Talous
Viimeisin tunti
OP:n Ritakallio: "Kotitalouksien tilanne on yhä hyvä, eikä keväällä koettua lomautusten aaltoa ole toistaiseksi näkyvissä"

OP:n Ri­ta­kal­lio: "Ko­ti­ta­louk­sien tilanne on yhä hyvä, eikä ke­vääl­lä koettua lo­mau­tus­ten aaltoa ole tois­tai­sek­si nä­ky­vis­sä"

13:14 0
Kuukausi
Liki tuhat uutta yrittäjää jälleen Oulussa – erityisen paljon yrittäjiksi ryhtyvät nyt hoitotöissä väsähtäneet

Liki tuhat uutta yrit­tä­jää jälleen Oulussa – eri­tyi­sen paljon yrit­tä­jik­si ryh­ty­vät nyt hoi­to­töis­sä vä­säh­tä­neet

15.10.2020 06:07 0
Tilaajille
Matkailu- ja ravintola-ala kokee olevansa kuilun partaalla koronarajoitusten vuoksi – "Rajoitukset merkitsevät kylmää syksyä ja hyytävää talvea"

Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-ala kokee ole­van­sa kuilun par­taal­la ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vuoksi – "Ra­joi­tuk­set mer­kit­se­vät kylmää syksyä ja hyy­tä­vää talvea"

30.09.2020 21:41 2
Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä: Lakkoa puidaan vielä työtuomioistuimessa

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Mirja Veh­ka­pe­rä: Lakkoa puidaan vielä työ­tuo­mio­is­tui­mes­sa

30.09.2020 18:57 50
Tilaajille
Raahen Seudun, Ruukin ja Vihannin Osuuspankit yhdistyvät huhtikuussa

Raahen Seudun, Ruukin ja Vi­han­nin Osuus­pan­kit yh­dis­ty­vät huh­ti­kuus­sa

30.09.2020 11:49 1
Panu Routila Nesteen Naantalin jalostamon selvitysmieheksi

Panu Routila Nesteen Naan­ta­lin ja­los­ta­mon sel­vi­tys­mie­hek­si

22.09.2020 15:25 0
Vanhemmat
Lapin matkailua uhkaa 1990-luvun lamaa pahempi taloustilanne – Yrityksiä ahdistaa se, ettei tulevan talven asiakasvirrasta ole tietoa

Lapin mat­kai­lua uhkaa 1990-lu­vun lamaa pahempi ta­lous­ti­lan­ne – Yri­tyk­siä ah­dis­taa se, ettei tulevan talven asia­kas­vir­ras­ta ole tietoa

21.09.2020 06:45 7
Tilaajille
Budjetti: Jämsään 250 000 euroa alkuvaiheen tukea – Taustalla suunnitelma Kaipolan paperitehtaan sulkemisesta

Bud­jet­ti: Jämsään 250 000 euroa al­ku­vai­heen tukea – Taus­tal­la suun­ni­tel­ma Kai­po­lan pa­pe­ri­teh­taan sul­ke­mi­ses­ta

16.09.2020 18:34 0
Iso joukko maakuntia ja kaupunkeja vaatii maakuntalennoista pikaista ratkaisua budjettiriiheen – "Pikkuisen takkuaa se Harakan porukka"

Iso joukko maa­kun­tia ja kau­pun­ke­ja vaatii maa­kun­ta­len­nois­ta pi­kais­ta rat­kai­sua bud­jet­ti­rii­heen – "Pik­kui­sen takkuaa se Harakan po­ruk­ka"

14.09.2020 17:14 6
Ministeri Lintilä Neste-uutisesta: Jokainen näistä on liikaa – Naantalin jalostamon sulkeminen ei uhkaa huoltovarmuutta

Mi­nis­te­ri Lintilä Nes­te-uu­ti­ses­ta: Jo­kai­nen näistä on liikaa – Naan­ta­lin ja­los­ta­mon sul­ke­mi­nen ei uhkaa huol­to­var­muut­ta

