Junaonnettomuudet

Tai­wa­nis­sa yli 50 ihmisen kuo­le­maan joh­ta­neen ju­na­tur­man syyksi epäil­lään löy­säl­le jää­nyt­tä kä­si­jar­rua

Taiwanissa yli 50 ihmisen kuolemaan johtaneen junaturman syyksi epäillään löysälle jäänyttä käsijarrua.