Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Teemat
Tanssia voi pitää liikunnan kuningaslajina, joka kuntouttaa niin aivoja kuin kehoa – tässä 10 tärkeintä tanssin terveysvaikutusta

Tanssia voi pitää lii­kun­nan ku­nin­gas­la­ji­na, joka kun­tout­taa niin aivoja kuin kehoa – tässä 10 tär­kein­tä tanssin ter­veys­vai­ku­tus­ta

01.01.2024 06:30 9
Tilaajille
Näin perheet asuvat ympäri vuoden vaunussa hiihtokeskuksessa – Ursula Taivalantti käy bussilla koulussa Pelkosenniemellä

Näin perheet asuvat ympäri vuoden vau­nus­sa hiih­to­kes­kuk­ses­sa – Ursula Tai­va­lant­ti käy bus­sil­la kou­lus­sa Pel­ko­sen­nie­mel­lä

31.12.2023 12:00 7
Tilaajille
Kolme parasta tärppiä vuodenvaihteen kokkailuihin – nämä suolaiset herkut tuovat uuden maun kielelle

Kolme parasta tärppiä vuo­den­vaih­teen kok­kai­lui­hin – nämä suo­lai­set herkut tuovat uuden maun kie­lel­le

28.12.2023 06:30
Tilaajille
Diesel ei suostu kuolemaan pois – tunnit uuden Eemelin ratin takana paljastavat, mitä etuja perinteisillä voimanlähteillä yhä on

Diesel ei suostu kuo­le­maan pois – tunnit uuden Eemelin ratin takana pal­jas­ta­vat, mitä etuja pe­rin­tei­sil­lä voi­man­läh­teil­lä yhä on

25.12.2023 12:00 51
Tilaajille
Muistatko legendaarisen Peto-liitteen? Nyt sen, ja Kalevan jutut 25 vuoden ajalta löytyvät kätevästä arkistohausta

Muis­tat­ko le­gen­daa­ri­sen Pe­to-liit­teen? Nyt sen, ja Kalevan jutut 25 vuoden ajalta löy­ty­vät kä­te­väs­tä ar­kis­to­haus­ta

25.12.2023 06:00 5
Tilaajille
Maxi-koira ei päästä emäntäänsä silmistään, vaan haukkuu paniikissa, jos jää yksin – Eläimen aiheuttama häiriö voi johtaa jopa häätöön

Ma­xi-koi­ra ei päästä emän­tään­sä sil­mis­tään, vaan haukkuu pa­nii­kis­sa, jos jää yksin – Eläimen ai­heut­ta­ma häiriö voi johtaa jopa häätöön

24.12.2023 12:00 10
Tilaajille
Ota lapset mukaan keittiöön – poimi tästä helpot vinkit joulun välipäiviksi sipsien, sushin ja pannarin kokkailuun

Ota lapset mukaan keit­tiöön – poimi tästä helpot vinkit joulun vä­li­päi­vik­si sip­sien, sushin ja pan­na­rin kok­kai­luun

21.12.2023 06:30 1
Tilaajille
Nopea reagointi lasten uniongelmiin on tuonut rauhan Rouhiaisten kotiin – näillä kolmella keinolla voi parantaa lapsen nukkumista

Nopea rea­goin­ti lasten uni­on­gel­miin on tuonut rauhan Rou­hiais­ten kotiin – näillä kol­mel­la kei­nol­la voi pa­ran­taa lapsen nuk­ku­mis­ta

18.12.2023 06:30 2
Tilaajille
Sähköautojen lataus mullistuu keväällä – odotetuin muutos on juuri se, jota on toivottu alusta lähtien

Säh­kö­au­to­jen lataus mul­lis­tuu ke­vääl­lä – odo­te­tuin muutos on juuri se, jota on toi­vot­tu alusta lähtien

17.12.2023 17:00 21
Tilaajille
Julius Jokinen ja Jonna Leivo ehtivät ostaa rintamamiestalon tämän vuoden puolella – ensiasunnon ostajien verovapauden poisto näkyy asuntokaupassa

Julius Jokinen ja Jonna Leivo ehtivät ostaa rin­ta­ma­mies­ta­lon tämän vuoden puo­lel­la – en­si­asun­non os­ta­jien ve­ro­va­pau­den poisto näkyy asun­to­kau­pas­sa

17.12.2023 10:00 4
Tilaajille
Yllättävän harva nainen hakeutuu virtsankarkailun vuoksi lääkäriin, vaikka tiedossa olisi apua – tässä neljä erilaista karkailumuotoa