14.09.2020 12:51 2
Lukijalta Mielipide Matias Vänttilä

Kri­tii­kis­tä huo­li­mat­ta el­vy­tys­pa­ke­tin hy­väk­sy­mi­nen on Suomen kan­nal­ta vält­tä­mä­tön rat­kai­su

11.09.2020 06:30 0
Tilaajille
Elinkeinoelämä ja maakunta toipuvat koronakriisistä
Kolumni Petri Keränen

Elin­kei­no­elä­mä ja maa­kun­ta toi­pu­vat ko­ro­na­krii­sis­tä

09.09.2020 12:00 2
Tilaajille
Puheenaihe: Ovatko irtisanomisen säännöt sopivat Suomessa? "Estämällä irtisanomisia jarrutetaan talouden kehitystä"

Pu­hee­nai­he: Ovatko ir­ti­sa­no­mi­sen säännöt sopivat Suo­mes­sa? "Es­tä­mäl­lä ir­ti­sa­no­mi­sia jar­ru­te­taan ta­lou­den ke­hi­tys­tä"

06.09.2020 08:00 8
Tilaajille
Aiemmat opit shokkien hoidosta Oulun seudulla auttavat nytkin
Kolumni Jaakko Simonen

Aiemmat opit shok­kien hoi­dos­ta Oulun seu­dul­la aut­ta­vat nytkin

03.09.2020 12:00 0
Tilaajille
Terrafame kasvatti liikevaihtoaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla – koronavirus ei vaikuttanut operatiiviseen toimintaan, mutta siirsi vuosihuoltoseisakkia

Ter­ra­fa­me kas­vat­ti lii­ke­vaih­toaan vuoden en­sim­mäi­sel­lä puo­lis­kol­la – ko­ro­na­vi­rus ei vai­kut­ta­nut ope­ra­tii­vi­seen toi­min­taan, mutta siirsi vuo­si­huol­to­sei­sak­kia

24.07.2020 11:34 0
Yrityksen myynti Suomesta Ruotsiin voi olla mahdollisuus, mutta siinä on riskinsä – "Lakkauttamispäätöksiä on helpompi tehdä muualle kuin omalle alueelle"

Yri­tyk­sen myynti Suo­mes­ta Ruot­siin voi olla mah­dol­li­suus, mutta siinä on ris­kin­sä – "Lak­kaut­ta­mis­pää­tök­siä on hel­pom­pi tehdä muualle kuin omalle alueel­le"

19.07.2020 07:00 2
Teollisuustuotanto laskussa viime vuoteen verrattuna – myös tilaukset laskussa

Teol­li­suus­tuo­tan­to las­kus­sa viime vuoteen ver­rat­tu­na – myös ti­lauk­set las­kus­sa

10.07.2020 09:29 1
Oululainen terveydenhuollon tarvikkeita myyvä MedKit Finland kasvatti liikevaihtoaan 60 prosentilla – "Korona toi meille vain ylimääräisen kasvupiikin"

Ou­lu­lai­nen ter­vey­den­huol­lon tar­vik­kei­ta myyvä MedKit Finland kas­vat­ti lii­ke­vaih­toaan 60 pro­sen­til­la – "Korona toi meille vain yli­mää­räi­sen kas­vu­pii­kin"

07.07.2020 11:09 0
Ruoan verkkokaupan kasvu ei ole jäämässä vain hetken huumaksi

Ruoan verk­ko­kau­pan kasvu ei ole jää­mäs­sä vain hetken huu­mak­si

06.07.2020 21:25 1
Sveitsissä ja Norjassa liikenteessä kulkee vetybusseja ja vetyrekkoja – Suomessa uusiutuvalla vedyllä olisi mahdollista vähentää päästöjä niin merellä kuin teillä

Sveit­sis­sä ja Nor­jas­sa lii­ken­tees­sä kulkee ve­ty­bus­se­ja ja ve­ty­rek­ko­ja – Suo­mes­sa uu­siu­tu­val­la vedyllä olisi mah­dol­lis­ta vä­hen­tää pääs­tö­jä niin merellä kuin teillä

06.07.2020 07:00 6