Luitko jo tämän: Suo­ma­lais­sa­tel­liit­ti pal­jas­ti kym­me­niä ve­nä­läis­ten asemia Uk­rai­nan sodassa

Pääkirjoitus : Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­haun saldo on nolo

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Suomeen so­vel­ta­van tut­ki­muk­sen ra­hoi­tus­jär­jes­tel­mä – kri­tee­ri tut­ki­mus­ra­hoi­tuk­sel­le tulisi olla myös kuinka väl­te­tään ve­ro­eu­ro­jen va­lu­mis­ta ul­ko­mail­le

Teknologian kehittämiskeskuksen Tekesin painopistettä on muutettu tukemaan tutkimus- ja kehityshankkeita, jotka tukevat ulkomaan vientiä. Tekes ja Finpro yhdistettiin ja organisaation nimeksi tuli Business Finland.

Järjestelyjen myötä tutkimuskenttään on jäänyt aukko. Suomen Akatemia tukee perustutkimusta ja entinen Tekes tukee tukimusta, joka tähtää ulkomaan vientiin. Rahoituskriteerinä on rahoitukseen suhteutettuna 30–40-kertaisesti ulkomaanvientiä 4–5 vuoden kuluessa. Halutaan siis vientituloja.