Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Suuri pap­pi­ky­se­ly: Enem­mis­tö uskoo kirkon ja­kau­tu­van

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papisto pitää todellisena kirkon jakaantumisuhkaa yhdeksi tai useammaksi kristilliseksi liikkeeksi.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papisto pitää todellisena kirkon jakaantumisuhkaa yhdeksi tai useammaksi kristilliseksi liikkeeksi. Lännen Median lehtien toteuttamaan kyselyyn vastanneista papeista 59 prosenttia uskoo, että kirkko tulee jakautumaan tavalla tai toisella nykyisestään. Miespapeista tätä mieltä on 65 prosenttia ja naispapeista 49 prosenttia kysymykseen vastanneista.

Kirkon jakautumista todennäköisenä pitävien pappien vastauksissa huokuu huoli kirkon liberalisoitumisen johtavan siihen, että kirkosta joko eroavat tai kirkosta savustetaan ulos perinteisesti ajattelevat konservatiivit. Heihin lasketaan kuuluvan esimerkiksi eri herätysliikkeissä toimivat papit ja seurakuntalaiset.

Osa papistosta kokee, että kirkon sisällä on jo käynnissä ”kylmä sota” ja jakaantuminen on alkanut aikoja sitten, esimerkiksi kun Lähetyshiippakunta (entinen Luther-säätiö) joutui erkaantumaan Suomen ev.lut. kirkon yhteydestä.

Näkemyserot siitä uhkaako kirkkoa jakaantuminen vai ei ovat kuitenkin eri pappien välillä valtavat. Toiset papeista eivät näe kirkossa olevan sen kummempaa vaaraa jakautua tai pitävät vaikutuksia pieninä.

Samanaikaisesti kyselyyn vastanneista papeista valtaosa, 76 prosenttia, pitää herätysliikkeiden (herännäisyyden, lestadiolaisuuden, evankelisuuden, rukoilevaisuuden ja viidesläisyyden) asemaa kirkossa ennen kaikkea vahvuutena. Lähes saman verran pappeja kokee, että kirkon pitäisi palata lähemmäksi hengellisiä juuria sen sijaan, että se seuraa ajan muotivirtauksia.

Kyselyyn kirkon nykytilasta vastasi yhteensä 382 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon palveluksessa olevaa pappia eri puolilta Suomea. Heistä eri seurakuntien kirkkoherroja on 58.

Kyselyyn vastanneista papeista työskentelee Tampereen seudulla 87, Helsingissä 80, Oulun seudulla 48 ja Turun seudulla 45.

Näin papit kommentoivat evankelis-luterilaisen kirkon jakautumisvaaraa:

Kirkko jakaantuu:

– Mikäli (samaa sukupuolta olevien parien) vihkiminen tulee pakolliseksi suuri osa kirkon papeista ja kanttoreista lähtee heti. Mikäli annetaan omantunnonvapaus jakaa papiston ja kanttorit lampaisiin ja vuohiin. Mikäli luovutaan kokonaan vihkioikeudesta, tullaan varmasti pyytämään siunausta ja jälleen jaetaan kahteen porukkaan.

– Vaara on todellinen. En tiedä onko rajukaan muutos välttämättä pahasta. Onhan minunkin naisena vaikea käsittää sitä että yhä on meidän kirkkomme sisällä (mies)pappeja, jotka eivät hyväksy minun pappeuttani. Ero menee luihin ja ytimiin.

– Herätysliikkeiden perinteinen sitoutuneisuus kirkkoon on kovalla koetuksella liberaalipappien käyttäessä valta-asemaansa häikäilemättömästi kirkkopolitikointiin. Ainakin lestadiolaiset lähtenevät kirkosta - tai ajetaan siitä ulos, kuten Lähetyshiippakunnalle (Luther-säätiölle) jo oikeastaan kävi.

– Suomen kirkko ei ole mikään yhtenäinen laiva vaan se sisältää joukon pieniä kajakkeja, joiden välillä vallitsee kylmä sota. Eli käytännössä se on jo jakautunut. Eri suunnat vain pysyvät yhdessä, koska siitä on taloudellisesti ja muuten hyötyä molemmille osapuolille.

Kirkko ei jakaannu:

– Kirkko muodostuu ihmisistä - ja toivottavasti sellaisista, jotka haluavat toimia kirkon hyväksi, kunnioittaa erilaisia mielipiteitä, olla suvaitsevaisia. Onhan kirkossa esim. niitä äärilestadiolaisia, joiden mielestä muut kristityt eivät ole oikeassa uskossa ja joutuvat helvettiin...

– Suomen luterilainen kirkko pysyy yhteiskunnassamme yhtenä ja puolustaa oikeudenmukaisuutta, hyvyyttä ja kauneutta kehittyvässä kulttuuri-ilmapiirissä.

– Ylipäätään meitä ei uhkaa mikään. Ei tämä avioliittoasia ole mikään pelastuskysymys. Jotkut ehkä pitävä sitä semmoisena. Jos kirkkoa jokin uhkaa, niin jäykistyminen ja eri tavoin ajattelevien poteroituminen. Pitää elää yhdessä, katsoa silmiin ja toivottaa kaikille hyvää huomenta joka ikisenä Jumalan päivänä. Siinä se armo ja rakkaus elää.

En osaa sanoa:

– En osaa sanoa, mitä tulee tapahtumaan. On vaikea valita ehdottomasti "kyllä" tai ehdottomasti "ei". Toivoisin, ettei syvää jakautumista tapahtuisi. Pelkästään samanmielisten seura ei aina ole vain hyvä asia, vaan tarvitsemme erilaisuutta.

– Kirkkolaiva vuotaa myrskyssä joka laidalta, ketään ei sentään kävelytetä lankulta. Mitään niin radikaalia ei ole tapahtumassa niin nopeasti, että kirkko Suomessa hajoaisi, mutta pienempää hajaantumista on ilmassa.

– Vaarahan aina on olemassa. Toisaalta Suomen luterilaisen erityispiirre on se, että sen sisällä sallitaan hyvin erilaisia ja monenlaisia äänenpainoja.

– Toivon ettei jakaudu, mutta on se mahdollista siinä tapauksessa jos kirkossa hyväksytään samaa sukupuolta olevien kirkollinen avioliittoon vihkiminen. Se on periaatteellisena kysymyksenä suuri. Käytännössä vihkimisiä ei uskoakseni paljoa kysyttäisi.

Katso kaikki avoimet vastaukset täältä (pdf)