HS: Ricardo Duarte nou­se­mas­sa AC Oulun vas­tuu­ve­tä­jäk­si Jyrki Aholan jälkeen

Televisio: Pa­ra­tii­si-tv-sar­jan toi­sel­la tuo­tan­to­kau­del­la Oulu näyttää myös va­loi­sat kas­von­sa

Oulun Kärpät
Kuukausi

Te­rä­vim­män kei­hään­kär­jen me­net­tä­nyt HPK haastaa Kärpät Rak­si­las­sa – Pik­ku­pe­to­jen ko­koon­pa­nos­sa ei muu­tok­sia

15.09.2021 13:45 7
Tilaajille

Kil­pa­viet­ti kantaa kau­ka­los­sa ja ra­ha­maail­mas­sa – "Ke­hi­tys tulee sitä kautta, että nauttii hom­mas­ta", sanoo Kär­pis­sä puo­lus­ta­jan tonttia haltuun ottava Ve­li-Mat­ti Tiu­ra­nie­mi

11.09.2021 06:38

Koronan rii­vaa­ma ti­li­kau­si oli Kär­pil­le odo­te­tun raskas – koko kon­ser­nin lii­ke­tu­los painui 900 000 euroa tap­piol­li­sek­si: "Onhan se hirveää katsoa, kun lii­ke­vaih­dos­ta hävisi vajaat kym­me­nen mil­joo­naa euroa"

31.08.2021 19:06 20
Tilaajille

Kärpät hyppää per­jan­tai­na kau­ka­loon Atte Oh­ta­maan ko­ti­kul­mil­la – Kaleva Live näyttää maa­li­vah­ti Sta­nis­lav Ga­li­mo­vin de­byyt­ti­pe­lin suorana lä­he­tyk­se­nä

26.08.2021 21:12 18
Tilaajille

Kärp­pien jää­hal­li­han­ke Lin­nan­maal­la etenee – viereen ra­ken­ne­taan kun­to­sa­li ja hotelli

24.08.2021 22:27 51
Tilaajille
Vanhemmat

Ko­ke­neet kon­ka­rit ja tuoreet NHL-mie­het hyp­pää­vät kau­ka­loon Kärp­pien ja yleisön pa­la­tes­sa tiis­tai­na Rak­si­laan – Kaleva näyttää ottelun suorana lä­he­tyk­se­nä

16.08.2021 19:50 11
Tilaajille

Kärp­pien Samu Tuo­maa­la solmi kol­me­vuo­ti­sen tu­lo­kas­so­pi­muk­sen Phi­la­delp­hia Flyer­sin kanssa

14.08.2021 22:39 4

Slo­va­kia­lais­hyök­kää­jä Michal Kristof jättää Kärpät – sopimus pu­ret­tiin yh­tei­sym­mär­ryk­ses­sä, seura kertoo

29.06.2021 20:57 9

Tähdet tuovat huo­mio­ar­voa Rak­si­laan­kin – Ur­hei­li­joi­den hen­ki­löb­rän­däys on Suo­mes­sa pientä, sanoo Kärp­pien yh­teys­pääl­lik­kö Ilkka Mikkola

18.04.2021 07:12 8

Po­ro­ma­fia pon­nis­ti Rak­si­lan jää­hal­lin kat­so­moon jät­ti­ti­fon – ”Kaipuu hal­lil­le on val­ta­va”

15.04.2021 19:52 6

Ana­lyy­si: Kärp­pien tus­kai­nen run­ko­sar­ja on kolmen asian summa

13.04.2021 17:01 28

Topi Niemelä solmi vuoden jat­ko­so­pi­muk­sen Oulun Kärp­pien kanssa

05.03.2021 09:12 1

Monen suo­ma­lai­sen KHL-pe­laa­jan kausi päättyy tällä vii­kol­la – Mikael Ruo­ho­maan pe­laa­ja-agent­ti Jukka Vie­no­nen vääntää ve­nä­läis­ten kanssa ku­lis­seis­sa, jotta ex-kärp­pä voisi jatkaa kaut­taan Lii­gas­sa

24.02.2021 10:01 3
Tilaajille

Kärpät pelaa per­jan­tai­na 50 vuotta täyt­tä­väl­le apu­val­men­ta­ja Toni Sih­vo­sel­le – Mik­ko­la: ”Ker­ta­sim­me kopissa vähän min­kä­lai­nen herra on ky­sees­sä ja min­kä­lai­sia arvoja hän edus­taa”

19.02.2021 13:18 5
Tilaajille

Kärpät kat­kai­si TPS:n voit­to­put­ken – Mikkola kom­men­toi Nie­me­län louk­kaan­tu­mi­seen joh­ta­nut­ta ti­lan­net­ta: ” Puhdas kamp­pai­lu­ti­lan­ne, ei mitään ri­ket­tä”

16.02.2021 22:54 13
Tilaajille

Ot­te­lu­seu­ran­ta: Kärpät kaatoi ko­va­vi­rei­sen TPS:n – Topi Nie­me­län louk­kaan­tu­mi­nen syn­ken­si isän­tien illan

16.02.2021 21:15 16
Tilaajille

Kärp­pien pää­val­men­ta­ja Mikko Manner ka­ran­tee­niin Lei­jo­nien ko­ro­na­tar­tun­nan takia – Kärp­pä­luot­sil­ta jäänee väliin vielä seit­se­män lii­ga­pe­liä

15.02.2021 13:41 22
Tilaajille

Pe­rä­pään pi­tä­vyys antaa Kär­pil­le mah­dol­li­suu­den voit­toon joka ilta – Manner: ”Pe­la­sim­me voit­ta­vaa lätkää, vaikka hyök­käys­pe­li ei olekaan vielä flow-ti­las­sa”

06.02.2021 21:37 3
Tilaajille

KooKoo haluaa kir­joit­taa Rak­si­las­sa seu­ra­his­to­riaa ou­lu­lais­ten kus­tan­nuk­sel­la – Manner ei muo­kan­nut Kärp­pien ko­koon­pa­noa voit­to­pe­lin jälkeen

02.02.2021 13:00 5
Tilaajille

Vii­meis­tä so­pi­mus­kaut­taan Kär­pis­sä pelaava Jussi Jokinen vie­rai­li Kalevan ur­hei­lu­pod­cas­tis­sa, kuun­te­le jakso täällä – Puhetta Kärp­pien haas­ta­vas­ta kau­des­ta, maa­lin­teon vai­keu­des­ta ja joh­ta­juu­des­ta

28.01.2021 19:00 9
Tilaajille