Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Sotkamo
Poliisi: Kolmikymppinen mies kuoli ulosajossa viime perjantaina Sotkamossa

Po­lii­si: Kol­mi­kymp­pi­nen mies kuoli ulos­ajos­sa viime per­jan­tai­na Sot­ka­mos­sa

06.06.2023 11:38
Katinkullassa tehdyn henkirikoksen tekniseen tutkintaan odotetaan lausuntoja – niiden saamiseen voi mennä kuukausia

Ka­tin­kul­las­sa tehdyn hen­ki­ri­kok­sen tek­ni­seen tut­kin­taan odo­te­taan lau­sun­to­ja – niiden saa­mi­seen voi mennä kuu­kau­sia

04.05.2023 17:07
Katinkullan henkirikoksesta epäilty mies ja surmansa saanut nainen tunsivat toisensa ennestään – mies tunnusti teon tuttavalleen

Ka­tin­kul­lan hen­ki­ri­kok­ses­ta epäilty mies ja sur­man­sa saanut nainen tun­si­vat toi­sen­sa en­nes­tään – mies tun­nus­ti teon tut­ta­val­leen

30.04.2023 09:36
Poliisi epäilee, että mies surmasi naisen Sotkamossa hotelli Katinkullassa ja ajoi sen jälkeen kuolonkolarin Kärsämäellä

Poliisi epäi­lee, että mies surmasi naisen Sot­ka­mos­sa hotelli Ka­tin­kul­las­sa ja ajoi sen jälkeen kuo­lon­ko­la­rin Kär­sä­mäel­lä

29.04.2023 19:08
Akkukemikaalitehdas vauhditti Terrafamen alkuvuoden vahvaa tulosta – yhtiö aloittanut rekrytoinnit uraanin talteenottoon liittyen

Ak­ku­ke­mi­kaa­li­teh­das vauh­dit­ti Ter­ra­fa­men al­ku­vuo­den vahvaa tulosta – yhtiö aloit­ta­nut rek­ry­toin­nit uraanin tal­teen­ot­toon liit­tyen

28.04.2023 09:52 5
Tilaajille
Yksi henkilö kuoli tila-auton ja lava-auton kolarissa Sotkamossa – ajokeli oli huono

Yksi henkilö kuoli ti­la-au­ton ja la­va-au­ton ko­la­ris­sa Sot­ka­mos­sa – ajokeli oli huono

24.04.2023 15:48
Avantouintipaikan pukuhuoneeseen jääneet naisten vaatteet aiheuttivat etsintäoperaation Sotkamossa – poliisi pyytää tietoja vaatteiden omistajasta

Avan­to­uin­ti­pai­kan pu­ku­huo­nee­seen jääneet naisten vaat­teet ai­heut­ti­vat et­sin­tä­ope­raa­tion Sot­ka­mos­sa – poliisi pyytää tietoja vaat­tei­den omis­ta­jas­ta

27.03.2023 22:38
Rivitaloasunto paloi Sotkamossa

Ri­vi­ta­lo­asun­to paloi Sot­ka­mos­sa

18.03.2023 08:51
Pilkinnän Suomen mestaruudet ratkaistaan Sotkamon Nuasjärvellä

Pil­kin­nän Suomen mes­ta­ruu­det rat­kais­taan Sot­ka­mon Nuas­jär­vel­lä

17.03.2023 11:31 2
Terrafamen akkukemikaalitoiminta kovassa kasvussa

Ter­ra­fa­men ak­ku­ke­mi­kaa­li­toi­min­ta kovassa kas­vus­sa

03.03.2023 09:25 10
Terrafamen lupahakemus Kolmisopen malmion hyödyntämisestä jätettiin tutkimatta

Ter­ra­fa­men lu­pa­ha­ke­mus Kol­mi­so­pen malmion hyö­dyn­tä­mi­ses­tä jä­tet­tiin tut­ki­mat­ta

17.02.2023 17:47 1
Tilaajille
Terrafamen tehdasalueella pieni ammoniakkivuoto – kukaan ei loukkaantunut

Ter­ra­fa­men teh­das­alueel­la pieni am­mo­niak­ki­vuo­to – ­ku­kaan ei louk­kaan­tu­nut

26.01.2023 10:06
Oulun poliisi nappasi viikonlopun aikana liikenteestä useita rattijuoppoja – liikenteessä törttöiltiin Kuusamossa ja Pudasjärvellä

Oulun poliisi nappasi vii­kon­lo­pun aikana lii­ken­tees­tä useita rat­ti­juop­po­ja – lii­ken­tees­sä tört­töil­tiin Kuu­sa­mos­sa ja Pu­das­jär­vel­lä

22.01.2023 15:30 5
Aggressiivinen mies pakotti tuntemattoman naisen kuskikseen Vuokatissa

Ag­gres­sii­vi­nen mies pakotti tun­te­mat­to­man naisen kus­kik­seen Vuo­ka­tis­sa

01.01.2023 16:42
Vaasan hallinto-oikeus piti ennallaan Terrafamelle määrätyt korvaukset Talvivaaran lähivesistöjen mökkiläisille ja kalastajille

Vaasan hal­lin­to-oi­keus piti en­nal­laan Ter­ra­fa­mel­le mää­rä­tyt kor­vauk­set Tal­vi­vaa­ran lä­hi­ve­sis­tö­jen mök­ki­läi­sil­le ja ka­las­ta­jil­le

30.12.2022 11:54
Tilaajille
Tuotantokäytöstä poistettu navettarakennus paloi maan tasalle Sotkamossa

Tuo­tan­to­käy­tös­tä pois­tet­tu na­vet­ta­ra­ken­nus paloi maan tasalle Sot­ka­mos­sa

19.11.2022 08:51 6
Kaivosyhtiö Terrafamen liikevaihto ja liiketulos kasvoivat selvästi – yhtiön mukaan perustuotanto on sujunut hyvin ja metallien hinnat ovat nousseet

Kai­vos­yh­tiö Ter­ra­fa­men lii­ke­vaih­to ja lii­ke­tu­los kas­voi­vat sel­väs­ti – yhtiön mukaan pe­rus­tuo­tan­to on sujunut hyvin ja me­tal­lien hinnat ovat nous­seet

28.10.2022 11:55 7
Tilaajille
Illan pimeydestä valtatielle rynnännyt villisika kohtasi loppunsa Sotkamossa

Illan pi­mey­des­tä val­ta­tiel­le ryn­nän­nyt vil­li­si­ka kohtasi lop­pun­sa Sot­ka­mos­sa

15.10.2022 14:11
Sotkamossa henkilöauton ulosajo – yksi henkilö loukkaantui

Sot­ka­mos­sa hen­ki­lö­au­ton ulosajo – yksi henkilö louk­kaan­tui

21.09.2022 10:03