Työelämä: Ou­lu­lai­nen Simo Ke­kä­läi­nen tapasi kiin­nos­ta­van eng­lan­ti­lai­sen ja hieroo nyt kaup­po­ja Va­lio­lii­ga­seu­ran kanssa

Liikenne: Hurjaa yli­no­peut­ta ajanut au­toi­li­ja jäi kiinni Kuu­sa­mon­tiel­lä Oulussa

Luitko jo tämän: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulun kaupungintalo
Pitäisikö kaupungintalo avata yleisölle Oulussa? Kalevan kokoama raati pohtii kaupungintalon käyttöä jättiremontin jälkeen

Pi­täi­si­kö kau­pun­gin­ta­lo avata ylei­söl­le Ou­lus­sa? Kalevan kokoama raati pohtii kau­pun­gin­ta­lon käyttöä jät­ti­re­mon­tin jälkeen

17.09.2023 08:00 15
Tilaajille
Valtuusto pui pitkään Oulun kaupungintalon rahantarvetta, mutta päätti lopulta myöntää lisämiljoonat yksimielisesti

Val­tuus­to pui pitkään Oulun kau­pun­gin­ta­lon ra­han­tar­vet­ta, mutta päätti lopulta myöntää li­sä­mil­joo­nat yk­si­mie­li­ses­ti

11.09.2023 21:28 32
Tilaajille
Kaupungintalon remonttibudjetti karkasi käsistä – laskut maksavalla veroalamaisella on lupa odottaa parempaa
Pääkirjoitus

Kau­pun­gin­ta­lon re­mont­ti­bud­jet­ti karkasi käsistä – laskut mak­sa­val­la ve­ro­ala­mai­sel­la on lupa odottaa pa­rem­paa

04.09.2023 20:00 18
Tilaajille
Rakennuskustannusten nousu paisuttaa hirmuisesti Oulun kaupungintalon peruskorjauksen hintaa – lisää rahaa tarvitaan liki yhdeksän miljoonaa euroa

Ra­ken­nus­kus­tan­nus­ten nousu pai­sut­taa hir­mui­ses­ti Oulun kau­pun­gin­ta­lon pe­rus­kor­jauk­sen hintaa – lisää rahaa tar­vi­taan liki yh­dek­sän mil­joo­naa euroa

04.09.2023 21:22 164
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ka­do­tet­tu la­si­maa­laus Oulun lohista löytyi, koh­ta­lon kos­ke­tuk­ses­ta otet­ta­va vaarin: villin lohen pa­laut­ta­mi­nen Me­ri­kos­keen on en­si­si­jai­nen kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­den hanke

19.04.2023 06:00 6
Tilaajille
Kunnostustyöt eivät pysähdy juhlavuoteen – kulttuurihistoriallisesti arvokas lääninhallitustalo on todennäköisesti vielä remontissa, kun Oulusta tulee Euroopan kulttuuripääkaupunki

Kun­nos­tus­työt eivät pysähdy juh­la­vuo­teen – kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvokas lää­nin­hal­li­tus­ta­lo on to­den­nä­köi­ses­ti vielä re­mon­tis­sa, kun Oulusta tulee Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki

31.03.2023 12:00 2
Tilaajille
Kaupungintalon lahovauriot ovat olleet odotettua laajemmat, mutta peruskorjaus on tuonut vastaan positiivisiakin yllätyksiä

Kau­pun­gin­ta­lon la­ho­vau­riot ovat olleet odo­tet­tua laa­jem­mat, mutta pe­rus­kor­jaus on tuonut vastaan po­si­tii­vi­sia­kin yl­lä­tyk­siä

17.08.2022 06:07 8
Ensimmäiset kesäkukat äitien kunniaksi Rotuaarille – Oulun puistoissa ja kadunvarsien kukkalaatikoissa ja -pylväissä hehkuu ensi kesänä yli 10 000 kesäkukkaa

En­sim­mäi­set ke­sä­ku­kat äitien kun­niak­si Ro­tuaa­ril­le – Oulun puis­tois­sa ja ka­dun­var­sien kuk­ka­laa­ti­kois­sa ja -pyl­väis­sä hehkuu ensi kesänä yli 10 000 ke­sä­kuk­kaa

29.03.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Franzé­nin patsaan pal­jas­tus

11.02.2022 02:30
Tilaajille
Remontissa olevalla Oulun kaupungintalolla sattui vaarallisen aineen onnettomuus – 300–500 litraa syttyvää etanolia valui lattialle

Re­mon­tis­sa ole­val­la Oulun kau­pun­gin­ta­lol­la sattui vaa­ral­li­sen aineen on­net­to­muus – 300–500 litraa syt­ty­vää eta­no­lia valui lat­tial­le

23.11.2021 15:32 14
Tilaajille
Oulun kaupungintalon perusparannus alkaa tällä viikolla, toteutusvaiheen aikaiset kustannukset noin 17,5 miljoonaa euroa

Oulun kau­pun­gin­ta­lon pe­rus­pa­ran­nus alkaa tällä vii­kol­la, to­teu­tus­vai­heen ai­kai­set kus­tan­nuk­set noin 17,5 mil­joo­naa euroa

26.10.2021 15:00 31
Oulun kaupungintalon remontti on vihdoinkin alkamassa – sisäilmaongelmille ei ole löytynyt selitystä

Oulun kau­pun­gin­ta­lon re­mont­ti on vih­doin­kin al­ka­mas­sa – si­sä­il­ma­on­gel­mil­le ei ole löy­ty­nyt se­li­tys­tä

28.09.2021 06:00 29
Tilaajille
Ympäristötalo toimii nyt Oulun kaupungintalona

Ym­pä­ris­tö­ta­lo toimii nyt Oulun kau­pun­gin­ta­lo­na

21.04.2021 13:39 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pi­de­tään Oulun kau­pun­gin­ta­lo edel­leen kau­pun­gin­ta­lo­na

09.02.2021 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kau­pun­gin­ta­lo on jo it­ses­sään his­to­rial­li­nen kohde ja so­vel­tuu pai­kal­li­sen his­to­rian esit­te­lyyn

29.01.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kau­pu­gin us­ko­ma­ton ti­lan­käyt­tö

29.01.2021 02:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun mat­kai­lu kaipaa ki­peäs­ti uutta kä­vi­jä­mää­riä li­sää­vää toi­min­taa – luonnon ja kult­tuu­rin yh­dis­tä­mi­nen elää ajassa

28.01.2021 06:00 5
Tilaajille
Jospa erämuseo sijoitettaisiin Oulun kaupungintaloon, ehdottaa kaupunginvaltuutettu Martti Korhonen – "Pitäisi uskaltaa rohkeasti miettiä vaihtoehtoja"

Jospa erä­mu­seo si­joi­tet­tai­siin Oulun kau­pun­gin­ta­loon, eh­dot­taa kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Martti Kor­ho­nen – "Pi­täi­si us­kal­taa roh­keas­ti miettiä vaih­toeh­to­ja"

26.01.2021 19:00 40
Tilaajille
Oulun kaupungintalon remontille hintalappu – lähes 20 miljoonan urakka kilpailutetaan

Oulun kau­pun­gin­ta­lon re­mon­til­le hin­ta­lap­pu – lähes 20 mil­joo­nan urakka kil­pai­lu­te­taan

03.11.2020 21:21 1
Tilaajille