Kuvagalleria: Linnan juhlien säih­ket­tä Kalevan kuvissa – katso kuinka poh­jois­suo­ma­lai­set edus­ti­vat Lin­nas­sa

Kysely: Vär­jö­tel­lään­kö teillä kyl­mäs­sä ja käydään no­peas­ti vii­leäs­sä suih­kus­sa? – Vastaa Kalevan suureen säh­kön­sääs­tö­ky­se­lyyn

Luitko jo tämän: Li­min­kaan juuri muut­ta­nut Iikka Kivi joutui luo­pu­maan tai­tei­li­jai­den­ti­tee­tis­tään, kun keikat lop­pui­vat kuin seinään

Mainos: Kalevan joulutarjous: Kaleva Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Viimeisin 4 tuntia
Pohteen henkilöstölle tuleva etuseteli suurempi kuin Oulussa  – Hyvinvointialueen työntekijöille tarjolla myös kovasti toivottu polkupyöräetu

Pohteen hen­ki­lös­töl­le tuleva etu­se­te­li suu­rem­pi kuin Oulussa – Hy­vin­voin­ti­alueen työn­te­ki­jöil­le tar­jol­la myös kovasti toi­vot­tu pol­ku­pyö­rä­etu

07:00 2
Tilaajille
Kuukausi
Oulun uuteen yliopistosairaalaan tulee tila, jossa omaiset voivat hyvästellä sairaalassa menehtyneen läheisensä

Oulun uuteen yli­opis­to­sai­raa­laan tulee tila, jossa omaiset voivat hy­väs­tel­lä sai­raa­las­sa me­neh­ty­neen lä­hei­sen­sä

29.11.2022 15:26 9
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen yt-neuvottelut päättyivät: Vaikutukset kohdentuvat 300 työntekijään

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue Pohteen yt-neu­vot­te­lut päät­tyi­vät: Vai­ku­tuk­set koh­den­tu­vat 300 työn­te­ki­jään

01.12.2022 05:57 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pääsy hoitoon taat­ta­va – pelkona on, että Oulun seudun reu­na-aluei­den mie­len­ter­veys­pal­ve­lut jäävät liian vähälle huo­miol­le

20.11.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­veys­tek­no­lo­gia tulee olemaan suu­res­sa roo­lis­sa ter­vey­den­huol­lon kus­tan­nus­ten vä­hen­tä­mi­ses­sä

19.11.2022 05:15
Tilaajille
Kurja  talous kurittaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuetta heti alkumetreiltä – katso, millaisiin säästöihin ryhmäjohtajat ovat valmiita

Kurja talous ku­rit­taa Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­aluet­ta heti al­ku­met­reil­tä – katso, mil­lai­siin sääs­töi­hin ryh­mä­joh­ta­jat ovat val­mii­ta

18.11.2022 06:00 61
Tilaajille
Oululainen Mikko Verhiö ja sadat muut odottavat yhä tietoa, miten kuntouttava työtoiminta järjestetään vuodenvaihteen jälkeen

Ou­lu­lai­nen Mikko Verhiö ja sadat muut odot­ta­vat yhä tietoa, miten kun­tout­ta­va työ­toi­min­ta jär­jes­te­tään vuo­den­vaih­teen jälkeen

18.11.2022 06:00 5
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue ja Attendo pääsivät sopuun ikäihmisten hoivakotipaikoista – sopimuksia ei irtisanotakaan

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue ja Attendo pää­si­vät sopuun ikä­ih­mis­ten hoi­va­ko­ti­pai­kois­ta – so­pi­muk­sia ei ir­ti­sa­no­ta­kaan

16.11.2022 16:00 14
Tilaajille
Oululainen Mikko Merihaara nousee kokoomuksesta aluevaltuustoon Matti Matinheikin tilalle

Ou­lu­lai­nen Mikko Me­ri­haa­ra nousee ko­koo­muk­ses­ta alue­val­tuus­toon Matti Ma­tin­hei­kin tilalle

