Showpaini: Näin yli­opis­to­tut­ki­jas­ta kuo­riu­tuu yli­voi­mai­nen Va­lio­yk­si­lö

Sää: Kolea kesäsää vaihtuu ensi vii­kol­la läm­pi­mään

Huumeet: Kier­sim­me aut­ta­jien kanssa huu­mei­den käyt­tö­pai­kat Oulun kes­kus­tas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Yli-Vii­ka­rin ri­kos­epäi­lyt ete­ne­vät syy­te­har­kin­taan – len­to­pis­tei­den arvon mää­rit­tä­mi­nen osoit­tau­tu­nut haas­ta­vak­si

Kuvassa Tytti Yli-Viikari.
Kuvassa Tytti Yli-Viikari.
Kuva: com.pic.

Keskusrikospoliisi (KRP) kertoo tiedotteessaan, että se on saanut valmiiksi esitutkinnan Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) entisen pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin rikosepäilyistä. Asia etenee nyt syyttäjälle syyteharkintaan.

Keskusrikospoliisi aloitti helmikuussa 2021 esitutkinnan kahdessa Valtiontalouden tarkastusvirastoon liittyvässä asiassa.

Toisessa tapauksessa VTV:n ylitarkastajalle oli virkasuhteen päättymissopimuksen perusteella maksettu vastikkeetta palkkaa kahden vuoden ajan ennen henkilön eläkkeelle jäämistä. Ylitarkastajalla ei ollut tuona aikana työntekovelvoitetta, eikä toisaalta edes mahdollisuutta työn tekemiseen.

Eduskunnan oikeusasiamies katsoi joulukuussa 2020 antamassa ratkaisussa kyseisen sopimuksen olleen lainvastainen. Esitutkinnassa poliisi on epäillyt Yli-Viikarin lisäksi toistakin henkilöä törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Rikoksesta epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä asiassa rikokseen.

– Asiassa on selvitetty, että mainittu sopimus oli tehty toukokuussa 2016 ja sitä oli sellaisenaan myös noudatettu. Esitutkinnassa selvitettiin lisäksi muun muassa sopimuksen tekemiseen johtaneita syitä. Se, ovatko sopimuksen tehneet VTV:n virkamiehet syyllistyneet asiassa rikokseen, jää syyttäjän ja mahdollisesti viime kädessä tuomioistuimen arvioitavaksi, sanoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Tommi Reen Keskusrikospoliisista tiedotteessa.

Toinen esitutkinnassa ollut asia liittyi Finnair Plus -kanta-asiakasohjelman lentopisteiden käyttöön. Esitutkinnassa on selvitetty, onko Yli-Viikari käyttänyt virkamatkoista kertyneitä lentopisteitä henkilökohtaisiin tarkoituksiin.

– Esitutkinnassa on selvitetty henkilön lentopisteiden käyttöä sekä matkustamista ja lentopisteiden käyttöä koskeneita ohjeita ja määräyksiä. Esitutkinnan perusteella on epäiltävissä, että virkamies on käyttänyt virkamatkoista kertyneitä ja näin ollen lähtökohtaisesti työnantajalle kuuluvia lentopisteitä henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Lentopisteiden arvon määrittäminen jälkikäteen on tosin osoittautunut jossain määrin tulkinnanvaraiseksi, Reen kertoo.

Yli-Viikaria epäillään tämän asian osalta maksuvälinepetoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Epäilty on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen.