ADHD: Oulussa ke­hi­tet­tiin peli, joka voi jopa pal­jas­taa lapsen ADHD:n

Sirkus: Kahden lapsen äiti sai syk­syl­lä puhelun ja päätti karata sir­kuk­sen matkaan

Oulu: Ro­tuaa­rin palloa vaivaa mys­ti­nen vika, jota sel­vi­te­tään edel­leen

Mainos: Markkinointitoimisto Kolmas Polvi etsii markkinoinnin asiantuntijaa - tutustu ja hae tästä

Koti
Mies löi nukkumassa ollutta useita kertoja teräaseella Pudasjärvellä – tuomittiin yli neljäksi vuodeksi vankilaan

Mies löi nuk­ku­mas­sa ollutta useita kertoja te­rä­aseel­la Pu­das­jär­vel­lä – tuo­mit­tiin yli nel­jäk­si vuo­dek­si van­ki­laan

16.05.2023 14:47
Tilaajille
Korona siirsi kosmetologin työt kotiin – Piia Varismäki vinkkaa, miten toimii koti, jonka ovet ovat auki myös asiakkaille

Korona siirsi kos­me­to­lo­gin työt kotiin – Piia Va­ris­mä­ki vink­kaa, miten toimii koti, jonka ovet ovat auki myös asiak­kail­le

19.02.2023 11:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kahden kodin kas­vat­ti: "Van­hem­pien ero lau­kai­si minussa paljon eri­lai­sia oireita ja on­gel­mia"

01.02.2023 05:45 4
Tilaajille
Mitä teet, kun lamppu sammuu ja patteri kylmenee? Asiantuntijoiden mukaan pitkä sähkökatko koettelee arkea: "Ulkogrilli kannattaa kaivaa esiin"

Mitä teet, kun lamppu sammuu ja patteri kyl­me­nee? Asian­tun­ti­joi­den mukaan pitkä säh­kö­kat­ko koet­te­lee arkea: "Ul­kog­ril­li kan­nat­taa kaivaa esiin"

15.09.2022 06:00 20
Tilaajille
Esineet kantavat muistoja mukanaan – boheemi koti on kuin fuusio länsimaisesta ja japanilaisesta sisustustyylistä

Esineet kan­ta­vat muis­to­ja mu­ka­naan – boheemi koti on kuin fuusio län­si­mai­ses­ta ja ja­pa­ni­lai­ses­ta si­sus­tus­tyy­lis­tä

03.09.2022 07:00 4
Tilaajille
Asuntomessujen avara atriumtalo – vähäeleinen ulkoarkkitehtuuri kätkee sisälleen toimivia tilaratkaisuja

Asun­to­mes­su­jen avara at­rium­ta­lo – vä­hä­elei­nen ul­ko­ark­ki­teh­tuu­ri kätkee si­säl­leen toi­mi­via ti­la­rat­kai­su­ja

15.08.2022 07:00
Tilaajille
Härköset kunnostavat Varjakan kartanoa kulttuurihistorialliset seikat huomioiden – tutustu kartanon tunnelmaan videon ja kuvien kautta

Här­kö­set kun­nos­ta­vat Var­ja­kan kar­ta­noa kult­tuu­ri­his­to­rial­li­set seikat huo­mioi­den – tutustu kar­ta­non tun­nel­maan videon ja kuvien kautta

29.07.2022 19:00 13
Tilaajille
Oululaispari vaihtoi omakotitalon kolmioon kattojen yllä – merinäköala avautuu Hailuotoon ja Simoon saakka

Ou­lu­lais­pa­ri vaihtoi oma­ko­ti­ta­lon kol­mioon kat­to­jen yllä – me­ri­nä­kö­ala avautuu Hai­luo­toon ja Simoon saakka

09.07.2022 07:00 24
Tilaajille
Oululaispariskunnan haaveet kerrostaloasunnosta vaihtuivat vanhan kodin ja pihapiirin perusteelliseen remonttiin – "Se oli hyvä ratkaisu"

