Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Vaeltaminen
Metsähallitus huolissaan liian kevyesti varustautuneista retkeilijöistä – "Kesämakuupussit ja joenylitykset kannattaa nyt jo unohtaa"

Met­sä­hal­li­tus huo­lis­saan liian ke­vyes­ti va­rus­tau­tu­neis­ta ret­kei­li­jöis­tä – "Ke­sä­ma­kuu­pus­sit ja joen­yli­tyk­set kan­nat­taa nyt jo unoh­taa"

18.10.2023 15:29
Oululaisopiskelijoiden mielialat vaihtuivat viikon mittaisella vaelluksella sään mukana – "Kaikki mikä voi mennä rikki, menee rikki"

Ou­lu­lais­opis­ke­li­joi­den mie­li­alat vaih­tui­vat viikon mit­tai­sel­la vael­luk­sel­la sään mukana – "­Kaik­ki mikä voi mennä rikki, menee rikki"

16.04.2023 06:05 1
Oululaiset Uku ja Tomi lähtivät pääsiäisvaellukselle haastamaan itseään ja eristäytymään muusta maailmasta – "Tämä on ensimmäinen talvivaellukseni koskaan"

Ou­lu­lai­set Uku ja Tomi läh­ti­vät pää­siäis­vael­luk­sel­le haas­ta­maan itseään ja eris­täy­ty­mään muusta maail­mas­ta – "Tämä on en­sim­mäi­nen tal­vi­vael­luk­se­ni kos­kaan"

08.04.2023 06:05 7
Skandinavian erämaissa yli 20 vuotta vaeltanut ja retkioppaita kirjoittanut Harri Ahonen jakaa kokemuksiaan tänään Oulussa – "Pohjois-Pohjanmaan retkeilyreitit ovat vielä koluamatta, mutta tähän tulee muutos"

Skan­di­na­vian erä­mais­sa yli 20 vuotta vael­ta­nut ja ret­ki­op­pai­ta kir­joit­ta­nut Harri Ahonen jakaa ko­ke­muk­siaan tänään Oulussa – "Poh­jois-Poh­jan­maan ret­kei­ly­rei­tit ovat vielä ko­lua­mat­ta, mutta tähän tulee muutos"

22.11.2022 07:00 2
Tilaajille
Luonto on metsiä, soita ja tuntureita, mutta myös puistoja ja laiturinnokkia – Suomen luonnon päivän innoittamina kysyimme eri ikäisiltä, mitä luonto heille merkitsee

Luonto on metsiä, soita ja tun­tu­rei­ta, mutta myös puis­to­ja ja lai­tu­rin­nok­kia – Suomen luonnon päivän in­noit­ta­mi­na ky­syim­me eri ikäi­sil­tä, mitä luonto heille mer­kit­see

27.08.2022 11:30 1
Tilaajille
Oululainen Erno Saukko teki vuoden mittaisen vaelluksen Lapissa  – sitä edelsi muun muassa koko vuoden syömisten suunnittelu taulukkolaskentaohjelmalla

Ou­lu­lai­nen Erno Saukko teki vuoden mit­tai­sen vael­luk­sen Lapissa – sitä edelsi muun muassa koko vuoden syö­mis­ten suun­nit­te­lu tau­luk­ko­las­ken­ta­oh­jel­mal­la

25.02.2022 06:09 12
Kun sisäinen kompassi menee sekaisin, tunne voi olla epämiellyttävä – Entä jos antaisimme itsellemme luvan eksyä välillä?
Kolumni

Kun si­säi­nen kom­pas­si menee se­kai­sin, tunne voi olla epä­miel­lyt­tä­vä – Entä jos an­tai­sim­me it­sel­lem­me luvan eksyä vä­lil­lä?

07.02.2022 06:00 2
Tilaajille
Kunnanjohtajat puuhaavat Lappiin 800 kilometrin vaellusreittiä – ruokailut ravintoloissa ja yöksi sänkyyn

Kun­nan­joh­ta­jat puu­haa­vat Lappiin 800 ki­lo­met­rin vael­lus­reit­tiä – ruo­kai­lut ra­vin­to­lois­sa ja yöksi sänkyyn

06.10.2021 19:00 15
Tilaajille
Tatu Terho toteutti haaveensa ja löysi unelmiensa työpaikan Lapin erämailta – kaupunki vaihtui kansallispuistojen kiertämiseen

Tatu Terho to­teut­ti haa­veen­sa ja löysi unel­mien­sa työ­pai­kan Lapin erä­mail­ta – kau­pun­ki vaihtui kan­sal­lis­puis­to­jen kier­tä­mi­seen

25.07.2021 08:00 9
Tilaajille
Erämainen Nuorttijoki koukuttaa kävijänsä – Monen kalastajan mielestä Nuortti on kalastajan paratiisi

Erä­mai­nen Nuort­ti­jo­ki kou­kut­taa kä­vi­jän­sä – Monen ka­las­ta­jan mie­les­tä Nuortti on ka­las­ta­jan pa­ra­tii­si

04.07.2021 10:02 2
Tilaajille
Suunnitteletko kiertäväsi Karhunkierroksen tänä kesänä? Nappaa tästä vinkit vaelluksen suunnitteluun!

Suun­nit­te­let­ko kier­tä­vä­si Kar­hun­kier­rok­sen tänä kesänä? Nappaa tästä vinkit vael­luk­sen suun­nit­te­luun!

02.05.2021 16:07
Tilaajille
Karhu polulla yllätti tottuneen Lapin kulkijan – vaelluksella tajuaa pärjääkö toisen kanssa

Karhu polulla yllätti tot­tu­neen Lapin kul­ki­jan – vael­luk­sel­la tajuaa pär­jää­kö toisen kanssa

19.02.2021 19:00 2
Tilaajille
"Kyse ei ole iästä vaan suhtautumisesta" – Kymmenet uuvahtaneet vaeltajat työllistävät syksyllä pelastajia Lapin kansallispuistoissa

"Kyse ei ole iästä vaan suh­tau­tu­mi­ses­ta" – Kym­me­net uu­vah­ta­neet vael­ta­jat työl­lis­tä­vät syk­syl­lä pe­las­ta­jia Lapin kan­sal­lis­puis­tois­sa

22.09.2020 12:41 3
Tilaajille
Hossaan uusia esteettömiä palveluita: melontareittejä ja käymälöitä rakennetaan Julmalle-Ölkylle ja Jatkonsalmelle

Hossaan uusia es­teet­tö­miä pal­ve­lui­ta: me­lon­ta­reit­te­jä ja käy­mä­löi­tä ra­ken­ne­taan Jul­mal­le-Öl­kyl­le ja Jat­kon­sal­mel­le

19.09.2020 04:00
Tilaajille
Lapin ruskamatkailijoiden määrä on kasvanut roimasti ja kävijöiden keski-ikä on laskenut: "Täällähän on nyt aivan mieletön ruska"

Lapin rus­ka­mat­kai­li­joi­den määrä on kas­va­nut roi­mas­ti ja kä­vi­jöi­den kes­ki-ikä on las­ke­nut: "Tääl­lä­hän on nyt aivan mie­le­tön ruska"

17.09.2020 06:00 2
Tilaajille