Energiatalous: Oulun Energia tar­vit­see lisää ener­gia­puu­ta - kysyntä kasvaa lä­hi­seu­dun en­si­har­ven­nus­puul­le

Kolumni: To­rin­ran­nan alue suo­ras­taan huutaa vielä yhtä korkeaa ra­ken­nus­ta

Hirmumyrskyt

Pre­si­dent­ti Biden julisti hir­mu­myrs­ky Idan run­te­le­man Loui­sia­nan ka­tast­ro­fia­lueek­si, koko New Or­lean­sin kau­pun­gis­ta kat­ke­si­vat sähköt

30.08.2021 08:22 10

Hir­mu­myrs­ky Idan takia sähköt poikki lähes 300 000 asiak­kaal­ta Loui­sia­nas­sa – myrsky iski illalla 240 ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­dil­la

29.08.2021 23:54

Hir­mu­myrs­ky Idan odo­te­taan is­key­ty­vän Yh­dys­val­tain ran­ni­kol­le sun­nun­tain aikana – Ida on nyt voi­mak­kuu­del­taan kol­man­nek­si kor­keim­mas­sa myrs­ky­ka­te­go­rias­sa

29.08.2021 11:18
Historiallinen Goni-taifuuni rantautui Filippiineille – tältä voimakkaat tuulet ja rankkasateiden aiheuttamat tulvat näyttävät

His­to­rial­li­nen Go­ni-tai­fuu­ni ran­tau­tui Fi­lip­pii­neil­le – tältä voi­mak­kaat tuulet ja rank­ka­sa­tei­den ai­heut­ta­mat tulvat näyt­tä­vät

01.11.2020 12:35

Goni ran­tau­tui Fi­lip­pii­neil­le, Eta vah­vis­tuu Ka­ri­bial­la – myrs­ky­kau­si riivaa troop­pi­sia aluei­ta, ja Eu­roop­pa­kin saa osansa

01.11.2020 12:40

Maa­pal­lon vuoden 2020 voi­mak­kain myrsky iskee il­lal­la: Fi­lip­pii­neil­lä eva­kuoi­tiin yli mil­joo­na ihmistä

31.10.2020 14:41

Tai­fuu­ni Haishen joh­ta­nut laa­joi­hin eva­kuoin­tei­hin Ja­pa­nis­sa – Vi­ran­omai­set va­roit­ta­vat rank­ka­sa­teis­ta ja voi­mak­kaas­ta tuu­les­ta

06.09.2020 10:33

Hir­mu­myrs­ky on tap­pa­nut ainakin 24 ihmistä In­tias­sa ja Bang­la­de­shis­sa – Uh­ri­lu­vun odo­te­taan nou­se­van, jät­ti­eva­kuoin­nit pe­las­ti­vat henkiä

21.05.2020 13:36

Ainakin 16 on kuollut Fi­lip­pii­nien tai­fuu­nis­sa – hir­mu­myrs­ky iski tu­ris­tien suo­si­mil­le alueil­le ja pik­ku­ky­liin.

26.12.2019 08:05

Lap­pi­lai­nen perhe on Fi­lip­pii­neil­le is­ke­neen Pha­fo­ne-tai­fuu­nin rei­til­lä –"Emme ole koskaan ko­ke­neet näin kovaa myrs­kyä"

25.12.2019 15:49
Tilaajille

Fi­lip­pii­neil­le iskenyt Phan­fo­ne-tai­fuu­ni on pi­lan­nut tu­han­sien jou­lun­vie­ton

24.12.2019 11:52 3

Tai­fuu­nin jäl­kei­set pe­las­tus­työt me­neil­lään Ja­pa­nis­sa: uh­ri­lu­ku kasvaa, ihmisiä on myös ka­teis­sa

13.10.2019 10:22 1

Jät­ti­myrs­ky Hagibis jätti jäl­keen­sä val­ta­vat tuhot Ja­pa­nis­sa – kuol­lei­den määrä jo 35

13.10.2019 08:31 1

Tai­fuu­ni Hagibis on jo ai­heut­ta­nut tuhoa ja yhden kuo­lon­uh­rin – mil­joo­nia ihmisiä ke­ho­te­taan jät­tä­mään kotinsa

12.10.2019 11:31 1

Voi­ma­kas troop­pi­nen hir­mu­myrs­ky lä­hes­tyy Tai­wa­nia – maa va­rus­tau­tuu pe­las­tus­töi­hin 12 000 so­ti­laal­la

30.09.2019 09:07

Do­rian-hur­ri­kaa­nin tu­hoa­maa Bahamaa uhkaa nyt Hum­ber­to – troop­pi­sen myrskyn en­nus­te­taan vah­vis­tu­van hur­ri­kaa­nik­si

14.09.2019 10:36

Ba­ha­mal­le uusi myrs­ky­va­roi­tus – 1300 edel­leen ka­teis­sa Do­ria­nin jäl­jil­tä

13.09.2019 10:16

Bahaman tu­ho­alueil­ta uupuu yhä hä­tä­apua – SPR:n avus­tus­työn­te­ki­jät odot­ti­vat paik­ko­ja len­noil­ta

08.09.2019 20:37 5

Hir­mu­myrs­ky Dorian murjoo nyt Kanadan itäo­sia, yli 450  000 ko­ti­ta­lout­ta ilman sähköä – Ba­ha­mal­la eva­kuoin­nit käyn­nis­sä

08.09.2019 10:20

Do­rian-hur­ri­kaa­nis­ta sel­vin­neet ker­to­vat lasten huuh­tou­tu­neen mereen – tu­han­net ihmiset ovat ka­teis­sa Ba­ha­ma­saa­ril­la

06.09.2019 13:15 4