Väistötilat
Lukijalta Mielipide Lauri Nikula

Po­lii­si­ase­man paikka on kau­pun­gin kes­kus­tas­sa tai sen vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä – muutto vai­kut­tai­si väis­tä­mät­tä po­lii­sin nä­ky­vyy­teen Oulun kes­kus­tan alueel­la

09.09.2020 07:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mika Penttilä

Oulun kau­pun­ki nou­dat­taa kai­kes­sa toi­min­nas­saan lakeja ja vi­ran­omais­ten ohjeita

15.08.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Matti Pihlajamaa

Oulu pyyhkii lä­hi­kou­lu­pää­tök­sil­lä pöytää

11.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Oulun seudulla yli tuhat oppilasta aloittaa lukuvuotensa väistötiloissa – tilanpuute ja peruskorjaukset ajavat koululaisia evakkoon

Oulun seu­dul­la yli tuhat op­pi­las­ta aloit­taa lu­ku­vuo­ten­sa väis­tö­ti­lois­sa – ti­lan­puu­te ja pe­rus­kor­jauk­set ajavat kou­lu­lai­sia evak­koon

06.08.2020 06:00 0
Tilaajille