Yl­lät­tä­vän harva nainen ha­keu­tuu virt­san­kar­kai­lun vuoksi lää­kä­riin, vaikka tie­dos­sa olisi apua – tässä neljä eri­lais­ta kar­kai­lu­muo­toa

11.12.2023 06:30
Tilaajille
Maltillisesti militääri – Kian uudessa sähkömaasturissa kaikki on suurta ja matkustajien mukavuutta on ajateltu poikkeuksellisen kattavasti

Mal­til­li­ses­ti mi­li­tää­ri – Kian uudessa säh­kö­maas­tu­ris­sa kaikki on suurta ja mat­kus­ta­jien mu­ka­vuut­ta on aja­tel­tu poik­keuk­sel­li­sen kat­ta­vas­ti

10.12.2023 17:00 2
Tilaajille
Rantamaisema kruunaa joulukattauksen – Sanna Laukkasen joulusisustus syntyy itse tehdyistä koristeista, raikkaista sävyistä ja havujen vihreydestä

Ran­ta­mai­se­ma kruunaa jou­lu­kat­tauk­sen – Sanna Lauk­ka­sen jou­lu­si­sus­tus syntyy itse teh­dyis­tä ko­ris­teis­ta, raik­kais­ta sä­vyis­tä ja havujen vih­rey­des­tä

10.12.2023 10:00
Tilaajille
Joulun herkulliset jälkiruuat voi valmistella ajoissa – tässä neljä näyttävää vaihtoehtoa, joista uunijäätelö yllättää ylellisyydellään

Joulun her­kul­li­set jäl­ki­ruuat voi val­mis­tel­la ajoissa – tässä neljä näyt­tä­vää vaih­toeh­toa, joista uu­ni­jää­te­lö yl­lät­tää ylel­li­syy­del­lään

07.12.2023 06:30
Tilaajille
Tapani Halme löysi harjoittelun ilon yli 60-vuotiaana – Missä iässä viimeistään lihaksia pitäisi alkaa vahvistaa kuntosalilla?

Tapani Halme löysi har­joit­te­lun ilon yli 60-vuo­tiaa­na – Missä iässä vii­meis­tään li­hak­sia pitäisi alkaa vah­vis­taa kun­to­sa­lil­la?

04.12.2023 06:30 3
Tilaajille
Perheiden rahapula näkyy myös lemmikkien hoidossa – Näihin seikkoihin eläinten terveydessä kannattaa kiinnittää huomiota

Per­hei­den ra­ha­pu­la näkyy myös lem­mik­kien hoi­dos­sa – Näihin seik­koi­hin eläin­ten ter­vey­des­sä kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta

03.12.2023 14:00 2
Tilaajille
Se on taas kuuden kauppa – Vuoden auto Suomessa valitaan 10. kerran joulukuussa, ja vielä nyt mukana on muutakin kuin sähköä

Se on taas kuuden kauppa – Vuoden auto Suo­mes­sa va­li­taan 10. kerran jou­lu­kuus­sa, ja vielä nyt mukana on muu­ta­kin kuin sähköä

03.12.2023 10:00 3
Tilaajille
Sapastellen itsenäisyyspäivän viettoon – Nappaa tästä neljä helppoa näppipalaa kaamosajan kemuihin

Sa­pas­tel­len it­se­näi­syys­päi­vän viet­toon – Nappaa tästä neljä helppoa näp­pi­pa­laa kaa­mos­ajan ke­mui­hin

30.11.2023 06:30
Tilaajille
Näin selvität, onko ahdistus sittenkin jotain muuta – "Käsite on liestynyt reunoiltaan", Pirjo Hassinen sanoo, mutta yhtä tunnetta hän oikeasti pelkää

Näin sel­vi­tät, onko ah­dis­tus sit­ten­kin jotain muuta – "Käsite on lies­ty­nyt reu­noil­taan", Pirjo Has­si­nen sanoo, mutta yhtä tun­net­ta hän oi­keas­ti pelkää

27.11.2023 12:00
Tilaajille
Suojellussa talossa asuminen on toiselle elämys ja toiselle haaste – Alvar Aalto jakaa mielipiteitä

Suo­jel­lus­sa talossa asu­mi­nen on toi­sel­le elämys ja toi­sel­le haaste – Alvar Aalto jakaa mie­li­pi­tei­tä

26.11.2023 17:00
Tilaajille