Oulun budjetti: Näin kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä esittää käy­tet­tä­väk­si 650 mil­joo­naa euroa

Jääkiekko: Kärpät otti viimein en­sim­mäi­sen kolmen pisteen voit­ton­sa

Oikeudenkäynnit: Hii­ro­sen hen­ki­ri­kok­ses­ta syy­tet­ty mies vyö­ryt­ti oi­keu­des­sa syytä toisen nis­koil­le

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Tornio
Kuukausi
Kruunun romahdus tekee ison loven Ruotsissa tienattuun eläkkeeseen – "Punaisia hintalappuja saa katsoa kaupassa", tuskailee Suomeen palannut Hillevi Väätämöinen

Kruunun ro­mah­dus tekee ison loven Ruot­sis­sa tie­nat­tuun eläk­kee­seen – "Pu­nai­sia hin­ta­lap­pu­ja saa katsoa kau­pas­sa", tus­kai­lee Suomeen pa­lan­nut Hillevi Vää­tä­möi­nen

26.09.2023 10:00
Tilaajille
120 kilometrin tuntinopeudella kuudenkympin alueella Torniossa – 18-vuotiaan ajokortti otettiin pois

120 ki­lo­met­rin tun­ti­no­peu­del­la kuu­den­kym­pin alueel­la Tor­nios­sa – 18-vuo­tiaan ajo­kort­ti otet­tiin pois

24.09.2023 11:41
Tilaajille
Outokummun terästehtaalla Torniossa syttyi perjantaina tulipalo, kun valokaariuuni ylikuumeni

Ou­to­kum­mun te­räs­teh­taal­la Tor­nios­sa syttyi per­jan­tai­na tu­li­pa­lo, kun va­lo­kaa­ri­uu­ni yli­kuu­me­ni

22.09.2023 16:59
Tilaajille
Joukko ihmisiä pahoinpiteli kaksi miestä Keminmaassa – saivat sairaalahoitoa vaativia vammoja

Joukko ihmisiä pa­hoin­pi­te­li kaksi miestä Ke­min­maas­sa – ­sai­vat sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­via vammoja

16.09.2023 11:59 6
Rattijuoppo ajeli poliisia vastaan varastetulla mönkijällä Torniossa

Rat­ti­juop­po ajeli po­lii­sia vastaan va­ras­te­tul­la mön­ki­jäl­lä Tor­nios­sa

10.09.2023 15:44
Tilaajille
Mies peruutti naisen päälle Torniossa – nainen loukkaantui  vakavasti

Mies pe­ruut­ti naisen päälle Tor­nios­sa – ­nai­nen louk­kaan­tui va­ka­vas­ti

09.09.2023 09:52
Tilaajille
Pohjoinen on huumeille yhä tärkeämpi reitti, kun itäraja on kiinni – Kirjailija Anu Ojala nostaa rikosmaailman kipupisteet pöydälle teoksissaan

Poh­joi­nen on huu­meil­le yhä tär­keäm­pi reitti, kun itäraja on kiinni – Kir­jai­li­ja Anu Ojala nostaa ri­kos­maail­man ki­pu­pis­teet pöy­däl­le teok­sis­saan

02.09.2023 16:00
Tilaajille
Vanhemmat
"Vaikka olisi kuinka kiire, niin pää täytyy pitää kylmänä" – torniolainen Antti Pallari harjoittelee meripelastusaluksen perämieheksi ja heittäytyy vauhdissa mereen

"Vaikka olisi kuinka kiire, niin pää täytyy pitää kyl­mä­nä" – tor­nio­lai­nen Antti Pallari har­joit­te­lee me­ri­pe­las­tus­aluk­sen pe­rä­mie­hek­si ja heit­täy­tyy vauh­dis­sa mereen

26.08.2023 19:15
Tilaajille
Nainen ajoi rajusti ulos tieltä Torniossa – auto pyörähti katon kautta ympäri, naista epäillään rattijuopumuksesta

Nainen ajoi rajusti ulos tieltä Tor­nios­sa – auto pyö­räh­ti katon kautta ympäri, naista epäil­lään rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta

20.08.2023 10:32 1
Tilaajille
Poliisilla työläs perjantai Meri-Lapissa: takaa-ajo moottoritiellä, kirveellä uhkailua Kemissä ja pahoinpitely Torniossa

Po­lii­sil­la työläs per­jan­tai Me­ri-La­pis­sa: ta­kaa-ajo moot­to­ri­tiel­lä, kir­veel­lä uh­kai­lua Kemissä ja pa­hoin­pi­te­ly Tor­nios­sa

