Tornio
Kuukausi
Huumekuski aiheutti useita vaaratilanteita paetessaan poliisia Torniossa – autosta löytyi varastettua tavaraa

Huu­me­kus­ki ai­heut­ti useita vaa­ra­ti­lan­tei­ta pae­tes­saan po­lii­sia Tor­nios­sa – autosta löytyi va­ras­tet­tua tavaraa

11.04.2021 09:47
Kuorma-auton kyydissä ollut haketin paloi Tornion Kitkiäisvaarassa

Kuor­ma-au­ton kyy­dis­sä ollut haketin paloi Tornion Kit­kiäis­vaa­ras­sa

07.04.2021 20:27 1
Tilaajille
Länsi-Pohjassa todettiin maanantaina viisi uutta koronatartuntaa – osa tapauksista liittyy Näätsaaren kouluun

Län­si-Poh­jas­sa to­det­tiin maa­nan­tai­na viisi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – osa ta­pauk­sis­ta liittyy Näät­saa­ren kouluun

06.04.2021 09:25
Tilaajille
Kaivinkoneen kauhaan osui räjähtämätön sodanaikainen lentopommi Tornion Kaakamossa: "Joen ruoppaus loppui siihen paikkaan"

Kai­vin­ko­neen kauhaan osui rä­jäh­tä­mä­tön so­dan­ai­kai­nen len­to­pom­mi Tornion Kaa­ka­mos­sa: "Joen ruop­paus loppui siihen paik­kaan"

05.04.2021 18:23 4
Tilaajille
Poikkeusluvalla ajokortin saanut 17-vuotias kaahasi 180 km/h Kemi-Tornion moottoritiellä

Poik­keus­lu­val­la ajo­kor­tin saanut 17-vuo­tias kaahasi 180 km/h Ke­mi-Tor­nion moot­to­ri­tiel­lä

04.04.2021 11:44 11
Poliisina esiintynyt mies anasti vanhukselta 350 euroa Torniossa

Po­lii­si­na esiin­ty­nyt mies anasti van­huk­sel­ta 350 euroa Tor­nios­sa

04.04.2021 11:22 1
Pääsiäisen ostosturisteja Ruotsiin ei odoteta - koronarajoitukset vähentävät Haaparannan käyntejä

Pää­siäi­sen os­tos­tu­ris­te­ja Ruot­siin ei odoteta - ko­ro­na­ra­joi­tuk­set vä­hen­tä­vät Haa­pa­ran­nan käyn­te­jä

02.04.2021 17:30
Tilaajille
Varkaiden mukaan lähti pyöriä ja 600 litraa dieseliä – poliisi kaipaa havaintoja Meri-Lapissa tehdyistä varkauksista

Var­kai­den mukaan lähti pyöriä ja 600 litraa die­se­liä – poliisi kaipaa ha­vain­to­ja Me­ri-La­pis­sa teh­dyis­tä var­kauk­sis­ta

02.04.2021 16:26
Lukijalta Mielipide Raija Lummi

Kun Suomeen tu­le­val­la olisi to­dis­te­tus­ti ko­ro­na­puh­taat pa­pe­rit, ta­lou­den­kin pyörät pyö­ri­si­vät pa­rem­min

01.04.2021 05:00
Tilaajille
Syytteitä nostettu rajavartiolaitoksen auton räjäytysyrityksestä – kahta henkilöä syytetään tuhotyöstä, yhtä räjähderikoksesta

Syyt­tei­tä nos­tet­tu ra­ja­var­tio­lai­tok­sen auton rä­jäy­tys­yri­tyk­ses­tä – kahta hen­ki­löä syy­te­tään tu­ho­työs­tä, yhtä rä­jäh­de­ri­kok­ses­ta

24.03.2021 14:58 1
Vanhemmat
Kemi-Torniolle 1,1 miljoonaa euroa valtion lisärahoitusta äkillisten rakennemuutostilanteiden hoitoon

