Koronatartunnat: Qstoc­kin vai­ku­tus ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrään näkyy ai­kai­sin­taan lop­pu­vii­kos­ta

Maastopalot: Ka­la­joen maas­to­pa­los­ta tulossa satojen tu­han­sien eurojen tappiot

Kans­lia­toi­mi­kun­ta alkaa sel­vit­tää Yli-Vii­ka­rin ta­paus­ta – kutsui ensi vii­kol­le kuul­ta­vak­si

Helsinki

Eduskunnan kansliatoimikunta alkaa selvittää Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin edellytyksiä jatkaa virassaan.

Kansliatoimikunta kokoontuu torstaina keskustelemaan asiasta alustavasti. Yli-Viikari on kutsuttu kuultavaksi ensi viikon keskiviikkona.

Päätöksiä voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun Yli-Viikaria on kuultu. Mahdollisesta irtisanomisesta päättää eduskunnan täysistunto.

Tarkoitus on saada asiassa ratkaisu ennen kevätistuntokauden päättymistä. Eduskunnan istuntosuunnitelmassa on täysistuntovaraus ensi viikon torstaina sekä juhannuksen jälkeen vielä maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta totesi tiistaina, että Yli-Viikarin toiminta on merkittävällä tavalla heikentänyt luottamusta VTV:n toimintaan ja julkikuvaan.

Lue lisää: Yli-Vii­ka­ri ei kom­men­toi mah­dol­li­suut­taan jatkaa VTV:n joh­dos­sa – tapaus etenee edus­kun­nan kans­lia­toi­mi­kun­nal­le

Essee: Monet maan tavat tör­mää­vät po­lii­tik­ko­jen ja vir­ka­mies­ten vir­ka­etu­jen hyö­dyn­tä­mi­ses­sä ja niiden mo­ra­li­soin­nis­sa