Ou­lu­lais­pa­ris­kun­nan haaveet ker­ros­ta­lo­asun­nos­ta vaih­tui­vat vanhan kodin ja pi­ha­pii­rin pe­rus­teel­li­seen re­mont­tiin – "Se oli hyvä rat­kai­su"

02.07.2022 07:00 8
Tilaajille
Oululainen Kati Alatalo on taistellut viikkoja uuden vuokra-asuntonsa surkean huonosta siivouksesta – tältä näyttää vessassa ja kylpyhuoneessa, vaikka siivousfirma on ne kolmesti puhdistanut

Ou­lu­lai­nen Kati Alatalo on tais­tel­lut viik­ko­ja uuden vuok­ra-asun­ton­sa surkean huo­nos­ta sii­vouk­ses­ta – tältä näyttää ves­sas­sa ja kyl­py­huo­nees­sa, vaikka sii­vous­fir­ma on ne kol­mes­ti puh­dis­ta­nut

14.05.2022 17:00 37
Tilaajille
Lapsiperheen moderni koti Oulun Talvikankaalla henkii lämpöä ja harmoniaa

Lap­si­per­heen moderni koti Oulun Tal­vi­kan­kaal­la henkii lämpöä ja har­mo­niaa

06.11.2021 07:00 1
Tilaajille
Väriä, vehreyttä ja paljon perennoja – hyvin hoidettu puutarha on kempeleläispariskunnan yhteinen ilo

Väriä, veh­reyt­tä ja paljon pe­ren­no­ja – hyvin hoi­det­tu puu­tar­ha on kem­pe­le­läis­pa­ris­kun­nan yh­tei­nen ilo

03.07.2021 07:00 5
Tilaajille
Kattolamppu on nykykodissa pelkkä koriste – Suunnittelija neuvoo, miten valoilla voi korostaa yksityiskohtia: "Rumastakin talosta saa näyttävän, kun se on valaistu hyvin"

Kat­to­lamp­pu on ny­ky­ko­dis­sa pelkkä koriste – Suun­nit­te­li­ja neuvoo, miten va­loil­la voi ko­ros­taa yk­si­tyis­koh­tia: "Ru­mas­ta­kin talosta saa näyt­tä­vän, kun se on va­lais­tu hyvin"

30.01.2021 07:00 1
Tilaajille
Oululaisen arkkitehtiopiskelijan modernia mummolatyyliä oleva koti tulvii värejä ja tilpehööriä: "Minä en siedä lainkaan paljaita seinäpintoja, minkä ehkä huomaa"

Ou­lu­lai­sen ark­ki­teh­ti­opis­ke­li­jan mo­der­nia mum­mo­la­tyy­liä oleva koti tulvii värejä ja til­pe­höö­riä: "Minä en siedä lain­kaan pal­jai­ta sei­nä­pin­to­ja, minkä ehkä huomaa"

23.01.2021 07:00 8
Tilaajille
Möljän korttelissa katsellaan pian korkeuksista – neliön oleskelutilat avautuvat maisemaan otollisesti

Möljän kort­te­lis­sa kat­sel­laan pian kor­keuk­sis­ta – neliön oles­ke­lu­ti­lat avau­tu­vat mai­se­maan otol­li­ses­ti

18.01.2021 07:00 1
Tilaajille
Valoa saa, vaikkei valitse vain valkoista – pienellä hohdolla ja kunnon valaistuksella lisää valoa alkuvuoteen

Valoa saa, vaikkei valitse vain val­kois­ta – pie­nel­lä hoh­dol­la ja kunnon va­lais­tuk­sel­la lisää valoa al­ku­vuo­teen

09.01.2021 07:00
Tilaajille
1930-luvun kodissa olohuone oli kodin sydän, radio tarjosi viihdettä ja beesi oli trendiväri – myös ryijyt olivat hittituotteita

1930-lu­vun kodissa olo­huo­ne oli kodin sydän, radio tarjosi viih­det­tä ja beesi oli tren­di­vä­ri – myös ryijyt olivat hit­ti­tuot­tei­ta

31.10.2020 07:00 1
Tilaajille