Varjakansaari: Oulun kau­pun­ki luopuu Var­ja­kan kaa­vas­ta, koska to­teut­ta­jia ei löy­ty­nyt

Näpistely: Oulun poliisi on ko­ven­ta­nut ot­tei­taan sar­ja­nä­pis­te­li­jöi­hin

Pääkirjoitus: Dik­ta­tuu­re­ja nöy­ris­te­le­vä KOK ku­mar­te­lee Pu­ti­nia, Suomen komitea le­vit­te­lee käsiään

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Suomen olympiakomitea
Viimeisin 4 tuntia
Diktatuureja nöyristelevä KOK päätti kumarrella nyt Putinia, ja Suomen olympiakomitea nielee päätöksen käsiään levitellen
Pääkirjoitus

Dik­ta­tuu­re­ja nöy­ris­te­le­vä KOK päätti ku­mar­rel­la nyt Pu­ti­nia, ja Suomen olym­pia­ko­mi­tea nielee pää­tök­sen käsiään le­vi­tel­len

17:00 5
Vanhemmat
Analyysi: Vääntö venäläisten osallistumisesta olympialaisiin on jo alkanut, ja Suomen olympiakomitea on siinä vähemmistössä – politiikalta ei vältytä, sillä pelissä on myös turvallisuus

Ana­lyy­si: Vääntö ve­nä­läis­ten osal­lis­tu­mi­ses­ta olym­pia­lai­siin on jo al­ka­nut, ja Suomen olym­pia­ko­mi­tea on siinä vä­hem­mis­tös­sä – po­li­tii­kal­ta ei väl­ty­tä, sillä pelissä on myös tur­val­li­suus

08.02.2023 22:05 9
Tilaajille
Olympiakomitean puheenjohtajisto selvisi "viidellä sakkoringillä" – neuvoa-antava luottamusäänestys oli selkeästi puheenjohtajiston takana

Olym­pia­ko­mi­tean pu­heen­joh­ta­jis­to selvisi "vii­del­lä sak­ko­rin­gil­lä" – neu­voa-an­ta­va luot­ta­mus­ää­nes­tys oli sel­keäs­ti pu­heen­joh­ta­jis­ton takana

31.05.2022 22:43 15
Jaana Tulla oppi johtamistaitoja Mauro Berruton ja Tuomas Sammelvuon luottohenkilönä – Nyt hän vaatii Olympiakomitean hallitukselta uudenlaista avoimuutta: "Ihan siitä lähtien, miten asiat kirjataan ja muistiot tehdään"

Jaana Tulla oppi joh­ta­mis­tai­to­ja Mauro Ber­ru­ton ja Tuomas Sam­mel­vuon luot­to­hen­ki­lö­nä – Nyt hän vaatii Olym­pia­ko­mi­tean hal­li­tuk­sel­ta uu­den­lais­ta avoi­muut­ta: "Ihan siitä läh­tien, miten asiat kir­ja­taan ja muis­tiot teh­dään"

04.05.2022 18:29 1
Tilaajille
Olympiakomitea vie kolmannenkin epäilyn epäasiallisesta käytöksestä Suekin tutkintaan

Olym­pia­ko­mi­tea vie kol­man­nen­kin epäilyn epä­asial­li­ses­ta käy­tök­ses­tä Suekin tut­kin­taan

05.04.2022 21:58 9
Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Nummela: Vuohijokeen kohdistuvat epäilyt eivät lähteneet olympiajoukkueen kiekkoilijoilta

Jää­kiek­ko­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Num­me­la: Vuo­hi­jo­keen koh­dis­tu­vat epäilyt eivät läh­te­neet olym­pia­jouk­kueen kiek­koi­li­joil­ta

02.04.2022 14:33 8
Painonnostaja Anni Vuohijoki kertoo olevansa Olympiakomitean toisen häirintätapauksen epäilty – kritisoi rajusti Jan Vapaavuoren johtamistapaa ja jättää  Olympiakomitean hallituksen

Pai­non­nos­ta­ja Anni Vuo­hi­jo­ki kertoo ole­van­sa Olym­pia­ko­mi­tean toisen häi­rin­tä­ta­pauk­sen epäilty – k­ri­ti­soi rajusti Jan Va­paa­vuo­ren joh­ta­mis­ta­paa ja jättää Olym­pia­ko­mi­tean hal­li­tuk­sen

01.04.2022 23:45 9
Kun kohu iski omaan taloon, Olympiakomitea unohti itse julistamansa periaatteet
Pääkirjoitus

