Kolumni: Ve­sa-Mat­ti Loirin sket­si­hah­mo oli kei­hään­heit­tä­jä­nä ai­kaan­sa edellä jo 1980-lu­vul­la

Reportaasi: Oulu on me­ri­kau­pun­ki, mutta onko se myös me­rel­li­nen? Läh­dim­me vesille ot­ta­maan asiasta selvää

Tilaajille

Kem­pe­leen kun­nan­val­tuus­to hy­väk­syi väis­tä­mät­tö­män: Kir­kon­ky­län koulun väis­tö­ti­lat kil­pai­lu­te­taan uu­del­leen, mutta pie­nem­pi­nä – opetus jatkuu osin D-ta­los­sa il­man­puh­dis­ti­mien avulla

Kempele
Kempeleen Kirkonkylän koululla on ollut sisäongelmia.
Kempeleen Kirkonkylän koululla on ollut sisäongelmia.
Kuva: Mirko Kovalainen

Väistötilojen hankkiminen Kempeleen Kirkonkylän koulun sisäilmaongelmista kärsiville oppilaille pitkittyy. Kunnanhallitus keskeytti hankinnan elokuun lopulla, ja maanantaina kokoontunut valtuusto päätti käynnistää kilpailutuksen uudelleen. Tavoitteena on, että uudet väistötilat ovat käytössä syksyllä 2022.

Uusi kilpailutuskierros johtuu siitä, että määräaikaan mennessä kunnalle jätettin vain yksi tarjous, joka sekin ylitti määrärahavarauksen yli 50 prosentilla. Lisäksi tarjouksen jättäjä ilmoitti, ettei se pystykään toimittamaan väistötiloja määräajassa.