Yleisurheilu: Mün­che­nin EM-päi­vä­kir­ja: Kaksi co­la­juo­maa? 13 euroa, bitte

Pääkirjoitus: Salman Rush­dien puu­ko­tus avaa ikävän näkymän eteen­päin

YTHS saa noin 75 000 euroa val­tion­avus­tus­ta kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­joi­den dep­res­sio­kou­lu­toi­min­taan ja chat-pal­ve­lui­hin

Avustuksen myöntämisen tarkoituksena on vastata paremmin korkeakouluopiskelijoiden avun ja tuen tarpeisiin koronavirusepidemian aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle (YTHS) valtionavustusta depressiokoulutoiminnan vakiinnuttamiseen ja laajentamiseen sekä matalan kynnyksen chat-palveluiden lisäämiseen, ministeriö tiedottaa.

Avustuksen myöntämisen tarkoituksena on vastata paremmin korkeakouluopiskelijoiden avun ja tuen tarpeisiin koronavirusepidemian aikana.

Lue myös: Ajan­va­rauk­sen ruuhka hi­das­taa opis­ke­li­joi­den hoi­toon­pää­syä Oulussa – mie­len­ter­vey­den etä­kes­kus­te­lu­ai­kaa odot­ta­va opis­ke­li­ja: "On­nek­si minulla ei ole akuutti hätä"

Koronavirusepidemia on muuttanut korkeakoulujen opetusta etäopiskelupainotteiseksi, mikä on vaikuttanut opiskelijoiden hyvinvointiin muun muassa kielteisesti. Mielenterveyspalvelujen kysyntä on kasvanut selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Mielenterveyspalveluja haettiin eniten masentuneisuuden ja masennuksen vuoksi.

Koronavirusepidemian aikaisten poikkeusjärjestelyiden jälkeen tarvitaan erityistä tukea opiskelijoille. Jotta riittävän nopea avun saaminen pystytään turvamaan, on välttämätöntä madaltaa avunsaannin kynnystä, monipuolistaa palveluvalikoimaa ja löytää tehokkaita palvelutuotannon tapoja, ministeriö linjaa.

Valtion vuoden 2020 talousarviossa myönnettiin 5 miljoonan euron määräraha, jota saa käyttää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia tukeviin toimenpiteisiin. Avustusta voidaan käyttää myös lisäkustannuksiin, joita on syntynyt lakisääteisen toiminnan ja palvelujen välttämättömästä kehittämisestä vastaamaan paremmin opiskelijoiden koronaepidemian aikaisiin avun ja tuen tarpeisiin.

Nyt myönnetyn valtionavustuksen määrä on noin 750 000 euroa. Avustus on käytettävissä aikavälillä 1.12.2020–31.12.2021 syntyviin kustannuksiin.