Tasa-arvoinen avioliittolaki
Essee: Kirkko myy homoille puolikkaita paikkoja täydellä hinnalla, eikä vihkiminen kuulu pakettiin "Se on vähän paremmille ihmisille, oikeanlaisille ihmisille, heteroille"

Essee: Kirkko myy ho­moil­le puo­lik­kai­ta paik­ko­ja täy­del­lä hin­nal­la, eikä vih­ki­mi­nen kuulu pa­ket­tiin "Se on vähän pa­rem­mil­le ih­mi­sil­le, oi­kean­lai­sil­le ih­mi­sil­le, he­te­roil­le"

16.08.2020 09:00 1
Tilaajille
Puheenaihe: Tarvitaanko samansukupuolisten parien vihkimiseen kirkossa yksi linja? Oulun tuomiorovasti: "Kaikki pariskunnat vihitään, jos avioliitolle ei ole juridisia esteitä"

Pu­hee­nai­he: Tar­vi­taan­ko sa­man­su­ku­puo­lis­ten parien vih­ki­mi­seen kir­kos­sa yksi linja? Oulun tuo­mio­ro­vas­ti: "Kaikki pa­ris­kun­nat vi­hi­tään, jos avio­lii­tol­le ei ole ju­ri­di­sia es­tei­tä"

16.08.2020 08:00 6
Tilaajille
Uusi avioliittolaki voimaan 2017 – homoparien kirkkohäät vielä vuosien päässä

Uusi avio­liit­to­la­ki voimaan 2017 – ho­mo­pa­rien kirk­ko­häät vielä vuosien päässä

04.11.2015 04:00 36
Perussuomalaiset kritisoivat omia ministereitään - Lindström avioliittolaista: "Velvollisuuteni on esitellä"

Pe­rus­suo­ma­lai­set kri­ti­soi­vat omia mi­nis­te­rei­tään - Lind­ström avio­liit­to­lais­ta: "Vel­vol­li­suu­te­ni on esi­tel­lä"

22.10.2015 18:45 19
Sipilä: Tasa-arvoisen avioliittolain valmistelu jatkuu normaalisti

Sipilä: Ta­sa-ar­voi­sen avio­liit­to­lain val­mis­te­lu jatkuu nor­maa­lis­ti

02.06.2015 21:58 16
Aikovatko Sipilä ja Soini estää tasa-arvoisen avioliittolain? Tämä löytyi hallituspaperista

Ai­ko­vat­ko Sipilä ja Soini estää ta­sa-ar­voi­sen avio­liit­to­lain? Tämä löytyi hal­li­tus­pa­pe­ris­ta

02.06.2015 17:19 110

Pre­si­dent­ti vah­vis­taa huo­men­na ta­sa-ar­voi­sen avio­liit­to­lain

19.02.2015 14:17 9

Kari Mäkisen sa­teen­kaa­ri­kom­men­tit jakavat pa­pis­toa – ”Ei ole enää koko kirkon ark­ki­piis­pa”

14.12.2014 06:00 110

Suurin osa hel­sin­ki­läis­pa­peis­ta olisi valmis vih­ki­mään ho­mo­pa­re­ja – katso jät­ti­ky­se­lyn tu­lok­set

14.12.2014 06:00 17
Vanhoillislestadiolaiset toivovat sopuratkaisua samaa sukupuolta olevien vihkimisessä

Van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­set toi­vo­vat so­pu­rat­kai­sua samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­ses­sä

13.12.2014 15:26 94

Suuri pap­pi­ky­se­ly: Enem­mis­tö uskoo kirkon ja­kau­tu­van

13.12.2014 06:00 61

Toi­vo­la: Uskon ja toivon, että avio­liit­to­lain muutos on selvä

12.12.2014 14:52 7

Su­ku­puo­li­neut­raa­lil­le avio­liit­to­lail­le edus­kun­nan sinetti

12.12.2014 01:15 133

Il­ta­leh­ti: Joka seit­se­mäs har­kit­see kir­kos­ta eroa­mis­ta

05.12.2014 09:28 8

Ta­sa-ar­voi­nen avio­liit­to­la­ki lop­pu­suo­ral­le

04.12.2014 20:15 6

Kirk­koon lii­tyt­ty per­jan­tain jälkeen ta­val­lis­ta vilk­kaam­min

04.12.2014 08:51 4

Suuri va­lio­kun­ta kan­nat­taa ta­sa-ar­vois­ta avio­liit­to­la­kia

03.12.2014 13:26 20

Unoh­tui­ko avio­liit­to­la­ki­aloit­tees­ta yksi mer­kit­tä­vä asia? ”Ei voi jättää tul­kin­nan varaan”

02.12.2014 13:43 52

Sipilä: Tuleva hal­li­tus nou­dat­taa avio­liit­to­pää­tös­tä

02.12.2014 11:59 77

Ark­ki­piis­pa Mä­ki­nen: Aika avio­liit­to­kes­kus­te­lul­le on nyt

02.12.2014 04:15 124