Oulu: Val­tio-omis­ta­ja vaatii, että Oulun len­to­yh­tey­det saadaan pa­rem­mik­si

Kadonneet: Suun­nis­tus­ki­sa sai uuden kään­teen, kun Mu­hok­sen met­säs­tä löytyi Kel­los­ta ka­don­nut nainen

Peruskoulu: Ou­lu­lais­opet­ta­ja kertoo, mikä kä­si­työn ope­tuk­ses­sa meni pieleen

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

VTV aloit­taa me­net­te­lyn ex-pää­joh­ta­ja Yli-Vii­ka­rin ir­ti­sa­no­mi­sek­si yli­joh­ta­jan virasta

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi tammikuun lopulla Yli-Viikarin sakkoihin virka-aseman väärinkäyttämisestä, virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kavalluksesta.

Helsinki
Valtiontalouden tarkastusvirasto on aloittanut irtisanomismenettelyn Tytti Yli-Viikarin irtisanomiseksi ylijohtajan virasta.
Valtiontalouden tarkastusvirasto on aloittanut irtisanomismenettelyn Tytti Yli-Viikarin irtisanomiseksi ylijohtajan virasta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV kertoo aloittavansa menettelyn entisen pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin irtisanomiseksi ylijohtajan virasta.

VTV katsoo, että irtisanomiseen on eduskunnan virkamieslaissa tarkoitettu erityisen painava syy ja kertoo siksi aloittavansa irtisanomismenettelyn.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi tammikuun lopulla Yli-Viikarin 80 päiväsakon rangaistukseen virka-aseman väärinkäyttämisestä, virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kavalluksesta. Koska ratkaisu ei ole lainvoimainen, VTV kertoo myös ryhtyneensä toimiin Yli-Viikarin virantoimituksesta pidättämisen jatkamiseksi.

VTV:n mukaan Yli-Viikaria kuullaan ennen asian ratkaisemista.

Virasta pidätettynä on myös VTV:n johtaja Mikko Koiranen. Myös hänen virantoimituksesta pidättämisensä osalta VTV kertoo tekevänsä ratkaisun myöhemmin. Koiranen tuomittiin tammikuun lopulla Helsingin käräjäoikeudessa virka-aseman väärinkäyttämisestä 30 päiväsakon sakkorangaistukseen.

Syyttäjä, Yli-Viikari ja VTV ovat ilmoittaneet tyytymättömyytensä käräjäoikeuden ratkaisuun.

Yli-Viikari valittanut hallinto-oikeuteen

Aiemmin kerrottiin, että Yli-Viikari on valittanut Helsingin hallinto-oikeuteen myös hyllytyksestään viraston ylijohtajan virasta.

Yli-Viikari jätti ylijohtajan viran vuonna 2016 tultuaan valituksi VTV:n pääjohtajan paikalle. Yli-Viikari pidätettiin pääjohtajan virasta viime vuoden huhtikuussa virkarikosepäilyjen takia. Kesäkuun lopulla eduskunnan täysistunto irtisanoi hänet. Se katsoi, että luottamus Yli-Viikarin edellytyksiin ja kykyyn toimia VTV:n pääjohtajana oli kokonaisuutena arvioiden romahtanut hänen toimintansa vuoksi.

Yli-Viikari on valittanut myös pääjohtajan virasta pidättämisestään sekä irtisanomisestaan Helsingin hallinto-oikeuteen.