Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Tar­vi­taan­ko sa­man­su­ku­puo­lis­ten parien vih­ki­mi­seen kir­kos­sa yksi linja? Oulun tuo­mio­ro­vas­ti: "Kaikki pa­ris­kun­nat vi­hi­tään, jos avio­lii­tol­le ei ole ju­ri­di­sia es­tei­tä"

"Omantunnonvapaus on kinkkinen kysymys. Naispappeuden kohdalla se on tuonut haasteita, joita on näkyvissä yhä."

Evankelis-luterilaisen kirkon piispat antoivat äskettäin väljän julkilausuman homoparien vihkimisestä. Piispat jättäisivät päätösvallan asiasta papeille, mutta pitäisikö kirkolla olla yksi linja miten samaa sukupuolta olevia pareja vihitään?
Evankelis-luterilaisen kirkon piispat antoivat äskettäin väljän julkilausuman homoparien vihkimisestä. Piispat jättäisivät päätösvallan asiasta papeille, mutta pitäisikö kirkolla olla yksi linja miten samaa sukupuolta olevia pareja vihitään?
Kuva: Sarviaho Heikki

Evankelis-luterilaiselle kirkolle avioliitto on miehen ja naisen välinen. Jotkut papit ovat silti vihkineet saman sukupuolen pareja sen jälkeen kun tasa-arvoinen avioliittolaki tuli voimaan 2017.

Avioliittokäsitys jakaa kirkkoa. Piispainkokous äskettäin esitti useita toimintamalleja miten samaa sukupuolta olevien parien vihkimisessä voitaisiin edetä. Piispat jättäisivät päätösvallan homoparin vihkimisestä papille, mutta pitäisikö kirkolla olla tässä yksi linja? Millainen se olisi?