Pysäköinti: Ki­vi­sy­dä­men uudet jär­jes­te­lyt epäi­lyt­tä­vät, mutta saavat myös kii­tos­ta Kalevan ky­se­lys­sä

Pienituloisuus: Ou­lu­lai­nen Jaakko Koi­vu­kan­gas kertoo, miten alle tu­han­nen euron pal­kal­la tulee toimeen

Hankkeet: Hei­nä­pään jal­ka­pal­lon­sta­dion­pro­jek­ti jäihin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Taiwan
Taiwanin ympärillä havaittu päivän aikana liki 70 kiinalaista sotilaslentokonetta ja kymmenkunta laivaston alusta

Tai­wa­nin ym­pä­ril­lä ha­vait­tu päivän aikana liki 70 kii­na­lais­ta so­ti­las­len­to­ko­net­ta ja kym­men­kun­ta lai­vas­ton alusta

14.09.2023 07:10 4
"Jos sota syttyy, molemmat osapuolet kärsivät" – Kiina sanoo simuloineensa Taiwanin avainkohteisiin iskemistä sotaharjoitustensa toisena päivänä

"Jos sota syttyy, mo­lem­mat osa­puo­let kär­si­vät" – Kiina sanoo si­mu­loi­neen­sa Tai­wa­nin avain­koh­tei­siin is­ke­mis­tä so­ta­har­joi­tus­ten­sa toisena päivänä

09.04.2023 13:48 17
Kirja-arvio: Taiwanilaiskirjailija asettui Länsi-Saharaan ja alkoi kirjoittaa havainnoistaan

Kir­ja-ar­vio: Tai­wa­ni­lais­kir­jai­li­ja asettui Län­si-Sa­ha­raan ja alkoi kir­joit­taa ha­vain­nois­taan

26.03.2023 14:00
Tilaajille
Taiwan: Kiina on ampunut useita ballistisia ohjuksia sotaharjoituksissaan

Taiwan: Kiina on ampunut useita bal­lis­ti­sia oh­juk­sia so­ta­har­joi­tuk­sis­saan

04.08.2022 11:32 15
Kiina aloitti sotaharjoitukset Taiwanissa Pelosin vierailun myötä, Venäjä ilmoitti tukensa

Kiina aloitti so­ta­har­joi­tuk­set Tai­wa­nis­sa Pelosin vie­rai­lun myötä, Venäjä il­moit­ti tukensa

02.08.2022 21:59 35
Miten keskellä kaupunkia voi olla näin upea puisto, ihastelevat Ouluun tulevat ulkomaiset vieraat kaupungin ilmettä

Miten kes­kel­lä kau­pun­kia voi olla näin upea puisto, ihas­te­le­vat Ouluun tulevat ul­ko­mai­set vieraat kau­pun­gin ilmettä

02.06.2022 06:00 38
Tilaajille
Oululainen Augumenta tähtää kovaan ulkomaiseen kasvuun – Yhtiön teknologialla voidaan älylasien avulla  auttaa eri tehtävissä vaikka maapallon toiselle puolelle

Ou­lu­lai­nen Au­gu­men­ta tähtää kovaan ul­ko­mai­seen kasvuun – Yhtiön tek­no­lo­gial­la voidaan äly­la­sien avulla auttaa eri teh­tä­vis­sä vaikka maa­pal­lon toi­sel­le puo­lel­le

02.05.2021 18:00
Tilaajille
Taiwanissa syyttäjät haluavat pidättää työmaan johtajan ainakin 50 ihmishenkeä vaatineen junaturman vuoksi

Tai­wa­nis­sa syyt­tä­jät ha­lua­vat pi­dät­tää työmaan joh­ta­jan ainakin 50 ih­mis­hen­keä vaa­ti­neen ju­na­tur­man vuoksi

03.04.2021 08:01
Taiwanissa yli 50 ihmisen kuolemaan johtaneen junaturman syyksi epäillään löysälle jäänyttä käsijarrua

Tai­wa­nis­sa yli 50 ihmisen kuo­le­maan joh­ta­neen ju­na­tur­man syyksi epäil­lään löy­säl­le jää­nyt­tä kä­si­jar­rua

02.04.2021 21:32
Löysälle jääneen käsijarrun epäillään aiheuttaneen yli 50 ihmisen kuolemaan johtaneen junaturman Taiwanissa

Löy­säl­le jääneen kä­si­jar­run epäil­lään ai­heut­ta­neen yli 50 ihmisen kuo­le­maan joh­ta­neen ju­na­tur­man Tai­wa­nis­sa

02.04.2021 16:03
Ainakin 36 ihmisen kerrotaan kuolleen junaturmassa Taiwanissa – osa vaunuista on jumissa tunnelissa

Ainakin 36 ihmisen ker­ro­taan kuol­leen ju­na­tur­mas­sa Tai­wa­nis­sa – osa vau­nuis­ta on jumissa tun­ne­lis­sa

02.04.2021 08:39
Kiina suuttui miljardien asekaupoista Taiwanille – asettaa pakotteita amerikkalaisille asejäteille

Kiina suuttui mil­jar­dien ase­kau­pois­ta Tai­wa­nil­le – asettaa pa­kot­tei­ta ame­rik­ka­lai­sil­le ase­jä­teil­le

29.10.2020 16:33 3
Oulun yliopiston professorille Heli Jantuselle palkinto taiwanilaiselta yliopistolta

Oulun yli­opis­ton pro­fes­so­ril­le Heli Jan­tu­sel­le pal­kin­to tai­wa­ni­lai­sel­ta yli­opis­tol­ta

10.09.2020 11:01 3
Näkökulma: Intian rajalta Hongkongiin ja Etelä-Kiinan merelle – Kiina tuntuu häärivän nyt kaikkialla asemansa vahvistamiseksi

Nä­kö­kul­ma: Intian rajalta Hong­kon­giin ja Ete­lä-Kii­nan merelle – Kiina tuntuu hää­ri­vän nyt kaik­kial­la ase­man­sa vah­vis­ta­mi­sek­si

12.07.2020 20:19 5
Taiwan lahjoitti 200 000 kasvomaskia Pohjois-Suomeen – suojukset otettiin vastaan tiistaina Kempeleessä

Taiwan lah­joit­ti 200 000 kas­vo­mas­kia Poh­jois-Suo­meen – suo­juk­set otet­tiin vastaan tiis­tai­na Kem­pe­lees­sä

26.05.2020 12:54 8