Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Kolumni: Ou­lu­lais­kou­lun hyvät ko­ke­muk­set kou­lu­pu­dok­kai­den kanssa osoit­ta­vat, miten tärkeää on kokemus po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Viimeisin 12 tuntia
Kuntoutujat jäivät kuukausiksi ilman työtoimintaa – Pohde järjesti hämmentävän kilpailutuksen, mutta kiistää olevansa vastuussa

Kun­tou­tu­jat jäivät kuu­kau­sik­si ilman työ­toi­min­taa – Pohde jär­jes­ti häm­men­tä­vän kil­pai­lu­tuk­sen, mutta kiistää ole­van­sa vas­tuus­sa

05:00 33
Tilaajille
Vanhemmat
Pohteen laskutuksessa on isoja viiveitä – Oululaisille laskuja on päästy jo lähettämään, palkanmaksussa virheet ovat vähenemään päin

Pohteen las­ku­tuk­ses­sa on isoja vii­vei­tä – Ou­lu­lai­sil­le laskuja on päästy jo lä­het­tä­mään, pal­kan­mak­sus­sa virheet ovat vä­he­ne­mään päin

10.03.2023 05:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­siaa­li­työn tut­ki­mus­pe­rus­tais­ta työ­otet­ta ke­hi­te­tään Poh­teel­la

27.02.2023 05:00
Tilaajille
Kaleva kysyi aluehallituksen oululaisjäseniltä, mitä  sote-ongelmille on tehtävissä  – Hiukkavaarassa asuva perhe käy neuvolassa Kaakkurissa, koska palvelut ovat hyvät ja paikoitustilaa riittää

Kaleva kysyi alue­hal­li­tuk­sen ou­lu­lais­jä­se­nil­tä, mitä sote-on­gel­mil­le on teh­tä­vis­sä – Hiuk­ka­vaa­ras­sa asuva perhe käy neu­vo­las­sa Kaak­ku­ris­sa, koska pal­ve­lut ovat hyvät ja pai­koi­tus­ti­laa riittää

16.02.2023 05:00 22
Tilaajille
Pohteelle tulossa yhteinen matkapalvelukeskus – Välityspalveluun kaavaillaan mukaan kaikkia muitakin Pohjois-Suomen hyvinvointialueita

Poh­teel­le tulossa yh­tei­nen mat­ka­pal­ve­lu­kes­kus – Vä­li­tys­pal­ve­luun kaa­vail­laan mukaan kaikkia mui­ta­kin Poh­jois-Suo­men hy­vin­voin­ti­aluei­ta

07.02.2023 05:00 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

”Sinä et hyödy tästä sai­raa­las­ta mi­ten­kään" – jos Pohteen hal­lin­to ei tiedä pää­tök­sien­sä seu­rauk­sia, on tilanne paha

04.02.2023 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohteen jakamat avus­tuk­set val­mis­tel­tiin yh­teis­työs­sä kuntien ja jär­jes­tö­jen edus­ta­jien kanssa

01.02.2023 05:15
Tilaajille
OYSin edessä järjestetään maanantaiaamuna sote-uudistuksen vastainen mielenosoitus – kritisoi muun muassa johtajien palkkoja ja palvelujen hintakilpailutusta

OYSin edessä jär­jes­te­tään maa­nan­tai­aa­mu­na sote-uu­dis­tuk­sen vas­tai­nen mie­len­osoi­tus – kri­ti­soi muun muassa joh­ta­jien palk­ko­ja ja pal­ve­lu­jen hin­ta­kil­pai­lu­tus­ta

29.01.2023 23:24 45
Tilaajille
Synnyttäjä saa OYSista mukaansa vauvan ja alle satasen laskun – katso jättilistalta, mitä terveydenhuollon käynnit ja toimenpiteet oikeasti maksavat

Syn­nyt­tä­jä saa OYSista mu­kaan­sa vauvan ja alle satasen laskun – katso jät­ti­lis­tal­ta, mitä ter­vey­den­huol­lon käynnit ja toi­men­pi­teet oi­keas­ti mak­sa­vat

29.01.2023 05:00 77
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elä­ke­läis­jär­jes­töt ovat jää­mäs­sä ilman rahaa Pohteen alueel­la

28.01.2023 05:30 3
Tilaajille
Näkökulma: On inhimillistä, että muutos ei aina maistu suurenmoiselta mahdollisuudelta  – edes meidän Pohteella

Nä­kö­kul­ma: On in­hi­mil­lis­tä, että muutos ei aina maistu suu­ren­moi­sel­ta mah­dol­li­suu­del­ta – edes meidän Poh­teel­la

26.01.2023 05:00 12
Tilaajille
Pohde aloittaa yt-neuvottelut, jotka koskevat noin 400 työntekijää – "Ketään ei ole tarkoitus lähtökohtaisesti irtisanoa"

Pohde aloit­taa yt-neu­vot­te­lut, jotka kos­ke­vat noin 400 työn­te­ki­jää – "Ketään ei ole tar­koi­tus läh­tö­koh­tai­ses­ti ir­ti­sa­noa"

25.01.2023 15:09 48
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä on ikään­ty­neen oi­keus­tur­va, mihin me kuu­lum­me, jos ei oman sote-yk­sik­köm­me pe­rus­hoi­toon?

16.01.2023 05:30
Tilaajille
Etukäteen hermostuttanut Pohteen ensimmäinen palkanmaksupäivä onnistui hyvin –"Loputkin palkat maksetaan vielä tänään"

Etu­kä­teen her­mos­tut­ta­nut Pohteen en­sim­mäi­nen pal­kan­mak­su­päi­vä on­nis­tui hyvin –"­Lo­put­kin palkat mak­se­taan vielä tänään"

13.01.2023 16:05 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ih­mi­sis­tä on kyse – sote-uu­dis­tus uhkaa jäädä van­hus­ten koh­dal­la puo­li­tie­hen

11.01.2023 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­las­tus­toi­mi on tar­kas­ti lailla sää­del­tyä toi­min­taa

11.01.2023 05:15
Tilaajille
Valtion kyberturvallisuusjohtaja OYSin Huawei-laitteista: "Päätökset perustuvat Oulussa varmasti jonkinlaiseen riskiarvioon"

Valtion ky­ber­tur­val­li­suus­joh­ta­ja OYSin Hua­wei-lait­teis­ta: "Pää­tök­set pe­rus­tu­vat Oulussa var­mas­ti jon­kin­lai­seen ris­kiar­vioon"

11.01.2023 05:00 20
Tilaajille
Pohteen ylimmälle johdolle tulossa luottokortit –"Käyttöoikeus ei velvoita ottamaan luottokorttia käyttöön"

Pohteen ylim­mäl­le joh­dol­le tulossa luot­to­kor­tit –"­Käyt­töoi­keus ei vel­voi­ta ot­ta­maan luot­to­kort­tia käyt­töön"

09.01.2023 19:00 48
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­las­tus­toi­men liit­ty­mi­nen osaksi hy­vin­voin­ti­aluet­ta tuo suuria ta­lou­del­li­sia haas­tei­ta

09.01.2023 05:30 1
Tilaajille
Oululla on kaikki mahdollisuudet onnistua, mutta yhtä asiaa se vaatii
Kolumni

Oululla on kaikki mah­dol­li­suu­det on­nis­tua, mutta yhtä asiaa se vaatii

07.01.2023 16:00 21
Tilaajille