OKM eh­dot­taa uutta palk­kio­jär­jes­tel­mää näyt­te­lyn­jär­jes­tä­jil­le ja tai­tei­li­joil­le – ­ta­voit­tee­na turvata tai­tei­li­joi­den kor­vauk­set tai­de­näyt­te­lyi­hin liit­ty­väs­tä työstä

Taiteilija Tiina Heiska ripusti näyttelyään Galleria Valossa Rovaniemellä marraskuussa 2020. Arkistokuva.
Taiteilija Tiina Heiska ripusti näyttelyään Galleria Valossa Rovaniemellä marraskuussa 2020. Arkistokuva.
Kuva: Jussi Leinonen

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä ehdottaa uutta näyttelypalkkiojärjestelmää taiteilijoille ja näyttelynjärjestäjille, kerrotaan OKM:n tiedotteessa. Uudessa palkkiomallissa museot tai muut taidenäyttelyitä järjestävät toimijat maksaisivat taiteilijoille palkkion, joka koostuisi perus- ja lisäosasta. Järjestelmä otettaisiin käyttöön vuoden 2022 alusta.

Näyttelypalkkioiden maksukäytännöt ovat Suomessa tällä hetkellä vaihtelevia. Uuden palkkiojärjestelmän tavoitteena on yhdenmukaistaa käytäntöjä. Tavoitteena on myös turvata taiteilijoiden oikeudet ja määritellä näyttelyjärjestäjien velvollisuudet, jotka liittyvät näyttelyä varten tehtävään työhön ja sen korvaamiseen.

Palkkion perusosa korvaisi yleisesti näyttelytoimintaa koskevat osuudet eli näyttelyn suunnittelun ja ripustuksen. Lisäosa kattaisi varsinaisen näyttelytyön ulkopuolelle jäävän toiminnan, kuten taiteilijaluennot ja yleisöopastukset.

Palkkioiden suositushinnaston ovat laatineet Suomen Museoliiton, Suomen Taiteilijaseuran ja muotoilualan asiantuntijajärjestö Ornamon edustajat OKM:n työryhmän tuella.

Ehdotetun palkkiojärjestelmän lähtökohtana on, että näyttelyjärjestäjät neuvottelevat korvauksista taiteilijoiden kanssa suositusten pohjalta. Työryhmän mukaan tapauskohtaisesti voi olla perusteltua toimia toisin kuin työryhmän esityksessä ehdotetaan. Näin voi olla esimerkiksi joidenkin kansainvälisten näyttelysopimusten kohdalla, joiden kaikkia ehtoja uusi järjestelmä ei tunnista.