Terrori-iskut
Kuukausi
Ainakin yksi vaarallinen asemies yhä kateissa Itävallassa – koetteleeko Eurooppaa uusi terrorin aalto

Ainakin yksi vaa­ral­li­nen asemies yhä ka­teis­sa Itä­val­las­sa – koet­te­lee­ko Eu­roop­paa uusi ter­ro­rin aalto

03.11.2020 21:04 0
Useita kuollut ammuskelussa Wienissä – lehtitietojen mukaan isku tehtiin synagogaan

Useita kuollut am­mus­ke­lus­sa Wie­nis­sä – leh­ti­tie­to­jen mukaan isku tehtiin sy­na­go­gaan

02.11.2020 23:36 0
Wienissä mahdollinen terrori-isku, ainakin kaksi kuollut ja useita haavoittunut – useissa kohteissa ammuttu

Wie­nis­sä mah­dol­li­nen ter­ro­ri-is­ku, ainakin kaksi kuollut ja useita haa­voit­tu­nut – useissa koh­teis­sa ammuttu

02.11.2020 22:05 0
Ainakin 22 kuoli yliopistoiskussa Kabulissa, Isis sanoo olevansa iskun takana

Ainakin 22 kuoli yli­opis­to­is­kus­sa Ka­bu­lis­sa, Isis sanoo ole­van­sa iskun takana

02.11.2020 21:05 1
Analyysi: Aiempaa raaempi tekotapa rantautui Eurooppaan Ranskan terrori-iskuissa

Ana­lyy­si: Aiempaa raaempi te­ko­ta­pa ran­tau­tui Eu­roop­paan Ranskan ter­ro­ri-is­kuis­sa

30.10.2020 18:30 0
Tilaajille
Vanhemmat
Näkökulma: Ranskan presidentti Macron yrittää integroida muslimeja ajamalla jyrkempää uskontopolitiikkaa, mutta toimivatko rajoitukset?

Nä­kö­kul­ma: Ranskan pre­si­dent­ti Macron yrittää in­teg­roi­da mus­li­me­ja aja­mal­la jyr­kem­pää us­kon­to­po­li­tiik­kaa, mutta toi­mi­vat­ko ra­joi­tuk­set?

21.10.2020 16:31 2
Muhammed-pilakuvien uusi julkaiseminen jakaa ranskalaisten mielipiteet, myös presidentti kommentoi – Oikeudenkäynti terrori-iskusta alkoi

Mu­ham­med-pi­la­ku­vien uusi jul­kai­se­mi­nen jakaa rans­ka­lais­ten mie­li­pi­teet, myös pre­si­dent­ti kom­men­toi – Oi­keu­den­käyn­ti ter­ro­ri-is­kus­ta alkoi

03.09.2020 06:30 9
Kohuttu satiirilehti Charlie Hebdo aikoo julkaista muslimit raivostuttaneen pilakuvan uudelleen – vuoden 2015 terrori-iskujen oikeudenkäynti alkaa Pariisissa

Kohuttu sa­tii­ri­leh­ti Charlie Hebdo aikoo jul­kais­ta mus­li­mit rai­vos­tut­ta­neen pi­la­ku­van uu­del­leen – vuoden 2015 ter­ro­ri-is­ku­jen oi­keu­den­käyn­ti alkaa Pa­rii­sis­sa

01.09.2020 16:33 0
Arvot muuttuvat hitaasti, eikä meitä ympäröivä pandemiakaan taida vauhtia nopeuttaa
Kolumni Sanna Keskinen

Arvot muut­tu­vat hi­taas­ti, eikä meitä ym­pä­röi­vä pan­de­mia­kaan taida vauhtia no­peut­taa

13.06.2020 20:00 1
Tilaajille
Hyökkäys ostoskeskukseen hiljensi Manchesterin – viisi ihmistä loukkaantui puukotuksissa Manchesterin keskustassa

