syrjäseudut
Viimeisin tunti
Syrjäalueiden uudenlaisia tukia on syytä kokeilla – Norjan esimerkki näyttää, että alueiden elinvoimaa voidaan tukea, jos vain halutaan
Pääkirjoitus

Syr­jä­aluei­den uu­den­lai­sia tukia on syytä ko­keil­la – Norjan esi­merk­ki näyt­tää, että aluei­den elin­voi­maa voidaan tukea, jos vain ha­lu­taan

20:00 7
Tilaajille
Vanhemmat
Oulusta käsin järjestettävässä Euroopan nuorten parlamentin tapahtumassa yritetään saada syrjäseudut mukaan kansainväliseen päätöksentekoon – digitaaliseen istuntoon osallistuu nuoria 10–15 maasta

Oulusta käsin jär­jes­tet­tä­väs­sä Eu­roo­pan nuorten par­la­men­tin ta­pah­tu­mas­sa yri­te­tään saada syr­jä­seu­dut mukaan kan­sain­vä­li­seen pää­tök­sen­te­koon – di­gi­taa­li­seen is­tun­toon osal­lis­tuu nuoria 10–15 maasta

20.11.2020 19:02 2
Tilaajille
Täältä voit saada omakotitalon 20 000–30 000 eurolla – Selvitimme, missä 20 kunnassa kiinteistökauppojen määrä on ollut lähellä nollaa

Täältä voit saada oma­ko­ti­ta­lon 20 000–30 000 eurolla – Sel­vi­tim­me, missä 20 kun­nas­sa kiin­teis­tö­kaup­po­jen määrä on ollut lähellä nollaa

14.11.2020 08:00 3
Tilaajille
Syrjäseudulle muuttamisen riskit voivat näkyä asuntolainan korossa tai vakuuksien määrässä: "Realismi voi iskeä päin asukkaan näköä julmastikin, kun talo ei menekään kaupaksi"

Syr­jä­seu­dul­le muut­ta­mi­sen riskit voivat näkyä asun­to­lai­nan korossa tai va­kuuk­sien mää­räs­sä: "Rea­lis­mi voi iskeä päin asuk­kaan näköä jul­mas­ti­kin, kun talo ei me­ne­kään kau­pak­si"

19.07.2020 20:55 2