Taivaan ilmiöt: Oulun tai­vaal­la nähtiin ai­nut­laa­tui­nen va­lo­il­miö – asian­tun­ti­ja kertoo, mistä oli kyse

Kolumni: Aika kultaa muistot – 1980-lu­kua on pidetty aikana, jolloin olot Suo­mes­sa olivat par­haim­mil­laan

Luitko jo tämän: Kaak­ku­riin ra­ken­tuu muun muassa Rusta ja Stadium Outlet

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Tutkimusrahoitus
Yhteiskunta haaskaa väitelleiden tutkijoiden osaamista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­kun­ta haaskaa väi­tel­lei­den tut­ki­joi­den osaa­mis­ta

17.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Oulun yliopistolle viisi miljoonaa euroa tutkimusrahoitusta EU:lta – tavoitteena tukea vihreää siirtymää

Oulun yli­opis­tol­le viisi mil­joo­naa euroa tut­ki­mus­ra­hoi­tus­ta EU:lta – ta­voit­tee­na tukea vihreää siir­ty­mää

21.12.2022 09:47 4
Suomen Akatemialta rahoitusta Oulun yliopiston tutkimushankkeisiin lähes 6,5 miljoonalla eurolla

Suomen Aka­te­mial­ta ra­hoi­tus­ta Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus­hank­kei­siin lähes 6,5 mil­joo­nal­la eurolla

22.06.2022 11:21 1
Suomen Akatemialta Oulun yliopiston kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimukseen 1,2 miljoonaa euroa – rahoitusta muun muassa koltansaamen kieliopin laatimiseen

Suomen Aka­te­mial­ta Oulun yli­opis­ton kult­tuu­rin ja yh­teis­kun­nan tut­ki­muk­seen 1,2 mil­joo­naa euroa – ra­hoi­tus­ta muun muassa kol­tan­saa­men kie­li­opin laa­ti­mi­seen

25.05.2022 13:54 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tut­ki­joi­den ja tai­tei­li­joi­den työ ei voi olla riip­pu­vai­nen ra­ha­pe­li­tuo­tois­ta

10.12.2021 03:00 1
Tilaajille
Oulun yliopisto pärjää aiempaa paremmin ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa – kaksi huippututkijaa kertoo, millaista on arki, kun rahaa jaetaan vain parhaille

Oulun yli­opis­to pärjää aiempaa pa­rem­min ul­ko­puo­li­sen ra­hoi­tuk­sen han­kin­nas­sa – kaksi huip­pu­tut­ki­jaa kertoo, mil­lais­ta on arki, kun rahaa jaetaan vain par­hail­le

24.10.2021 06:00 4
Tilaajille
Uni ja aivopesuri – Alzheimerin tautia voidaan nujertaa sekä ilmaisilla ja tiederahoitajien myötämieltä vaativilla keinoilla
Pääkirjoitus

Uni ja ai­vo­pe­su­ri – Al­zhei­me­rin tautia voidaan nu­jer­taa sekä il­mai­sil­la ja tie­de­ra­hoi­ta­jien myö­tä­miel­tä vaa­ti­vil­la kei­noil­la

06.09.2021 20:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tut­ki­muk­ses­ta leik­kaa­mi­nen koh­dis­tui­si myös Oulun yli­opis­toon

29.08.2021 06:30 19
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tut­ki­muk­ses­sa vai­kut­ta­vuus ei ole ki­ro­sa­na

27.08.2021 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomeen so­vel­ta­van tut­ki­muk­sen ra­hoi­tus­jär­jes­tel­mä – kri­tee­ri tut­ki­mus­ra­hoi­tuk­sel­le tulisi olla myös kuinka väl­te­tään ve­ro­eu­ro­jen va­lu­mis­ta ul­ko­mail­le

07.09.2020 12:24
Tilaajille
Säätiö alkaa tukea Oulun yliopistossa tutkimustulosten kaupallistamista, tuki voi nousta 100 000 euroon – "Tulee suoraan vauhdittamaan startup-yritysten ja teknologiasiirtojen syntyä"

Säätiö alkaa tukea Oulun yli­opis­tos­sa tut­ki­mus­tu­los­ten kau­pal­lis­ta­mis­ta, tuki voi nousta 100 000 euroon – "Tulee suoraan vauh­dit­ta­maan star­tup-yri­tys­ten ja tek­no­lo­gia­siir­to­jen syntyä"

24.08.2020 10:54 1