Esiselvitys: Po­lii­sin mukaan Oulun kau­pun­gin­joh­toa ei epäillä vir­ka­ri­kok­sis­ta

Kärpät: NHL-asian­tun­ti­ja Kärp­pien yl­lä­tys­han­kin­nas­ta: ”Hy­vä­kun­toi­nen Nick Ritchie on yli­voi­mai­nen pelaaja Suomen lii­gaan”

Ukrainan pakolaiset: Marian syn­ny­tys alkoi samana iltana kun tieto Oulun pak­ko­läh­dös­tä tuli

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Asekaupat
Israel vahvisti toimittavansa "Daavidin lingon" Suomelle

Israel vah­vis­ti toi­mit­ta­van­sa "Daa­vi­din lingon" Suo­mel­le

12.11.2023 16:03 7
Yhdysvallat hyväksyi 500 miljoonan dollarin mahdollisen ohjuskaupan Suomeen

Yh­dys­val­lat hy­väk­syi 500 mil­joo­nan dol­la­rin mah­dol­li­sen oh­jus­kau­pan Suomeen

24.10.2023 06:38 21
Pudasjärvinen aseliike myi vuodessa enemmän reserviläisaseita kuin 50 vuodessa yhteensä – Asekauppa käy kuumana myös lyijyhaulikiellon vuoksi

Pu­das­jär­vi­nen ase­lii­ke myi vuo­des­sa enemmän re­ser­vi­läis­asei­ta kuin 50 vuo­des­sa yh­teen­sä – Ase­kaup­pa käy kuumana myös lyi­jy­hau­li­kiel­lon vuoksi

13.09.2023 14:26 2
Tilaajille
Yhdysvallat hyväksyi taas uuden ison asekaupan Suomeen – Koskee olalta laukaistavia Stinger-ilmatorjuntaohjuksia

Yh­dys­val­lat hy­väk­syi taas uuden ison ase­kau­pan Suomeen – Koskee olalta lau­kais­ta­via Stin­ger-il­ma­tor­jun­taoh­juk­sia

02.12.2022 07:09 21
Yhdysvallat hyväksyi yli puolen miljardin asekaupan Suomeen, koskee jopa 2 400 täsmäohjattua raskaan raketinheittimen ammusta

Yh­dys­val­lat hy­väk­syi yli puolen mil­jar­din ase­kau­pan Suo­meen, koskee jopa 2 400 täs­mä­oh­jat­tua raskaan ra­ke­tin­heit­ti­men ammusta

03.11.2022 07:58 26
Pohjois-Korea väittää ettei ole toimittanut Venäjälle aseita ja ampumatarvikkeita – eikä aio toimittaa jatkossakaan

Poh­jois-Ko­rea väittää ettei ole toi­mit­ta­nut Ve­nä­jäl­le aseita ja am­pu­ma­tar­vik­kei­ta – eikä aio toi­mit­taa jat­kos­sa­kaan

22.09.2022 08:40 7
Eurofighter sai tärkeän 38 hävittäjän kaupan Saksasta – kehitystyö jatkuu tutkan uusimisella 2020-luvulla

Eu­ro­figh­ter sai tärkeän 38 hä­vit­tä­jän kaupan Sak­sas­ta – ke­hi­tys­työ jatkuu tutkan uu­si­mi­sel­la 2020-lu­vul­la

06.11.2020 17:19 7
Kiina suuttui miljardien asekaupoista Taiwanille – asettaa pakotteita amerikkalaisille asejäteille

Kiina suuttui mil­jar­dien ase­kau­pois­ta Tai­wa­nil­le – asettaa pa­kot­tei­ta ame­rik­ka­lai­sil­le ase­jä­teil­le

29.10.2020 16:33 3