Kun kohu iski omaan taloon, Olym­pia­ko­mi­tea unohti itse ju­lis­ta­man­sa pe­ri­aat­teet

31.03.2022 20:00 11
Tilaajille
Olympiakomitea käynnistää Lehtimäen häirintätapauksen käsittelystä riippumattoman selvityksen – Vapaavuori nöyränä: "Minä olen tehnyt virheitä"

Olym­pia­ko­mi­tea käyn­nis­tää Leh­ti­mäen häi­rin­tä­ta­pauk­sen kä­sit­te­lys­tä riip­pu­mat­to­man sel­vi­tyk­sen – Va­paa­vuo­ri nöy­rä­nä: "Minä olen tehnyt vir­hei­tä"

31.03.2022 17:45 12
Tilaajille
Olympiakomitean häirintäkohu paisuu – puheenjohtaja Vapaavuori pitää torstaina tiedotustilaisuuden hätäkokouksen annista

Olym­pia­ko­mi­tean häi­rin­tä­ko­hu paisuu – pu­heen­joh­ta­ja Va­paa­vuo­ri pitää tors­tai­na tie­do­tus­ti­lai­suu­den hä­tä­ko­kouk­sen annista

30.03.2022 21:32 9
Mika Lehtimäki kiistää epäasialliset fyysiset kontaktit, Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen ihmettelee hyssyttelyväitteitä

Mika Leh­ti­mä­ki kiistää epä­asial­li­set fyy­si­set kon­tak­tit, Olym­pia­ko­mi­tean toi­mi­tus­joh­ta­ja Mikko Salonen ih­met­te­lee hys­syt­te­ly­väit­tei­tä

30.03.2022 15:24 10
Yle: Uusi käänne Suomen olympiakomitean häirintäkohussa – eronneen johtajan Mika Lehtimäen epäasialliseen käytökseen liittyi myös fyysistä kajoamista

Yle: Uusi käänne Suomen olym­pia­ko­mi­tean häi­rin­tä­ko­hus­sa – eron­neen joh­ta­jan Mika Leh­ti­mäen epä­asial­li­seen käy­tök­seen liittyi myös fyy­sis­tä ka­joa­mis­ta

29.03.2022 23:20
Tervehdys kuplasta! Rinnelajien lajiryhmävastaava Janne Vuorinen minimoi tartuntariskin jo hyvissä ajoin ennen lähtöään Pekingiin ja linnoittautui Oulun-kotiinsa

Ter­veh­dys kup­las­ta! Rin­ne­la­jien la­ji­ryh­mä­vas­taa­va Janne Vuo­ri­nen minimoi tar­tun­ta­ris­kin jo hyvissä ajoin ennen läh­töään Pe­kin­giin ja lin­noit­tau­tui Ou­lun-ko­tiin­sa

21.01.2022 18:36 1
Tilaajille
Olympiakomitea haluaa kantaa vastuunsa myös koko kansan liikuttajana, mutta OK:n Mikko Salosen mukaan työssä onnistuminen vaatii asennemuutoksen poliittisessa päätöksenteossa

Olym­pia­ko­mi­tea haluaa kantaa vas­tuun­sa myös koko kansan lii­kut­ta­ja­na, mutta OK:n Mikko Salosen mukaan työssä on­nis­tu­mi­nen vaatii asen­ne­muu­tok­sen po­liit­ti­ses­sa pää­tök­sen­teos­sa

09.11.2021 08:00 4
Tilaajille
Suomen olympiakomitea palkitsi OSAO:n Vuoden urheiluoppilaitoksena

Suomen olym­pia­ko­mi­tea pal­kit­si OSAO:n Vuoden ur­hei­lu­op­pi­lai­tok­se­na

06.05.2021 17:03 2
Jan Vapaavuori valittiin Suomen olympiakomitean puheenjohtajaksi

Jan Va­paa­vuo­ri va­lit­tiin Suomen olym­pia­ko­mi­tean pu­heen­joh­ta­jak­si

21.11.2020 18:05 13
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olym­pia­ko­mi­tea – keisari ilman vaat­tei­ta

19.11.2020 06:00
Tilaajille
Huippu-urheilujohtajat ovat lähes säännöllisesti kokoomuslaisia klubitakkimiehiä – mistä se johtuu ja mihin se johtaa?

Huip­pu-ur­hei­lu­joh­ta­jat ovat lähes sään­nöl­li­ses­ti ko­koo­mus­lai­sia klu­bi­tak­ki­mie­hiä – mistä se johtuu ja mihin se johtaa?

07.11.2020 07:00
Tilaajille