Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Suoratoistopalvelut
Netflix-sarjan tähti hukkasi Oulun murteensa, kun kukaan ei ymmärtänyt sitä Vantaalla – Suoratoistopalvelun ensimmäinen oma suomalaissarja alkaa keskiviikkona

Net­flix-sar­jan tähti hukkasi Oulun mur­teen­sa, kun kukaan ei ym­mär­tä­nyt sitä Van­taal­la – Suo­ra­tois­to­pal­ve­lun en­sim­mäi­nen oma suo­ma­lais­sar­ja alkaa kes­ki­viik­ko­na

09.05.2023 18:00 2
Tilaajille
Alustataloudella on omat sääntönsä – digitaalisten alustojen, sähkö- ja äänikirjojen tarjoajien ansaintalogiikka antaa tekijöille murto-osia siitä, mikä on käytäntö painettujen kirjojen kohdalla
Kolumni

Alus­ta­ta­lou­del­la on omat sään­tön­sä – di­gi­taa­lis­ten alus­to­jen, sähkö- ja ää­ni­kir­jo­jen tar­joa­jien an­sain­ta­lo­giik­ka antaa te­ki­jöil­le mur­to-osia siitä, mikä on käy­tän­tö pai­net­tu­jen kir­jo­jen koh­dal­la

06.05.2023 06:00 2
Tilaajille
Rajat tulevat vastaan myös aineettoman kasvun maailmassa – suoratoistojättien kukoistus näyttää kuihtumisen merkkejä
Kolumni

Rajat tulevat vastaan myös ai­neet­to­man kasvun maail­mas­sa – suo­ra­tois­to­jät­tien ku­kois­tus näyttää kuih­tu­mi­sen merk­ke­jä

09.07.2022 06:00 9
Tilaajille
Tv-kanavat ovat lähivuosina siirtymässä täysin teräväpiirto- eli HD-tekniikkaan, mikä tarkoittaa monille laitteiden uusimista – nuorilla suoratoistopalvelut ajoivat television ohitse

Tv-ka­na­vat ovat lä­hi­vuo­si­na siir­ty­mäs­sä täysin te­rä­vä­piir­to- eli HD-tek­niik­kaan, mikä tar­koit­taa monille lait­tei­den uu­si­mis­ta – nuo­ril­la suo­ra­tois­to­pal­ve­lut ajoivat te­le­vi­sion ohitse

25.01.2022 17:05 6
Tilaajille
Arvio: Eripuraisen bostonilaisperheen yllättäen päättynyt tarina saa arvoisensa loppuluvun

Arvio: Eri­pu­rai­sen bos­to­ni­lais­per­heen yl­lät­täen päät­ty­nyt tarina saa ar­voi­sen­sa lop­pu­lu­vun

21.01.2022 15:15
Tilaajille
Arvio: Ohjaaja Joel Coen tarttui klassiseen tragediaan – Macbethin uusversio on uljasta elokuvataidetta alusta loppuun

Arvio: Ohjaaja Joel Coen tarttui klas­si­seen tra­ge­diaan – Mac­bet­hin uus­ver­sio on uljasta elo­ku­va­tai­det­ta alusta loppuun

21.01.2022 14:30
Tilaajille
Heittäytyminen uuden edessä on palkinnut – Oulussa striimauksista on tullut toimiva osa kirjaston ja kirkon arkea

Heit­täy­ty­mi­nen uuden edessä on pal­kin­nut – Ou­lus­sa strii­mauk­sis­ta on tullut toimiva osa kir­jas­ton ja kirkon arkea

08.01.2022 11:00 2
Tilaajille
Kapitalismin kirot tuomisevasta Netflixin sarjasta on tullut iso hitti – mistä se lopulta kertoo?
Kolumni

Ka­pi­ta­lis­min kirot tuo­mi­se­vas­ta Net­fli­xin sar­jas­ta on tullut iso hitti – mistä se lopulta kertoo?

23.10.2021 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­ra­tois­to­pal­ve­lu kir­jas­toi­hin – aika on aja­mas­sa ohi fyy­si­sis­tä tal­len­teis­ta, kir­jas­to­jen on syytä siihen val­mis­tau­tua

24.01.2021 05:30 4
Tilaajille
Tämä sarja on Disney+:n parasta antia: puhaltaa uutta eloa Skywalkereiden saagaan
Kolumni

Tämä sarja on Dis­ney+:n parasta antia: pu­hal­taa uutta eloa Sky­wal­ke­rei­den saagaan

21.12.2020 07:00
Elokuvalevityksen mannerlaatat liikkeessä – korona-aika pistänyt alan myllerrykseen
Kolumni

Elo­ku­va­le­vi­tyk­sen man­ner­laa­tat liik­kees­sä – ko­ro­na-ai­ka pis­tä­nyt alan myl­ler­ryk­seen

11.12.2020 20:00
Tilaajille
Miten käy teattereiden, kun korona hivuttaa elokuvaa kotiruutuihin?
Kolumni

Miten käy teat­te­rei­den, kun korona hi­vut­taa elo­ku­vaa ko­ti­ruu­tui­hin?

27.11.2020 19:00 1
Tilaajille
Poika etsii dokumentissa äitinsä murhaajaa – neliosaiseksi venytetty sarja tuntuu ylimitoitetulta

Poika etsii do­ku­men­tis­sa äitinsä mur­haa­jaa – ne­li­osai­sek­si ve­ny­tet­ty sarja tuntuu yli­mi­toi­te­tul­ta

19.11.2020 07:00
Kritiikit ovat olleet kohtuuttoman lyttääviä – tämä sarja viihdyttää viiden tähden arvoisesti ja Nicole Kidman on jäätävän hyvä

Kri­tii­kit ovat olleet koh­tuut­to­man lyt­tää­viä – tämä sarja viih­dyt­tää viiden tähden ar­voi­ses­ti ja Nicole Kidman on jää­tä­vän hyvä

26.10.2020 07:00
Nuoret näyttelijät ilahduttavat nettisarjassa – luvassa noloja tilanteita ihastusten parissa

Nuoret näyt­te­li­jät ilah­dut­ta­vat net­ti­sar­jas­sa – luvassa noloja ti­lan­tei­ta ihas­tus­ten parissa

20.10.2020 07:00
Disney+ aloittaa Suomessa 15. syyskuuta – Suoratoistokakulla riittää jakajia, mutta laatujulkaisijoita on Suomessa tarjolla huonosti
Kolumni

Disney+ aloit­taa Suo­mes­sa 15. syys­kuu­ta – Suo­ra­tois­to­ka­kul­la riittää ja­ka­jia, mutta laa­tu­jul­kai­si­joi­ta on Suo­mes­sa tar­jol­la huo­nos­ti

05.09.2020 20:00
Tilaajille
Oi Fredde, mihin oikein hairahduit – Solsidanin suosikkinäyttelijä kärvistelee pääpahiksena hämärässä Partisanissa

Oi Fredde, mihin oikein hai­rah­duit – Sol­si­da­nin suo­sik­ki­näyt­te­li­jä kär­vis­te­lee pää­pa­hik­se­na hä­mä­räs­sä Par­ti­sa­nis­sa

16.08.2020 07:00
Norjalaiskomediassa kesänvietosta on idylli kaukana

Nor­ja­lais­ko­me­dias­sa ke­sän­vie­tos­ta on idylli kaukana

31.05.2020 07:00