19.08.2023 10:45 2
Torniolainen Pohjaset palkittiin hallitusammattilaisten Tamminen Nuija -palkinnolla

Tor­nio­lai­nen Poh­ja­set pal­kit­tiin hal­li­tus­am­mat­ti­lais­ten Tam­mi­nen Nuija -pal­kin­nol­la

17.08.2023 20:38
Lasten tulitikkuleikeistä levisi tuli autotallirakennukseen Torniossa – seurauksena merkittävät omaisuusvahingot

Lasten tu­li­tik­ku­lei­keis­tä levisi tuli au­to­tal­li­ra­ken­nuk­seen Tor­nios­sa – seu­rauk­se­na mer­kit­tä­vät omai­suus­va­hin­got

09.08.2023 22:15
Tilaajille
Nuuskaa kuljetettu etelään jopa yli 20 tonnia – salakuljetusvyyhdissä epäiltynä kolme miestä Torniosta ja kahdeksan Tampereelta

Nuuskaa kul­je­tet­tu etelään jopa yli 20 tonnia – sa­la­kul­je­tus­vyyh­dis­sä epäil­ty­nä kolme miestä Tor­nios­ta ja kah­dek­san Tam­pe­reel­ta

03.08.2023 13:09 4
Tilaajille
Omakotitalo tuhoutui palossa Tornion Karungissa

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui palossa Tornion Ka­run­gis­sa

31.07.2023 12:17
Mies tapettiin Torniossa – Poliisi epäilee taposta tapahtumapaikalta kadonnutta miestä

Mies ta­pet­tiin Tor­nios­sa – Poliisi epäilee taposta ta­pah­tu­ma­pai­kal­ta ka­don­nut­ta miestä

29.07.2023 13:55
Tilaajille
Oululaiset Peltolat lähtivät Haaparannalle hakemaan olutta ja viiniä – Selvitimme 5 suomalaisten suosikkituotteen hintaerot

Ou­lu­lai­set Pel­to­lat läh­ti­vät Haa­pa­ran­nal­le ha­ke­maan olutta ja viiniä – Sel­vi­tim­me 5 suo­ma­lais­ten suo­sik­ki­tuot­teen hin­ta­erot

29.07.2023 06:00 83
Tilaajille
Haastolat ajoivat Oulusta ruokaostoksille Ruotsin puolelle – Ruokakorin saa selvästi halvemmalla Prismasta, mutta herkuissa Haaparanta vie voiton

Haas­to­lat ajoivat Oulusta ruo­ka­os­tok­sil­le Ruotsin puo­lel­le – Ruo­ka­ko­rin saa sel­väs­ti hal­vem­mal­la Pris­mas­ta, mutta her­kuis­sa Haa­pa­ran­ta vie voiton

21.07.2023 10:00 56
Tilaajille
Lähes 2000 kiloa nuuskaa salakuljetettiin matkalaukuissa junalla pohjoisesta etelään – rikosvyyhdessä yhteensä 17 epäiltyä

Lähes 2000 kiloa nuuskaa sa­la­kul­je­tet­tiin mat­ka­lau­kuis­sa junalla poh­joi­ses­ta etelään – ri­kos­vyyh­des­sä yh­teen­sä 17 epäil­tyä

20.07.2023 11:31 11
Tilaajille
Länsirajalla voi joutua jonottamaan Bidenin vierailun vuoksi – Sisärajavalvonta palasi Ruotsin ja Norjan rajoille keskellä kuuminta lomasesonkia

Län­si­ra­jal­la voi joutua jo­not­ta­maan Bidenin vie­rai­lun vuoksi – Si­sä­ra­ja­val­von­ta palasi Ruotsin ja Norjan ra­joil­le kes­kel­lä kuu­min­ta lo­ma­se­son­kia

11.07.2023 17:30
Tilaajille
Junaliikenne keskeytyi Oulun ja Tornion välisellä rataosuudella perjantai-iltana – vika saatiin yöllä korjattua, mutta myös lauantain junia korvataan busseilla

Ju­na­lii­ken­ne kes­key­tyi Oulun ja Tornion vä­li­sel­lä ra­ta­osuu­del­la per­jan­tai-il­ta­na – vika saatiin yöllä kor­jat­tua, mutta myös lauan­tain junia kor­va­taan bus­seil­la

01.07.2023 10:48 12