edus­kun­nan toi­mi­kun­ta päätti pi­dät­tää VTV:n Yli-Vii­ka­rin virasta ri­kos­tut­kin­nan ajaksi

08.04.2021 15:05 4
Pääkirjoitus

VTV:n us­kot­ta­vuus koet­teil­la – vi­ras­ton on toi­mit­ta­va nuh­teet­to­mas­ti, muuten työltä putoaa pohja pois

06.04.2021 20:00 20
Tilaajille

VTV:n ra­port­te­ja on Il­ta­leh­den mukaan sen­su­roi­tu ja peh­men­nel­ty esi­mies­voi­min – johtaja STT:l­le: "Ei pidä paik­kaan­sa"

02.04.2021 17:42 14

STT:n tiedot: VTV:tä kos­ke­vas­sa vir­ka­ri­kos­tut­kin­nas­sa epäil­ty­nä pää­joh­ta­ja Yli-Vii­ka­rin lisäksi vi­ras­ton la­ki­asiain­joh­ta­ja

30.03.2021 20:34 9

Edus­kun­nan kans­lia­toi­mi­kun­ta käyn­nis­ti pro­ses­sin VTV:n pää­joh­ta­ja Yli-Vii­ka­rin pi­dät­tä­mi­sek­si virasta

30.03.2021 15:18 23

Edus­kun­nan pu­he­mie­his­tö hyl­lyt­täi­si VTV:n pää­joh­ta­ja Yli-Vii­ka­rin – va­lio­kun­nan johtaja sel­vit­täi­si mah­dol­li­sen erot­ta­mi­sen as­kel­mer­kit

29.03.2021 19:26 16

Edus­kun­nan pu­he­mies Veh­vi­läi­nen moittii VTV:n pää­joh­ta­jaa kovin sanoin – Tytti Yli-Vii­ka­ril­le os­tet­tiin vuosina 2018–2020 kau­neu­den­hoi­to­pal­ve­lu­ja valtion piik­kiin yli 4 700 eurolla

27.03.2021 18:01 38

Edus­kun­nan pu­he­mie­his­tö haluaa li­sä­tie­to­ja Val­tion­ta­lou­den tar­kas­tus­vi­ras­ton pää­joh­ta­jal­ta – Tytti Yli-Vii­ka­ril­le ostettu VTV:n kus­tan­nuk­sel­la run­saas­ti pal­ve­lui­ta

26.03.2021 21:08 21

Val­tion­ta­lou­den tar­kas­tus­vi­ras­to arvioi kriit­ti­ses­ti hal­li­tuk­sen työl­li­syys­toi­mia: "Vai­ku­tuk­set jul­kis­ta­lou­teen ovat olleet tähän asti vaa­ti­mat­to­mia"

07.12.2020 12:00 14