Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Työttömyyseläkeputki
Uskallammeko uudistua?
Kolumni

Us­kal­lam­me­ko uu­dis­tua?

29.12.2020 20:00 21
Tilaajille
Näkökulma: Varttuneiden eläkeratkaisu oli toivottu signaali siitä, että hallitus pystyy rakenteellisiin uudistuksiin – Se on kuitenkin vasta alkusoittoa kipeiden päätösten sarjassa

Nä­kö­kul­ma: Vart­tu­nei­den elä­ke­rat­kai­su oli toi­vot­tu sig­naa­li siitä, että hal­li­tus pystyy ra­ken­teel­li­siin uu­dis­tuk­siin – Se on kui­ten­kin vasta al­ku­soit­toa ki­pei­den pää­tös­ten sar­jas­sa

18.12.2020 12:01 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elä­ke­put­ken pois­toon riit­tä­vä siir­ty­mä­ai­ka – kun huo­leh­di­taan työ­hy­vin­voin­nis­ta ja työssä jak­sa­mi­ses­ta, ei työn­an­ta­jan tar­vit­se miettiä onko yli 55-vuo­tias edel­leen työ­kun­toi­nen

15.12.2020 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työt­tö­myys­put­ken poisto, po­liit­ti­nen it­se­mur­ha?

10.12.2020 04:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ir­ti­sa­no­mis­ra­ha – kuu­los­taa hy­väl­tä, tuntuu pahalta

08.12.2020 04:15 1
Tilaajille
Marinilta varovaista vihreää valoa eläkeputken poistolle: "Liian moni ikääntyvä työntekijä työnnetään työn ulkopuolelle ennen eläkeikää"

Ma­ri­nil­ta va­ro­vais­ta vihreää valoa elä­ke­put­ken pois­tol­le: "Liian moni ikään­ty­vä työn­te­ki­jä työn­ne­tään työn ul­ko­puo­lel­le ennen elä­kei­kää"

24.08.2020 15:37 20
Puheenaihe: Onko eläkeputkesta syytä luopua? – "Yli 55-vuotiaiden heikko työllisyys sekä ikäsyrjintä ovat iso ongelma"

Pu­hee­nai­he: Onko elä­ke­put­kes­ta syytä luopua? – "Yli 55-vuo­tiai­den heikko työl­li­syys sekä ikä­syr­jin­tä ovat iso on­gel­ma"

23.08.2020 08:00 2
Tilaajille
Työllisyys sumea piste – työttömyysputkesta ja irtisanomisjärjestyksestä luvassa vielä iso poru
Pääkirjoitus

Työl­li­syys sumea piste – työt­tö­myys­put­kes­ta ja ir­ti­sa­no­mis­jär­jes­tyk­ses­tä luvassa vielä iso poru

28.07.2020 20:00
Tilaajille