Terrori-iskut
Arvot muuttuvat hitaasti, eikä meitä ympäröivä pandemiakaan taida vauhtia nopeuttaa
Kolumni Sanna Keskinen

Arvot muut­tu­vat hi­taas­ti, eikä meitä ym­pä­röi­vä pan­de­mia­kaan taida vauhtia no­peut­taa

13.06.2020 20:00 1
Tilaajille
Hyökkäys ostoskeskukseen hiljensi Manchesterin – viisi ihmistä loukkaantui puukotuksissa Manchesterin keskustassa

Hyök­käys os­tos­kes­kuk­seen hil­jen­si Man­ches­te­rin – viisi ihmistä louk­kaan­tui puu­ko­tuk­sis­sa Man­ches­te­rin kes­kus­tas­sa

11.10.2019 21:06 0
Sri Lankan veristen iskujen pääepäillyn isä ja veljet kuolivat perjantain tulitaistelussa

Sri Lankan ve­ris­ten iskujen pää­epäil­lyn isä ja veljet kuo­li­vat per­jan­tain tu­li­tais­te­lus­sa

28.04.2019 19:28 2
Sri Lankan pommitusten uhriluku nousee yhä – kahdeksan tekijää tunnistettu, noin 60 pidätetty

Sri Lankan pom­mi­tus­ten uh­ri­lu­ku nousee yhä – kah­dek­san tekijää tun­nis­tet­tu, noin 60 pi­dä­tet­ty

24.04.2019 09:36 0
Isis otti vastuun Sri Lankan pommi-iskuista – yksi epäilty tallentui valvontakameraan

Isis otti vastuun Sri Lankan pom­mi-is­kuis­ta – yksi epäilty tal­len­tui val­von­ta­ka­me­raan

23.04.2019 14:48 2
Suurlähettiläs: Sri Lankan iskut vaikuttavat ulkopuolisen ryhmän hyökkäykseltä, jossa kohteena ovat länsimaat

Suur­lä­het­ti­läs: Sri Lankan iskut vai­kut­ta­vat ul­ko­puo­li­sen ryhmän hyök­käyk­sel­tä, jossa koh­tee­na ovat län­si­maat

21.04.2019 15:01 6
Uuden-Seelannin ampujalla taloudellinen kytkös itävaltalaiseen äärioikeistolaiseen järjestöön, vahvistaa liittokansleri Kurz

Uu­den-See­lan­nin am­pu­jal­la ta­lou­del­li­nen kytkös itä­val­ta­lai­seen ää­ri­oi­keis­to­lai­seen jär­jes­töön, vah­vis­taa liit­to­kans­le­ri Kurz

27.03.2019 14:39 1
Terrori-isku Somalian pääkaupungissa Mogadishussa – ainakin 15 kuoli

Ter­ro­ri-is­ku So­ma­lian pää­kau­pun­gis­sa Mo­ga­dis­hus­sa – ainakin 15 kuoli

23.03.2019 17:02 0
Pääministeri: Uusi-Seelanti kieltää puoliautomaattiaseet, kielletyille aseille järjestetään palautusohjelma

Pää­mi­nis­te­ri: Uu­si-See­lan­ti kieltää puo­liau­to­maat­tia­seet, kiel­le­tyil­le aseille jär­jes­te­tään pa­lau­tus­oh­jel­ma

21.03.2019 06:49 19
Utrechtissa raitiovaunussa ammuskellut on saatu kiinni – kolme kuoli, ampumisen motiivi epäselvä

Ut­rech­tis­sa rai­tio­vau­nus­sa am­mus­kel­lut on saatu kiinni – kolme kuoli, am­pu­mi­sen motiivi epä­sel­vä

18.03.2019 19:40 2
Uuden-Seelannin pääministerin musta päähuivi herätti huomiota ja muslimiyhteisö kiitti huomaavaisuudesta

Uu­den-See­lan­nin pää­mi­nis­te­rin musta pää­hui­vi herätti huo­mio­ta ja mus­li­mi­yh­tei­sö kiitti huo­maa­vai­suu­des­ta