16.11.2022 10:06 5
Tilaajille
Verner, Venla ja Viola avaavat ovet koko hyvinvointialueelle – Psykogeriatria palvelujen ykköstoive

Verner, Venla ja Viola avaavat ovet koko hy­vin­voin­ti­alueel­le – Psy­ko­ge­riat­ria pal­ve­lu­jen yk­kös­toi­ve

15.11.2022 06:00 2
Tilaajille
Attendo irtisanoi 250 ikäihmisten hoitopaikkaa Pohjois-Pohjanmaalla, jotta saisi nykyistä paremman korvauksen – hyvinvointialue ei aio korottaa summaa

Attendo ir­ti­sa­noi 250 ikä­ih­mis­ten hoi­to­paik­kaa Poh­jois-Poh­jan­maal­la, jotta saisi ny­kyis­tä pa­rem­man kor­vauk­sen – ­hy­vin­voin­tia­lue ei aio ko­rot­taa summaa

10.11.2022 19:23 63
Tilaajille
Pohteen ilmoitus muutosneuvotteluista herättää levottomuutta  – henkilöstö miettii omaa asemaansa

Pohteen il­moi­tus muu­tos­neu­vot­te­luis­ta he­rät­tää le­vot­to­muut­ta – hen­ki­lös­tö miettii omaa ase­maan­sa

09.11.2022 17:30 12
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen yt-neuvottelut ennakoivat talousarvioesitykseen kirjattavia säästöjä – mahdolliset henkilöstövähennykset kohdistuvat hallintoon

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen yt-neu­vot­te­lut en­na­koi­vat ta­lous­ar­vio­esi­tyk­seen kir­jat­ta­via sääs­tö­jä – ­mah­dol­li­set hen­ki­lös­tö­vä­hen­nyk­set koh­dis­tu­vat hal­lin­toon

08.11.2022 20:04 14
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote kaipaa pe­rus­ta­son nä­ke­mys­tä – suo­rit­ta­va porras on se, joka huo­no­jen pää­tös­ten seu­rauk­se­na myy "ei oota”

31.10.2022 05:30 1
Tilaajille
Ikäneuvoloita varten harjoitellaan jo – ensi vuonna alkaa 68-vuotiaiden hyvinvointitapaamiset, joilla pyritään ennaltaehkäisemään isompia vaivoja

Ikä­neu­vo­loi­ta varten har­joi­tel­laan jo – ensi vuonna alkaa 68-vuo­tiai­den hy­vin­voin­ti­ta­paa­mi­set, joilla py­ri­tään en­nal­ta­eh­käi­se­mään isompia vaivoja

27.10.2022 06:47 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muutos haastaa ikä­ih­mis­ten hoidon tu­le­vai­suut­ta – avus­ta­ja­tun­nit yksi it­se­näi­sen asu­mi­sen mah­dol­lis­ta­ja

27.10.2022 05:30 2
Tilaajille
Lauantaina tehtävät lisätyöt tepsivät jonojen vähentämiseen – Oulun hammashoidon jonotus yli puolittunut

Lauan­tai­na teh­tä­vät li­sä­työt tep­si­vät jonojen vä­hen­tä­mi­seen – Oulun ham­mas­hoi­don jonotus yli puo­lit­tu­nut

25.10.2022 07:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lasten ja nuorten pal­ve­lut vah­vis­tu­vat Pohteen alueel­la

20.10.2022 05:00 1
Tilaajille
Vaalan metsuri sairastaa, Vaasan maisteri ei – ja se kaataa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointipäättäjien niskaan erityisen vastuun
Pääkirjoitus

Vaalan metsuri sai­ras­taa, Vaasan mais­te­ri ei – ja se kaataa Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­päät­tä­jien niskaan eri­tyi­sen vastuun

19.10.2022 20:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On tär­keää, että Kipinä ja kier­rä­tys­kes­kus saavat jatkaa Oulussa

16.10.2022 05:45 1
Tilaajille