Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Tasa-arvoinen avioliittolaki
Pappi Salla Autere: Työni tasa-arvon puolesta on tehnyt hallaa uralleni kirkon sisällä

Pappi Salla Autere: Työni ta­sa-ar­von puo­les­ta on tehnyt hallaa ural­le­ni kirkon sisällä

10.09.2023 07:00 14
Ylivieskan kirkkoherra Eija Nivala vihki oman poikansa miehen kanssa – Seurasi kohu ja kanteluita, mutta myös viestejä vuosikausia vaienneilta ihmisiltä

Yli­vies­kan kirk­ko­her­ra Eija Nivala vihki oman poi­kan­sa miehen kanssa – Seurasi kohu ja kan­te­lui­ta, mutta myös vies­te­jä vuo­si­kau­sia vaien­neil­ta ih­mi­sil­tä

02.08.2023 07:00 102
Tilaajille
Oulun seudun rippikoulujen opetuksessa näkyy lain ja kirkon ristiriita – Limingan kirkkoherra vetoaa Raamattuun

Oulun seudun rip­pi­kou­lu­jen ope­tuk­ses­sa näkyy lain ja kirkon ris­ti­rii­ta – Li­min­gan kirk­ko­her­ra vetoaa Raa­mat­tuun

03.07.2022 06:00 28
Tilaajille
Analyysi: Tasa-arvoista avioliittoa ajavien nimittäminen kirkon sisälle tunkeneiksi vihreiksi miehiksi ylittää rajan – Keskustelun on jo aika mennä eteenpäin

Ana­lyy­si: Ta­sa-ar­vois­ta avio­liit­toa ajavien ni­mit­tä­mi­nen kirkon sisälle tun­ke­neik­si vih­reik­si mie­hik­si ylittää rajan – Kes­kus­te­lun on jo aika mennä eteen­päin

19.05.2022 21:31 19
Tilaajille
Oulun Vinokino-festivaalilla nähtävä elokuva vuodelta 1996 kertoo siitä, miten kansan syvät rivit suhtautuivat samaa sukupuolta olevien parisuhteisiin

Oulun Vi­no­ki­no-fes­ti­vaa­lil­la nähtävä elokuva vuo­del­ta 1996 kertoo siitä, miten kansan syvät rivit suh­tau­tui­vat samaa su­ku­puol­ta olevien pa­ri­suh­tei­siin

05.11.2021 10:15 1
Tilaajille
Essee: Kirkko myy homoille puolikkaita paikkoja täydellä hinnalla, eikä vihkiminen kuulu pakettiin "Se on vähän paremmille ihmisille, oikeanlaisille ihmisille, heteroille"

Essee: Kirkko myy ho­moil­le puo­lik­kai­ta paik­ko­ja täy­del­lä hin­nal­la, eikä vih­ki­mi­nen kuulu pa­ket­tiin "Se on vähän pa­rem­mil­le ih­mi­sil­le, oi­kean­lai­sil­le ih­mi­sil­le, he­te­roil­le"

16.08.2020 09:00 1
Tilaajille
Puheenaihe: Tarvitaanko samansukupuolisten parien vihkimiseen kirkossa yksi linja? Oulun tuomiorovasti: "Kaikki pariskunnat vihitään, jos avioliitolle ei ole juridisia esteitä"

Pu­hee­nai­he: Tar­vi­taan­ko sa­man­su­ku­puo­lis­ten parien vih­ki­mi­seen kir­kos­sa yksi linja? Oulun tuo­mio­ro­vas­ti: "Kaikki pa­ris­kun­nat vi­hi­tään, jos avio­lii­tol­le ei ole ju­ri­di­sia es­tei­tä"

16.08.2020 08:54 6
Tilaajille
Uusi avioliittolaki voimaan 2017 – homoparien kirkkohäät vielä vuosien päässä

Uusi avio­liit­to­la­ki voimaan 2017 – ho­mo­pa­rien kirk­ko­häät vielä vuosien päässä

04.11.2015 04:00 36
Perussuomalaiset kritisoivat omia ministereitään - Lindström avioliittolaista: "Velvollisuuteni on esitellä"

Pe­rus­suo­ma­lai­set kri­ti­soi­vat omia mi­nis­te­rei­tään - Lind­ström avio­liit­to­lais­ta: "Vel­vol­li­suu­te­ni on esi­tel­lä"

22.10.2015 18:45 19
Sipilä: Tasa-arvoisen avioliittolain valmistelu jatkuu normaalisti

Sipilä: Ta­sa-ar­voi­sen avio­liit­to­lain val­mis­te­lu jatkuu nor­maa­lis­ti

02.06.2015 21:58 16
Aikovatko Sipilä ja Soini estää tasa-arvoisen avioliittolain? Tämä löytyi hallituspaperista

Ai­ko­vat­ko Sipilä ja Soini estää ta­sa-ar­voi­sen avio­liit­to­lain? Tämä löytyi hal­li­tus­pa­pe­ris­ta

02.06.2015 17:19 110

Pre­si­dent­ti vah­vis­taa huo­men­na ta­sa-ar­voi­sen avio­liit­to­lain

19.02.2015 14:17 9

Suurin osa hel­sin­ki­läis­pa­peis­ta olisi valmis vih­ki­mään ho­mo­pa­re­ja – katso jät­ti­ky­se­lyn tu­lok­set

14.12.2014 06:00 17

Kari Mäkisen sa­teen­kaa­ri­kom­men­tit jakavat pa­pis­toa – ”Ei ole enää koko kirkon ark­ki­piis­pa”

14.12.2014 06:00 110
Vanhoillislestadiolaiset toivovat sopuratkaisua samaa sukupuolta olevien vihkimisessä

Van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­set toi­vo­vat so­pu­rat­kai­sua samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­ses­sä

13.12.2014 15:26 94

Suuri pap­pi­ky­se­ly: Enem­mis­tö uskoo kirkon ja­kau­tu­van

13.12.2014 06:00 61

Toi­vo­la: Uskon ja toivon, että avio­liit­to­lain muutos on selvä

12.12.2014 14:52 7

Su­ku­puo­li­neut­raa­lil­le avio­liit­to­lail­le edus­kun­nan sinetti

12.12.2014 01:15 133

Il­ta­leh­ti: Joka seit­se­mäs har­kit­see kir­kos­ta eroa­mis­ta

05.12.2014 09:28 8

Ta­sa-ar­voi­nen avio­liit­to­la­ki lop­pu­suo­ral­le

04.12.2014 20:15 6