18.03.2019 13:46 5
Pääministeri Ardern: Uuden-Seelannin hallitukselta tuki aselakien kiristämiselle

Pää­mi­nis­te­ri Ardern: Uu­den-See­lan­nin hal­li­tuk­sel­ta tuki ase­la­kien ki­ris­tä­mi­sel­le

18.03.2019 08:27 1
Uuden-Seelannin terrori-iskusta syytetty 28-vuotias mies haluaa edustaa oikeudessa itse itseään – asianajaja luonnehti "vakaaksi"

Uu­den-See­lan­nin ter­ro­ri-is­kus­ta syy­tet­ty 28-vuo­tias mies haluaa edustaa oi­keu­des­sa itse itseään – asian­aja­ja luon­neh­ti "va­kaak­si"

18.03.2019 07:00 0
Moskeijaiskuista epäillyn perheenjäsenet puhuivat televisiossa: Mies muuttui ulkomailla täysin toiseksi

Mos­kei­ja­is­kuis­ta epäil­lyn per­heen­jä­se­net pu­hui­vat te­le­vi­sios­sa: Mies muuttui ul­ko­mail­la täysin toi­sek­si

17.03.2019 20:34 8
Uudessa-Seelannin terrori-iskujen uhrimäärä nousi 50:een – kaupungissa osoitettiin tukea muslimiyhteisölle

Uu­des­sa-See­lan­nin ter­ro­ri-is­ku­jen uh­ri­mää­rä nousi 50:een – kau­pun­gis­sa osoi­tet­tiin tukea mus­li­mi­yh­tei­söl­le

17.03.2019 09:07 4
Suomalaislääkäri terrori-iskun järkyttämässä Christchurchissa: "Yksi potilaistani vältti kuoleman täpärästi, luoti hipaisi päätä"

Suo­ma­lais­lää­kä­ri ter­ro­ri-is­kun jär­kyt­tä­mäs­sä Christc­hurc­his­sa: "Yksi po­ti­lais­ta­ni vältti kuo­le­man tä­pä­räs­ti, luoti hipaisi päätä"

16.03.2019 16:26 0
Tilaajille
Uuden-Seelannin moskeijaiskusta vangittu ihannoi Norjan joukkomurhaajaa: Lisäsyytteet odottavat 28-vuotiasta australialaista

Uu­den-See­lan­nin mos­kei­ja­is­kus­ta van­git­tu ihannoi Norjan jouk­ko­mur­haa­jaa: Li­sä­syyt­teet odot­ta­vat 28-vuo­tias­ta aust­ra­lia­lais­ta

16.03.2019 11:16 8
Yön uutiskooste: Uuden-Seelanin iskuista epäilty oikeuteen, maassa aiotaan kiristää aselakeja – Suomessa videoyhteys yleistyy oikeussalissa

Yön uu­tis­koos­te: Uu­den-See­la­nin is­kuis­ta epäilty oi­keu­teen, maassa aiotaan ki­ris­tää ase­la­ke­ja – Suo­mes­sa vi­deo­yh­teys yleis­tyy oi­keus­sa­lis­sa

16.03.2019 08:38 0
Uuden-Seelannin terroristi pystyi julkaisemaan 17 minuuttia hyökkäyksestään – Facebook saa kovaa kritiikkiä, osake laskussa

Uu­den-See­lan­nin ter­ro­ris­ti pystyi jul­kai­se­maan 17 mi­nuut­tia hyök­käyk­ses­tään – Fa­ce­book saa kovaa kri­tiik­kiä, osake las­kus­sa

15.03.2019 19:14 20
Vastajihadistinen terroriteko rauhallisessa Uudessa-Seelannissa yllätti – Supo kerää parhaillaan tietoa kansainvälisessä yhteistyössä

Vas­ta­ji­ha­dis­ti­nen ter­ro­ri­te­ko rau­hal­li­ses­sa Uu­des­sa-See­lan­nis­sa yllätti – Supo kerää par­hail­laan tietoa kan­sain­vä­li­ses­sä yh­teis­työs­sä

15.03.2019 16:31 18