Pekingin olympialaiset: Katso ki­sa­oh­jel­ma tästä

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Viimeisin 24 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vas­tak­kain­aset­te­lus­ta kohti toi­mi­vaa yh­teis­työ­tä – so­siaa­li­pal­ve­lut eivät ole vain päih­de­pal­ve­lui­ta tai asu­mi­sen tukea

03:00
Tilaajille
Viikko
Analyysi: Puolueet aloittavat ison justeerauksen, kun pitää jakaa Pohjois-Pohjanmaan aluehallinnon luottamuspaikat – käyttääkö keskusta isännän ääntä?

Ana­lyy­si: Puo­lueet aloit­ta­vat ison jus­tee­rauk­sen, kun pitää jakaa Poh­jois-Poh­jan­maan alue­hal­lin­non luot­ta­mus­pai­kat – käyt­tää­kö kes­kus­ta isännän ääntä?

28.01.2022 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vi­ran­omai­sen lyhenne ei ole lem­pi­ni­mi

27.01.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Keitä oi­keas­taan va­lit­sim­me? Pelkoni on, että alue­val­tuus­tos­ta tulee so­te-alan työn­te­ki­jöi­den uusi edun­val­von­ta­osas­to

25.01.2022 06:00 9
Tilaajille
Aluevaltuustojen työssä on isojen vääntöjen aineksia, sellaisiin kuuluu Pohjois-Pohjanmaalla muun muassa Oulun valta-asema
Pääkirjoitus

Alue­val­tuus­to­jen työssä on isojen vään­tö­jen ai­nek­sia, sel­lai­siin kuuluu Poh­jois-Poh­jan­maal­la muun muassa Oulun val­ta-ase­ma

24.01.2022 20:00 15
Tilaajille
Analyysi: Aluevaalien tulos Pohjois-Pohjanmaalla  velvoittaa aluevaltuutetut yhteistyöhön – monenlaiset koalitiot mahdollisia

Ana­lyy­si: Alue­vaa­lien tulos Poh­jois-Poh­jan­maal­la vel­voit­taa alue­val­tuu­te­tut yh­teis­työ­hön – mo­nen­lai­set koa­li­tiot mah­dol­li­sia

24.01.2022 18:05 12
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan aluevaalit keskustan murskavoitto: Puolue keräsi 39,6 prosentin kannatuksen ja 32 paikkaa, Juha Sipilä ääniharavana – Kokoomus juhli koko maan vaalivoittoa, SDP ja keskusta tasalukemin perässä

Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­lit kes­kus­tan murs­ka­voit­to: Puolue keräsi 39,6 pro­sen­tin kan­na­tuk­sen ja 32 paik­kaa, Juha Sipilä ää­ni­ha­ra­va­na – Ko­koo­mus juhli koko maan vaa­li­voit­toa, SDP ja kes­kus­ta ta­sa­lu­ke­min perässä

24.01.2022 12:55 36
Aluevaalien tulospalvelu – katso Pohjois-Pohjanmaan ja koko Suomen vaalitulos tästä

Alue­vaa­lien tu­los­pal­ve­lu – katso Poh­jois-Poh­jan­maan ja koko Suomen vaa­li­tu­los tästä

23.01.2022 17:30 36
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen nimestä muovautuu vielä osuva ilmaus, kuten vaikkapa Poppa-Luu:   "Kansa ottaa sen nimen, joka sen suuhun sopii"

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen nimestä muo­vau­tuu vielä osuva ilmaus, kuten vaik­ka­pa Pop­pa-Luu: "Kansa ottaa sen nimen, joka sen suuhun sopii"

23.01.2022 07:00 8
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Näkökulma: Aluehallinnossa luottamushenkilöiden työt kannattaa tehdä kunnolla, eikä vain toisella kädellä hutaisten – tehtäviin tarvitaan osaamista ja  aikaa

Nä­kö­kul­ma: Alue­hal­lin­nos­sa luot­ta­mus­hen­ki­löi­den työt kan­nat­taa tehdä kun­nol­la, eikä vain toi­sel­la kädellä hu­tais­ten – teh­tä­viin tar­vi­taan osaa­mis­ta ja aikaa

21.01.2022 07:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muis­ti­sai­rau­det ovat kan­san­ta­lou­den ja -ter­vey­den haaste, johon hy­vin­voin­ti­alueen on ke­hit­tä­vä rat­kai­su­ja

21.01.2022 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Me emme voi luvata kuuta tai­vaal­ta, vaan pe­rus­jär­ke­viä asioita

21.01.2022 03:00
Tilaajille
Aluevaalit Pohjois-Pohjanmaalla: Keskustan ehdokkaista enemmistö sitä mieltä, että aluehallinnon ylimpien poliittisten päättäjien oltava päätoimisia

Alue­vaa­lit Poh­jois-Poh­jan­maal­la: Kes­kus­tan eh­dok­kais­ta enem­mis­tö sitä mieltä, että alue­hal­lin­non ylim­pien po­liit­tis­ten päät­tä­jien oltava pää­toi­mi­sia

20.01.2022 06:00 35
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­jois-Poh­jan­maas­ta on­nel­lis­ten nuorten maa­kun­ta

20.01.2022 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­pal­ve­lut – saako niitä tu­le­vai­suu­des­sa?

19.01.2022 17:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaikuta hy­vin­voin­tii­si ää­nes­tä­mäl­lä

18.01.2022 20:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kohti yh­den­ver­tai­sia hy­vin­voin­ti­alueen pal­ve­lu­ja

18.01.2022 17:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­las­tus­toi­mi on osa hy­vin­voin­ti­aluet­ta – tuleva uu­dis­tus on pe­las­tus­toi­men kan­nal­ta en­si­si­jai­ses­ti hal­lin­nol­li­nen, ei niin­kään si­säl­löl­li­nen

18.01.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alue­vaa­leis­sa rat­kais­taan mie­len­ter­vey­den tu­le­vai­suus

18.01.2022 04:00
Tilaajille