Suviseurat: "Nämä ovat oikein hauskat fes­ta­rit", sanoo nuori seu­ra­vie­ras Anna Kar­hu­maa Lopen su­vi­seu­roil­la

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­toi­met päät­ty­vät Suomen ra­joil­la per­jan­tai­na

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Valtionavustukset
Linnanmaan uimahallin valtionapu on vaakalaudalla, koska rakentaminen ei alkanut tänä vuonna – myös Ouluhallin peruskorjauksen ja laajennuksen avustus menetettiin

Lin­nan­maan ui­ma­hal­lin val­tion­apu on vaa­ka­lau­dal­la, koska ra­ken­ta­mi­nen ei alkanut tänä vuon­na – ­myös Ou­lu­hal­lin pe­rus­kor­jauk­sen ja laa­jen­nuk­sen avustus me­ne­tet­tiin

31.07.2021 07:00 31
Tilaajille
OKM ehdottaa uutta palkkiojärjestelmää näyttelynjärjestäjille ja taiteilijoille – tavoitteena turvata taiteilijoiden korvaukset taidenäyttelyihin liittyvästä työstä

OKM eh­dot­taa uutta palk­kio­jär­jes­tel­mää näyt­te­lyn­jär­jes­tä­jil­le ja tai­tei­li­joil­le – ­ta­voit­tee­na turvata tai­tei­li­joi­den kor­vauk­set tai­de­näyt­te­lyi­hin liit­ty­väs­tä työstä

24.06.2021 16:01 2
YTHS saa noin 75 000 euroa valtionavustusta korkeakouluopiskelijoiden depressiokoulutoimintaan ja chat-palveluihin

YTHS saa noin 75 000 euroa val­tion­avus­tus­ta kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­joi­den dep­res­sio­kou­lu­toi­min­taan ja chat-pal­ve­lui­hin

15.04.2021 15:56
Oulu hakee baanarahaa valtiolta, suunnitteilla pyöräkatu keskustaan ja lisää baanaa

Oulu hakee baa­na­ra­haa val­tiol­ta, suun­nit­teil­la pyö­rä­ka­tu kes­kus­taan ja lisää baanaa

28.09.2020 22:22 22
Ympäristöministeriö tukee julkisen sektorin puurakentamista edistäviä hankkeita – avustushaku käynnissä nyt

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö tukee jul­ki­sen sek­to­rin puu­ra­ken­ta­mis­ta edis­tä­viä hank­kei­ta – avus­tus­ha­ku käyn­nis­sä nyt

31.07.2020 11:34
Oululle yli 2 miljoonaa euroa valtionavustusta koulutukseen – avustuksilla tasoitellaan koronakevään vaikutuksia

Oululle yli 2 mil­joo­naa euroa val­tion­avus­tus­ta kou­lu­tuk­seen – avus­tuk­sil­la ta­soi­tel­laan ko­ro­na­ke­vään vai­ku­tuk­sia

06.07.2020 14:37 1
Ministeriö antaa Pohjois-Pohjanmaalle reilut 13 miljoonaa euroa soten kehittämiseen – kysyimme, mihin maakunta aikoo käyttää miljoonat

Mi­nis­te­riö antaa Poh­jois-Poh­jan­maal­le reilut 13 mil­joo­naa euroa soten ke­hit­tä­mi­seen – ky­syim­me, mihin maa­kun­ta aikoo käyttää mil­joo­nat

03.07.2020 07:00 2
Tilaajille