Energiatalous: Oulun Energia tar­vit­see lisää ener­gia­puu­ta - kysyntä kasvaa lä­hi­seu­dun en­si­har­ven­nus­puul­le

Kolumni: To­rin­ran­nan alue suo­ras­taan huutaa vielä yhtä korkeaa ra­ken­nus­ta

Terrori-iskut

FBI jul­kai­si vuosia salatun muis­tion syys­kuun 11. päivän is­kuis­ta – Sau­di­hal­lin­non osal­li­suu­des­ta va­kuut­tu­neet saivat ai­noas­taan ai­nek­sia spe­ku­laa­tiol­le

12.09.2021 14:27

9/11-is­ku­jen jäljet näkyvät vielä tänä päivänä – kak­sois­tor­nien ro­mah­ta­mi­sen jäl­kei­nen aika osoitti su­per­val­lan voimien rajat

11.09.2021 06:30 4
Tilaajille
Pääkirjoitus

Af­ga­nis­ta­nis­ta saatu oppia – ope­raa­tiot tar­jon­neet tii­vis­tä yh­teis­työ­tä Naton ja Yh­dys­val­tain kanssa

16.04.2021 20:00 31
Tilaajille

Ainakin yksi vaa­ral­li­nen asemies yhä ka­teis­sa Itä­val­las­sa – koet­te­lee­ko Eu­roop­paa uusi ter­ro­rin aalto

03.11.2020 21:04
Useita kuollut ammuskelussa Wienissä – lehtitietojen mukaan isku tehtiin synagogaan

Useita kuollut am­mus­ke­lus­sa Wie­nis­sä – leh­ti­tie­to­jen mukaan isku tehtiin sy­na­go­gaan

02.11.2020 23:36

Wie­nis­sä mah­dol­li­nen ter­ro­ri-is­ku, ainakin kaksi kuollut ja useita haa­voit­tu­nut – useissa koh­teis­sa ammuttu

03.11.2020 00:08

Ainakin 22 kuoli yli­opis­to­is­kus­sa Ka­bu­lis­sa, Isis sanoo ole­van­sa iskun takana

02.11.2020 21:29 1

Ana­lyy­si: Aiempaa raaempi te­ko­ta­pa ran­tau­tui Eu­roop­paan Ranskan ter­ro­ri-is­kuis­sa

30.10.2020 18:30
Tilaajille

Nä­kö­kul­ma: Ranskan pre­si­dent­ti Macron yrittää in­teg­roi­da mus­li­me­ja aja­mal­la jyr­kem­pää us­kon­to­po­li­tiik­kaa, mutta toi­mi­vat­ko ra­joi­tuk­set?

21.10.2020 16:31 4

Mu­ham­med-pi­la­ku­vien uusi jul­kai­se­mi­nen jakaa rans­ka­lais­ten mie­li­pi­teet, myös pre­si­dent­ti kom­men­toi – Oi­keu­den­käyn­ti ter­ro­ri-is­kus­ta alkoi

03.09.2020 06:30 9

Kohuttu sa­tii­ri­leh­ti Charlie Hebdo aikoo jul­kais­ta mus­li­mit rai­vos­tut­ta­neen pi­la­ku­van uu­del­leen – vuoden 2015 ter­ro­ri-is­ku­jen oi­keu­den­käyn­ti alkaa Pa­rii­sis­sa

01.09.2020 16:33
Kolumni

Arvot muut­tu­vat hi­taas­ti, eikä meitä ym­pä­röi­vä pan­de­mia­kaan taida vauhtia no­peut­taa

14.06.2020 09:50 1
Tilaajille

Hyök­käys os­tos­kes­kuk­seen hil­jen­si Man­ches­te­rin – viisi ihmistä louk­kaan­tui puu­ko­tuk­sis­sa Man­ches­te­rin kes­kus­tas­sa

11.10.2019 21:06

Sri Lankan ve­ris­ten iskujen pää­epäil­lyn isä ja veljet kuo­li­vat per­jan­tain tu­li­tais­te­lus­sa

28.04.2019 19:28 2

Sri Lankan pom­mi­tus­ten uh­ri­lu­ku nousee yhä – kah­dek­san tekijää tun­nis­tet­tu, noin 60 pi­dä­tet­ty

24.04.2019 09:36

Isis otti vastuun Sri Lankan pom­mi-is­kuis­ta – yksi epäilty tal­len­tui val­von­ta­ka­me­raan

23.04.2019 14:48 2

Suur­lä­het­ti­läs: Sri Lankan iskut vai­kut­ta­vat ul­ko­puo­li­sen ryhmän hyök­käyk­sel­tä, jossa koh­tee­na ovat län­si­maat

21.04.2019 15:01 6

Uu­den-See­lan­nin am­pu­jal­la ta­lou­del­li­nen kytkös itä­val­ta­lai­seen ää­ri­oi­keis­to­lai­seen jär­jes­töön, vah­vis­taa liit­to­kans­le­ri Kurz

27.03.2019 14:39 1

Ter­ro­ri-is­ku So­ma­lian pää­kau­pun­gis­sa Mo­ga­dis­hus­sa – ainakin 15 kuoli

23.03.2019 17:02

Pää­mi­nis­te­ri: Uu­si-See­lan­ti kieltää puo­liau­to­maat­tia­seet, kiel­le­tyil­le aseille jär­jes­te­tään pa­lau­tus­oh­jel­ma

21.03.2019 06:49 19