Säätiö alkaa tukea Oulun yli­opis­tos­sa tut­ki­mus­tu­los­ten kau­pal­lis­ta­mis­ta, tuki voi nousta 100 000 euroon – "Tulee suoraan vauh­dit­ta­maan star­tup-yri­tys­ten ja tek­no­lo­gia­siir­to­jen syntyä"

Riitta ja Jorma J. Takasen säätiön lahjoittamalla lisärahoituksella parannetaan edellytyksiä uusille tutkimuslähtöisille startup-yrityksille tai teknologioiden lisensoinnille.

Sieviläinen Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö ja Oulun yliopisto ovat sopineet yhteistyöstä, jonka tavoitteena on edistää tutkimustulosten kaupallistamista. Yhteistyö on voimassa toistaiseksi.

Säätiö tukee vuosittain yliopiston tutkijoiden hankkeita, jotka ovat saaneet Business Finlandin Tutkimuksesta liiketoimintaan -rahoituksen. Yliopistolle lahjoitettava summa voi olla jopa 100 000 euroa vuodessa.

Riitta ja Jorma J. Takasen säätiön toimintaan kuuluvat olennaisesti elinkeinoelämän, teknologisen osaamisen ja kansainvälisesti kilpailukykyisen yritystoiminnan synnyttäminen ja tukeminen.

– Olemme kiitollisia yliopiston innovaatiokeskukselle alkavasta yhteistyöstä ja odotamme innolla tämän yhteistyön tuloksia, sanoo säätiön hallituksen puheenjohtaja Jorma J. Takanen.

Säätiön lahjoittamalla lisärahoituksella parannetaan edellytyksiä uusille tutkimuslähtöisille startup-yrityksille tai teknologioiden lisensoinnille.

Oulun yliopistossa käynnistyy vuosittain noin viisi kaupallistamiseen tähtäävää Research to Business (R2B) -hanketta, joissa tutkimustuloksista kehitetään uutta liiketoimintaa Business Finlandin R2B-rahoituksella.

– Voimme rahoituksella lisätä kaupallistamistoimien kokonaisrahoitusta ja näin parantaa uusia innovaatioita tuottavien hankkeiden laatua. Tämä tulee suoraan vauhdittamaan startup-yritysten ja teknologiasiirtojen syntyä, kertoo Oulun yliopiston yhteistyösuhteiden rehtori Arto Maaninen.

Säätiön hallitus tekee päätökset vuosittaisen rahoituksen suuruudesta yliopiston innovaatiokeskuksen esityksestä avustusvuoden elokuun loppuun mennessä. Rahoitusta voidaan käyttää sekä käynnissä oleviin että päättyneisiin Oulun yliopiston R2B-hankkeisiin.

Säätiö on tukenut Oulun yliopistoa lahjoituksin vuosina 2009–2017 yhteensä 562 000 eurolla.

Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö on Scanfil Oyj:n perustajan Jorma J. Takasen yhdessä vaimonsa Riitta Takasen kanssa 2005 perustama säätiö, jonka tarkoituksena on elinkeinoelämän ja erityisesti teknologiateollisuuden sekä teknologisen osaamisen kehittäminen, kansainvälisen kilpailukyvyn tukeminen ja edistäminen keskeisessä ja pohjoisessa Suomessa.