Kaupunginjohtaja: Seit­se­män kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Jääkiekko: Oulun alueen ju­nio­ri­jouk­kueet pe­laa­maan taas omien lo­go­jen­sa alle

Teatteri: Kau­ris­mäen klas­sik­ko en­si-il­las­sa Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kuusamontie
Kiimingin liikekeskuksen tyhjentyneisiin tiloihin yrittäjiä – Silmäasema ja Musti ja Mirri siirtyvät keskustasta Kuusamontien risteykseen

Kii­min­gin lii­ke­kes­kuk­sen tyh­jen­ty­nei­siin ti­loi­hin yrit­tä­jiä – ­Sil­mäa­se­ma ja Musti ja Mirri siir­ty­vät kes­kus­tas­ta Kuu­sa­mon­tien ris­teyk­seen

20.01.2024 14:00 7
Tilaajille
Kemiran viereiseen metsikköön on nousemassa pieni teollisuusalue Oulussa – Tavoitteena löytää Kemiraa tukevaa teollisuutta

Kemiran vie­rei­seen met­sik­köön on nou­se­mas­sa pieni teol­li­suus­alue Oulussa – Ta­voit­tee­na löytää Kemiraa tukevaa teol­li­suut­ta

11.12.2023 06:00 20
Tilaajille
Kuljettaja menetti ajokkinsa hallinnan Kuusamontiellä aamuyöstä, auto päätyi katolleen ojaan

Kul­jet­ta­ja menetti ajok­kin­sa hal­lin­nan Kuu­sa­mon­tiel­lä aa­muyös­tä, auto päätyi ka­tol­leen ojaan

05.11.2023 10:58
Kuusamontie vetää nyt Oulun ja Kiimingin välillä paikoin kuin kylänraitti ja tarvitsee siksi kipeästi lisää sujuvuutta
Pääkirjoitus

Kuu­sa­mon­tie vetää nyt Oulun ja Kii­min­gin välillä paikoin kuin ky­län­rait­ti ja tar­vit­see siksi ki­peäs­ti lisää su­ju­vuut­ta

18.10.2023 17:00 22
Kuusamontie nelikaistaiseksi Kiiminkiin saakka? Suunnitelmissa vaihtoehtona myös Jäälin ohitustien rakentaminen

Kuu­sa­mon­tie ne­li­kais­tai­sek­si Kii­min­kiin saakka? Suun­ni­tel­mis­sa vaih­to­eh­to­na myös Jäälin ohi­tus­tien ra­ken­ta­mi­nen

17.10.2023 17:34 80
Tilaajille
Henkilöauto törmäsi pyöräkuormaajan perään Kuusamontiellä Oulussa – liikenne kulkee normaalisti

Hen­ki­lö­au­to törmäsi pyö­rä­kuor­maa­jan perään Kuu­sa­mon­tiel­lä Oulussa – ­lii­ken­ne kulkee nor­maa­lis­ti

04.10.2023 20:29 5
Oulun Kuusamontien mysteerimontun syyksi selvisi kaukolämpöputken asennukseen liittyvä alitus – korjaustyöt kestävät vielä syksyyn

Oulun Kuu­sa­mon­tien mys­tee­ri­mon­tun syyksi selvisi kau­ko­läm­pö­put­ken asen­nuk­seen liit­ty­vä alitus – kor­jaus­työt kes­tä­vät vielä syksyyn

30.08.2023 13:51 12
Tilaajille
Liikenteen sotkenut Kuusamontien syvä kuoppa on mysteeri Oulussa – onkaloon upposi kokonainen lapio

Lii­ken­teen sot­ke­nut Kuu­sa­mon­tien syvä kuoppa on mys­tee­ri Oulussa – on­ka­loon upposi ko­ko­nai­nen lapio

18.07.2023 12:27 48
Tilaajille
Kuusamontiellä oli kaksi ajokaistaa suljettuina, nyt tilanne ohi – tiessä sortuma päällysteen alla

Kuu­sa­mon­tiel­lä oli kaksi ajo­kais­taa sul­jet­tui­na, nyt tilanne ohi – tiessä sortuma pääl­lys­teen alla

