Toppilansalmi
Toppilansalmeen voi sirotella vainajan tuhkan viimeiselle matkalle – "Paikasta aukeaa väylä merelle"

Top­pi­lan­sal­meen voi si­ro­tel­la vai­na­jan tuhkan vii­mei­sel­le mat­kal­le – "Pai­kas­ta aukeaa väylä me­rel­le"

12.09.2020 06:00 4
Tilaajille
Oulun kaupunki rakensi Toppilansalmen aallonmurtajalle sirottelupaikan vainajien tuhkille

Oulun kau­pun­ki rakensi Top­pi­lan­sal­men aal­lon­mur­ta­jal­le si­rot­te­lu­pai­kan vai­na­jien tuh­kil­le

27.08.2020 15:23 6
Pitäisikö Ouluun rakentaa merikeskus? Oulun Purjehdusseuran kommodori: "Kaupungin merellinen perinne on päässyt rämettymään sadassa vuodessa"

Pi­täi­si­kö Ouluun ra­ken­taa me­ri­kes­kus? Oulun Pur­jeh­dus­seu­ran kom­mo­do­ri: "Kau­pun­gin me­rel­li­nen perinne on päässyt rä­met­ty­mään sadassa vuo­des­sa"

09.08.2020 08:00 25
Tilaajille
Oulun Toppilansalmen suojeltuun aittaan tulee kalaravintola – terassi aukeaa jo tulevana keväänä pop up -tyyliin: "Toppilansalmeen pitäisi uskaltaa käyttää rahoja"

Oulun Top­pi­lan­sal­men suo­jel­tuun aittaan tulee ka­la­ra­vin­to­la – terassi aukeaa jo tu­le­va­na keväänä pop up -tyy­liin: "Top­pi­lan­sal­meen pitäisi us­kal­taa käyttää rahoja"

25.07.2020 19:00 8
Tilaajille
Toppilansalmeen rakennetaan maisemakumpua, josta tulee monipuolinen puistoalue – rakentamisessa hyötykäytetään ylijäämämaita

Top­pi­lan­sal­meen ra­ken­ne­taan mai­se­ma­kum­pua, josta tulee mo­ni­puo­li­nen puis­to­alue – ra­ken­ta­mi­ses­sa hyö­ty­käy­te­tään yli­jää­mä­mai­ta

20.06.2020 18:00 2
Tilaajille