Sää: Tu­le­vas­ta vii­kos­ta tulossa hel­tei­sen lämmin ja epä­va­kai­nen

Juhannuksen liikenne: Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä kuoli ko­la­ris­sa Ris­ti­jär­vel­lä

Suomen Akatemia
Suomen Akatemialta rahoitusta Oulun yliopiston tutkimushankkeisiin lähes 6,5 miljoonalla eurolla

Suomen Aka­te­mial­ta ra­hoi­tus­ta Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus­hank­kei­siin lähes 6,5 mil­joo­nal­la eurolla

22.06.2022 11:21 1
Suomen Akatemialta Oulun yliopiston kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimukseen 1,2 miljoonaa euroa – rahoitusta muun muassa koltansaamen kieliopin laatimiseen

Suomen Aka­te­mial­ta Oulun yli­opis­ton kult­tuu­rin ja yh­teis­kun­nan tut­ki­muk­seen 1,2 mil­joo­naa euroa – ra­hoi­tus­ta muun muassa kol­tan­saa­men kie­li­opin laa­ti­mi­seen

25.05.2022 13:54 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen Aka­te­mian tulisi roh­kais­ta luovia ja kes­tä­viä tapoja aja­tel­la tut­ki­joi­den liik­ku­vuut­ta

17.03.2022 06:00
Tilaajille
Oulun yliopisto pärjää aiempaa paremmin ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa – kaksi huippututkijaa kertoo, millaista on arki, kun rahaa jaetaan vain parhaille

Oulun yli­opis­to pärjää aiempaa pa­rem­min ul­ko­puo­li­sen ra­hoi­tuk­sen han­kin­nas­sa – kaksi huip­pu­tut­ki­jaa kertoo, mil­lais­ta on arki, kun rahaa jaetaan vain par­hail­le

24.10.2021 06:00 4
Tilaajille
Suomen Akatemia rahoittaa lähes 13 miljoonalla eurolla Oulun yliopiston arktisuuteen, elinikäiseen terveyteen ja 6G:hen liittyviä tutkimuksia

Suomen Aka­te­mia ra­hoit­taa lähes 13 mil­joo­nal­la eurolla Oulun yli­opis­ton ark­ti­suu­teen, elin­ikäi­seen ter­vey­teen ja 6G:hen liit­ty­viä tut­ki­muk­sia

14.01.2021 09:57 1
6G-mobiiliteknologia tarjoaa mahdollisuuksia ja myös haasteita Suomelle
Kolumni

6G-mo­bii­li­tek­no­lo­gia tarjoaa mah­dol­li­suuk­sia ja myös haas­tei­ta Suo­mel­le

08.01.2021 12:00
Tilaajille
Eläimet voivat olla suuri mahdollisuus hoiva-alalla – Oulaisissa kanit Helmi ja Nuppu ovat päässeet senioreiden kavereiksi

Eläimet voivat olla suuri mah­dol­li­suus hoi­va-alal­la – Ou­lai­sis­sa kanit Helmi ja Nuppu ovat pääs­seet se­nio­rei­den ka­ve­reik­si

22.07.2020 07:00
Tilaajille