Ke­mi-Tor­niol­le 1,1 mil­joo­naa euroa valtion li­sä­ra­hoi­tus­ta äkil­lis­ten ra­ken­ne­muu­tos­ti­lan­tei­den hoitoon

18.03.2021 16:00 4
Tornion johtava lääkäri vakavana: 20–30 karanteeniin, kun oireiset eivät pysyneet kotona – Muutamista terveystarkastuksen ohi kaasuttaneista ilmoitettu poliisille

Tornion johtava lääkäri va­ka­va­na: 20–30 ka­ran­tee­niin, kun oi­rei­set eivät py­sy­neet kotona – Muu­ta­mis­ta ter­veys­tar­kas­tuk­sen ohi kaa­sut­ta­neis­ta il­moi­tet­tu po­lii­sil­le

05.03.2021 15:48 2
Tilaajille
Omakotitalon asukas yllätti kelkkavarkaan verekseltään Torniossa – tilanne muuttui painiksi ja varkaissa ollut mies tarttui jakoavaimeen

Oma­ko­ti­ta­lon asukas yllätti kelk­ka­var­kaan ve­rek­sel­tään Tor­nios­sa – tilanne muuttui pai­nik­si ja var­kais­sa ollut mies tarttui ja­ko­avai­meen

21.02.2021 10:04 6
Tilaajille
Arvokelkka vietiin omakotitalon pihasta Torniossa – Poliisi tutkii törkeänä varkautena

Ar­vo­kelk­ka vietiin oma­ko­ti­ta­lon pihasta Tor­nios­sa – Poliisi tutkii tör­keä­nä var­kau­te­na

20.02.2021 12:50 5
Tilaajille
Mies hakattiin sairaalakuntoon alikulkutunnelissa Torniossa – poliisi kaipaa havaintoja maanantai-illan tapahtumista

Mies ha­kat­tiin sai­raa­la­kun­toon ali­kul­ku­tun­ne­lis­sa Tor­nios­sa – poliisi kaipaa ha­vain­to­ja maa­nan­tai-il­lan ta­pah­tu­mis­ta

16.02.2021 15:24 1
Tilaajille
Miestä puukotettiin Torniossa

Miestä puu­ko­tet­tiin Tor­nios­sa

14.02.2021 10:31
Tilaajille
Koronaviruksen brittimuunnos saapui Länsi-Pohjaan – Muunnosta todettiin muualla asuvilta otetuissa näytteissä Torniossa

Ko­ro­na­vi­ruk­sen brit­ti­muun­nos saapui Län­si-Poh­jaan – Muun­nos­ta to­det­tiin muualla asu­vil­ta ote­tuis­sa näyt­teis­sä Tor­nios­sa

12.02.2021 11:48
Tilaajille
Paineilmakompressori syttyi palamaan hotellin autohallissa Torniossa – Palo ei päässyt leviämään

Pai­ne­il­ma­komp­res­so­ri syttyi pa­la­maan ho­tel­lin au­to­hal­lis­sa Tor­nios­sa – Palo ei päässyt le­viä­mään

10.02.2021 10:15
Tilaajille
Anastettua pyörää kaupiteltiin oikealle omistajalle, omistaja sopi kaupat ja kutsui poliisit paikalle – Oulussa varastetaan pyöriä vuosittain noin miljoonan euron edestä, tässä syy

Anas­tet­tua pyörää kau­pi­tel­tiin oi­keal­le omis­ta­jal­le, omis­ta­ja sopi kaupat ja kutsui po­lii­sit pai­kal­le – Oulussa va­ras­te­taan pyöriä vuo­sit­tain noin mil­joo­nan euron edestä, tässä syy

07.02.2021 09:57 33
Tilaajille
18-vuotias kaahasi vahvassa humalassa ojaan Ylitorniolla, kaksi sairaalaan tarkistettavaksi

18-vuo­tias kaahasi vah­vas­sa hu­ma­las­sa ojaan Yli­tor­niol­la, kaksi sai­raa­laan tar­kis­tet­ta­vak­si

06.02.2021 10:19
Tilaajille