17.07.2023 18:11 22
Kuusamontiellä sattui nokkakolari – autojen kuljettajat vietiin terveydenhuollon tarkistettaviksi

Kuu­sa­mon­tiel­lä sattui nok­ka­ko­la­ri – au­to­jen kul­jet­ta­jat vietiin ter­vey­den­huol­lon tar­kis­tet­ta­vik­si

11.07.2023 18:06 2
Kiimingissä Kuusamontiellä kahden henkilöauton peräänajokolari

Kii­min­gis­sä Kuu­sa­mon­tiel­lä kahden hen­ki­lö­au­ton pe­rään­ajo­ko­la­ri

11.07.2023 12:57 3
Välikylän ja Ruskon teollisuusalueiden väliin suunnitellaan uutta isoa työpaikka-aluetta – myös kauppakeskus on tarkastelussa, kun Toivo Sukarin Titanic-hankkeen kaatumisesta on 14 vuotta

Vä­li­ky­län ja Ruskon teol­li­suus­aluei­den väliin suun­ni­tel­laan uutta isoa työ­paik­ka-aluet­ta – myös kaup­pa­kes­kus on tar­kas­te­lus­sa, kun Toivo Sukarin Ti­ta­nic-hank­keen kaa­tu­mi­ses­ta on 14 vuotta

29.03.2023 09:47 62
Tilaajille
Kaksi henkilöautoa kolaroi Kuusamontiellä Oulussa

Kaksi hen­ki­lö­au­toa kolaroi Kuu­sa­mon­tiel­lä Oulussa

23.02.2023 15:58 8
Kaksi kolaria reilun tunnin välein Kuusamontiellä Oulun ja Jäälin välillä – yksi henkilö kuljetettiin sairaalaan

Kaksi kolaria reilun tunnin välein Kuu­sa­mon­tiel­lä Oulun ja Jäälin välillä – yksi henkilö kul­je­tet­tiin sai­raa­laan

14.12.2022 18:33 26
Monen Kuusamontien kulkijan ihmettelemät pyöreät pömpelit Oulun Ruskossa kuuluvat Nokian tuotekehityslaboratorion laajennukseen – yhtiöillä jää toimintoja yhä Ruskoon Linnanmaalle muuton jälkeen

Monen Kuu­sa­mon­tien kul­ki­jan ih­met­te­le­mät pyöreät pöm­pe­lit Oulun Rus­kos­sa kuu­lu­vat Nokian tuo­te­ke­hi­tys­la­bo­ra­to­rion laa­jen­nuk­seen – yh­tiöil­lä jää toi­min­to­ja yhä Ruskoon Lin­nan­maal­le muuton jälkeen

24.11.2022 12:06 11
Tilaajille
Moottoripyöräilijä törmäsi kaiteeseen Kuusamontien ja Pohjantien rampissa Oulussa

Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä törmäsi kai­tee­seen Kuu­sa­mon­tien ja Poh­jan­tien ram­pis­sa Oulussa

30.09.2022 13:47 1
Peräkärry irtosi henkilöauton koukusta ja rysähti valaisinpylvääseen Kuusamontiellä Oulussa

Pe­rä­kär­ry irtosi hen­ki­lö­au­ton kou­kus­ta ja rysähti va­lai­sin­pyl­vää­seen Kuu­sa­mon­tiel­lä Oulussa

16.08.2022 18:31
Neljän auton ketjukolari sattui Kuusamontiellä Oulussa – tilanne ohi, liikenne kulkee normaalisti

Neljän auton ket­ju­ko­la­ri sattui Kuu­sa­mon­tiel­lä Oulussa – tilanne ohi, lii­ken­ne kulkee nor­maa­lis­ti

26.07.2022 21:27 19
Peräänajo-onnettomuuksia sattui torstaina ruuhkautuneella Kuusamontiellä

Pe­rää­na­jo-on­net­to­muuk­sia sattui tors­tai­na ruuh­kau­tu­neel­la Kuu­sa­mon­tiel­lä

23.06.2022 20:21 32