Ukrainan sota: Oulun uk­rai­na­lai­set muut­ta­vat nyt omiin asun­toi­hin, Help Cen­te­ril­lä kii­reis­tä aikaa

Leijonat: Kärp­pien Arttu Hyry debytoi Lei­jo­nis­sa – tukku mui­ta­kin ou­lu­lai­sia maa­jouk­kuei­siin

Presidentinvaalit: Kalevan vaa­li­ko­ne on nyt auki

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Sunnuntaikäräjät
Vaarantavatko kaivokset matkailua? Kalevan kokoama raati pohtii, ovatko kaivokset uhka vai mahdollisuus

Vaa­ran­ta­vat­ko kai­vok­set mat­kai­lua? Kalevan kokoama raati pohtii, ovatko kai­vok­set uhka vai mah­dol­li­suus

24.09.2023 08:00 21
Tilaajille
Pitäisikö kaupungintalo avata yleisölle Oulussa? Kalevan kokoama raati pohtii kaupungintalon käyttöä jättiremontin jälkeen

Pi­täi­si­kö kau­pun­gin­ta­lo avata ylei­söl­le Ou­lus­sa? Kalevan kokoama raati pohtii kau­pun­gin­ta­lon käyttöä jät­ti­re­mon­tin jälkeen

17.09.2023 08:00 15
Tilaajille
Sopiiko vapaaehtoinen käyntimaksu kansallispuistoihin? – Kalevan raati arvioi hallituksen suunnitteleman maksun vaikutuksia

Sopiiko va­paa­eh­toi­nen käyn­ti­mak­su kan­sal­lis­puis­toi­hin? – Kalevan raati arvioi hal­li­tuk­sen suun­nit­te­le­man maksun vai­ku­tuk­sia

10.09.2023 08:00 15
Tilaajille
Onko liikunnasta tullut vain lahjakkaimpien harrastus? – Kalevan raati pohti, mikä liikuntaan motivoimisessa mättää

Onko lii­kun­nas­ta tullut vain lah­jak­kaim­pien har­ras­tus? – Kalevan raati pohti, mikä lii­kun­taan mo­ti­voi­mi­ses­sa mättää

03.09.2023 08:00 7
Tilaajille
Muuttavatko nuoret nykyään osaamattomina omilleen? Kalevan raati puhuu ensimmäistä kertaa omilleen muuttavien taloudesta ja elämänhallinasta

Muut­ta­vat­ko nuoret nykyään osaa­mat­to­mi­na omil­leen? Kalevan raati puhuu en­sim­mäis­tä kertaa omil­leen muut­ta­vien ta­lou­des­ta ja elä­män­hal­li­nas­ta

27.08.2023 08:00 13
Tilaajille
Pohjoisessa kuollaan useammin kuin synnytään  – Näivettyykö Pohjois-Suomi, kun väki pakkautuu kylistä kaupunkeihin? Lue Kalevan raadin tuomio

Poh­joi­ses­sa kuol­laan useam­min kuin syn­ny­tään – Näi­vet­tyy­kö Poh­jois-Suo­mi, kun väki pak­kau­tuu kylistä kau­pun­kei­hin? Lue Kalevan raadin tuomio

21.08.2023 10:10 19
Tilaajille
Puheenaihe: Voiko Suomi kerätä matkailijat kuumuudesta kärsiviltä turistimailta?

Pu­hee­nai­he: Voiko Suomi kerätä mat­kai­li­jat kuu­muu­des­ta kär­si­vil­tä tu­ris­ti­mail­ta?

30.07.2023 08:00 9
Tilaajille
Puheenaihe: Väheneekö ylipaino uusilla ravitsemussuosituksilla?

Pu­hee­nai­he: Vä­he­nee­kö yli­pai­no uusilla ra­vit­se­mus­suo­si­tuk­sil­la?

02.07.2023 08:00 6
Tilaajille
Puheenaihe: Tarvitsemmeko enemmän yleisiä saunoja Suomeen?

Pu­hee­nai­he: Tar­vit­sem­me­ko enemmän yleisiä saunoja Suo­meen?

23.06.2023 08:00 7
Tilaajille
Puheenaihe: Pitääkö Oulun kaupungin rahoittaa elämysbisnestä?

Pu­hee­nai­he: Pitääkö Oulun kau­pun­gin ra­hoit­taa elä­mys­bis­nes­tä?

18.06.2023 08:00 52
Tilaajille
Puheenaihe: Onko suomalaisten luonnontuntemus kohentunut?

Pu­hee­nai­he: Onko suo­ma­lais­ten luon­non­tun­te­mus ko­hen­tu­nut?

11.06.2023 08:00 5
Tilaajille
Puheenaihe: Takaako korkeakoulutus hyvän työpaikan?

Pu­hee­nai­he: Takaako kor­kea­kou­lu­tus hyvän työ­pai­kan?

04.06.2023 08:00 7
Tilaajille
Puheenaihe: Onko pyörävarkauksia mahdollista estää?

Pu­hee­nai­he: Onko pyö­rä­var­kauk­sia mah­dol­lis­ta estää?

28.05.2023 08:00 24
Tilaajille
Puheenaihe: Onko Nato-jäsenyyden vaikutuksista Suomeen keskusteltu riittävästi, Sunnuntaikäräjät pohtii

Pu­hee­nai­he: Onko Na­to-jä­se­nyy­den vai­ku­tuk­sis­ta Suomeen kes­kus­tel­tu riit­tä­väs­ti, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

23.04.2023 08:00
Tilaajille
Onko vaalimenestys puoluejohtajasta kiinni, pohtii Sunnuntaikäräjät

Onko vaa­li­me­nes­tys puo­lue­joh­ta­jas­ta kiinni, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

16.04.2023 08:00
Tilaajille
Osaavatko oululaiset ajaa moottoritiellä, Sunnuntaikäräjät pohtii

Osaa­vat­ko ou­lu­lai­set ajaa moot­to­ri­tiel­lä, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

02.04.2023 08:00
Tilaajille