Hyök­käys os­tos­kes­kuk­seen hil­jen­si Man­ches­te­rin – viisi ihmistä louk­kaan­tui puu­ko­tuk­sis­sa Man­ches­te­rin kes­kus­tas­sa

11.10.2019 21:06 0
Sri Lankan veristen iskujen pääepäillyn isä ja veljet kuolivat perjantain tulitaistelussa

Sri Lankan ve­ris­ten iskujen pää­epäil­lyn isä ja veljet kuo­li­vat per­jan­tain tu­li­tais­te­lus­sa

28.04.2019 19:28 2
Sri Lankan pommitusten uhriluku nousee yhä – kahdeksan tekijää tunnistettu, noin 60 pidätetty

Sri Lankan pom­mi­tus­ten uh­ri­lu­ku nousee yhä – kah­dek­san tekijää tun­nis­tet­tu, noin 60 pi­dä­tet­ty

24.04.2019 09:36 0
Isis otti vastuun Sri Lankan pommi-iskuista – yksi epäilty tallentui valvontakameraan

Isis otti vastuun Sri Lankan pom­mi-is­kuis­ta – yksi epäilty tal­len­tui val­von­ta­ka­me­raan

23.04.2019 14:48 2
Suurlähettiläs: Sri Lankan iskut vaikuttavat ulkopuolisen ryhmän hyökkäykseltä, jossa kohteena ovat länsimaat

Suur­lä­het­ti­läs: Sri Lankan iskut vai­kut­ta­vat ul­ko­puo­li­sen ryhmän hyök­käyk­sel­tä, jossa koh­tee­na ovat län­si­maat

21.04.2019 15:01 6
Uuden-Seelannin ampujalla taloudellinen kytkös itävaltalaiseen äärioikeistolaiseen järjestöön, vahvistaa liittokansleri Kurz

Uu­den-See­lan­nin am­pu­jal­la ta­lou­del­li­nen kytkös itä­val­ta­lai­seen ää­ri­oi­keis­to­lai­seen jär­jes­töön, vah­vis­taa liit­to­kans­le­ri Kurz

27.03.2019 14:39 1
Terrori-isku Somalian pääkaupungissa Mogadishussa – ainakin 15 kuoli

Ter­ro­ri-is­ku So­ma­lian pää­kau­pun­gis­sa Mo­ga­dis­hus­sa – ainakin 15 kuoli

23.03.2019 17:02 0
Pääministeri: Uusi-Seelanti kieltää puoliautomaattiaseet, kielletyille aseille järjestetään palautusohjelma

Pää­mi­nis­te­ri: Uu­si-See­lan­ti kieltää puo­liau­to­maat­tia­seet, kiel­le­tyil­le aseille jär­jes­te­tään pa­lau­tus­oh­jel­ma

21.03.2019 06:49 19
Utrechtissa raitiovaunussa ammuskellut on saatu kiinni – kolme kuoli, ampumisen motiivi epäselvä

Ut­rech­tis­sa rai­tio­vau­nus­sa am­mus­kel­lut on saatu kiinni – kolme kuoli, am­pu­mi­sen motiivi epä­sel­vä

18.03.2019 19:40 2
Uuden-Seelannin pääministerin musta päähuivi herätti huomiota ja muslimiyhteisö kiitti huomaavaisuudesta

Uu­den-See­lan­nin pää­mi­nis­te­rin musta pää­hui­vi herätti huo­mio­ta ja mus­li­mi­yh­tei­sö kiitti huo­maa­vai­suu­des­ta

18.03.2019 13:46 5
Pääministeri Ardern: Uuden-Seelannin hallitukselta tuki aselakien kiristämiselle

Pää­mi­nis­te­ri Ardern: Uu­den-See­lan­nin hal­li­tuk­sel­ta tuki ase­la­kien ki­ris­tä­mi­sel­le

18.03.2019 08:27 1