Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Juhlapyhät: Miksi he­la­tors­tai­ta vie­te­tään?

Kuusamontie
Yksi henkilö loukkaantui peräänajokolarissa Kuusamontiellä

Yksi henkilö louk­kaan­tui pe­rään­ajo­ko­la­ris­sa Kuu­sa­mon­tiel­lä

16.02.2022 23:31 2
Oulussa Kuusamontiellä neljän auton liikenneonnettomuus, pelastuslaitos muistuttaa turvavälien merkityksestä

Oulussa Kuu­sa­mon­tiel­lä neljän auton lii­ken­neon­net­to­muus, pe­las­tus­lai­tos muis­tut­taa tur­va­vä­lien mer­ki­tyk­ses­tä

13.01.2022 09:13 24
Pohjantiellä Laanilan liittymässä ulosajo, kuski katosi paikalta

Poh­jan­tiel­lä Laa­ni­lan liit­ty­mäs­sä ulo­sa­jo, kuski katosi pai­kal­ta

10.01.2022 20:45 5
Kortiton kuljettaja kaahaili huomattavaa ylinopeutta Kuusamontiellä yöllä – vuoden aikana lähes 60 kertaa luvatta ratissa

Kor­ti­ton kul­jet­ta­ja kaa­hai­li huo­mat­ta­vaa yli­no­peut­ta Kuu­sa­mon­tiel­lä yöllä – vuoden aikana lähes 60 kertaa luvatta ratissa

03.01.2022 11:49 30
McDonald'sin ravintolaa suunnitellaan Kuusamontien varteen Sammaltielle Kynsilehtoon

McDo­nald'sin ra­vin­to­laa suun­ni­tel­laan Kuu­sa­mon­tien varteen Sam­mal­tiel­le Kyn­si­leh­toon

09.12.2021 07:00 22
Tilaajille
Kiimingin silta perjantaina pois käytöstä tutkimustöiden takia

Kii­min­gin silta per­jan­tai­na pois käy­tös­tä tut­ki­mus­töi­den takia

26.11.2021 13:51 2
Tilaajille
Henkilöauto syttyi palamaan Oulussa Kuusamontiellä

Hen­ki­lö­au­to syttyi pa­la­maan Oulussa Kuu­sa­mon­tiel­lä

24.10.2021 19:02 2

Hen­ki­lö­au­to­jen pe­rään­ajo­ko­la­ris­ta sel­vit­tiin pel­ti­vau­rioil­la Kuu­sa­mon­tiel­lä Pu­das­jär­vel­lä

10.10.2021 13:58
Kaksi henkilöautoa kolaroi Kuusamontiellä Oulussa

Kaksi hen­ki­lö­au­toa kolaroi Kuu­sa­mon­tiel­lä Oulussa

07.10.2021 13:22 1

Peltiä ryttyyn hen­ki­lö­au­to­jen pe­rään­ajo­ko­la­ris­sa Kuu­sa­mon­tiel­lä Pu­das­jär­vel­lä

07.08.2021 19:59
Jussi Konttinen lentää lentohärvelillään ympäri Oulun seutua, koska haluaa mennä korkeuksissa niin kuin linnut

Jussi Kont­ti­nen lentää len­to­här­ve­lil­lään ympäri Oulun seutua, koska haluaa mennä kor­keuk­sis­sa niin kuin linnut

16.07.2021 18:00 5
Tilaajille
Moottoripyöräilijä väisti hirveä ja kaatui Kuusamontiellä Oulussa

Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä väisti hirveä ja kaatui Kuu­sa­mon­tiel­lä Oulussa

05.07.2021 14:43
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuu­sa­mon­tien lii­ken­ne saatava ny­ky­ai­kai­sek­si

16.04.2021 03:00 3
Tilaajille
Pääsiäisen menoliikenne aiheutti jonoja Kuusamontielle, liikenne sujuu jälleen normaalisti

Pää­siäi­sen me­no­lii­ken­ne ai­heut­ti jonoja Kuu­sa­mon­tiel­le, lii­ken­ne sujuu jälleen nor­maa­lis­ti

01.04.2021 18:21 5
Henkilöauto lähti hallinnasta ja kärsi vaurioita Kuusamontiellä Oulussa, yksi kaista oli hetken suljettuna Hönttämäen ja Ruskon liittymien välillä

Hen­ki­lö­au­to lähti hal­lin­nas­ta ja kärsi vau­rioi­ta Kuu­sa­mon­tiel­lä Ou­lus­sa, yksi kaista oli hetken sul­jet­tu­na Hönt­tä­mäen ja Ruskon liit­ty­mien välillä

27.02.2021 11:31

Auto ja pe­rä­vau­nu lui­sui­vat ojaan Kuu­sa­mon­tiel­lä, kuskia epäil­lään tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta

19.02.2021 06:40
Oulun liikenteen pullonkaulana tunnetun Kuusamontien parantaminen etenee pienin ja hitain askelin

Oulun lii­ken­teen pul­lon­kau­la­na tun­ne­tun Kuu­sa­mon­tien pa­ran­ta­mi­nen etenee pienin ja hitain askelin

18.02.2021 05:50 8
Kuorma-auto suistui ojaan Kuusamontiellä Pudasjärven itäpuolella, kyydissä olleet selvisivät säikähdyksellä

Kuor­ma-au­to suistui ojaan Kuu­sa­mon­tiel­lä Pu­das­jär­ven itä­puo­lel­la, kyy­dis­sä olleet sel­vi­si­vät säi­käh­dyk­sel­lä

27.01.2021 18:24 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ties­tös­tä saadaan mer­kit­tä­vää kil­pai­lu­etua ja ve­to­voi­maa poh­joi­seen ver­rat­tu­na muuhun Suomeen

17.01.2021 05:00 1
Tilaajille

Raskaan ajo­neu­von nos­to­työ kat­kai­si val­ta­tie 20:n lii­ken­teen Pu­das­jär­vel­lä

06.12.2020 08:26 4