Kansalaisaloitteet: Ou­lu­lai­sen Olli Kohosen kan­sa­lais­aloi­te teki stopin ve­si­lai­tos­ten yk­si­tyis­tä­mi­sel­le

vaalit: En­sim­mäi­set alue­vaa­lit jär­jes­te­tään tam­mi­kuun lopulla – tästä vaa­leis­sa ää­nes­te­tään

Sotkamo

Pieni rapse kertoi karhun menneen lä­hel­lä – O­lim­me mukana jah­dis­sa, kun en­nä­tys­suu­ri kar­hun­met­säs­tys alkoi

29.08.2021 07:00 12
Tilaajille

Kai­nuus­sa todettu kol­me­tois­ta uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Sot­ka­mos­sa todettu kuusi tar­tun­taa ka­ran­tee­nis­sa ole­vil­la mar­jan­poi­mi­joil­la

21.08.2021 10:52 3

Ko­ro­na­tar­tun­nan saa­nei­ta mar­jan­poi­mi­joi­ta siir­ret­ty Kai­nuu­seen ilman vi­ran­omais­ten tietoa

16.08.2021 17:58 7

Rat­ti­juop­po jäi kiinni kah­des­ti Sot­ka­mos­sa – Ka­jaa­nis­sa poliisi kaipaa ha­vain­to­ja ko­la­ris­ta, johon osal­li­nen au­toi­li­ja poistui pai­kal­ta

15.08.2021 13:40 2

Sot­ka­mon Hii­den­por­tis­sa tehdään kä­vi­jä­tut­ki­mus­ta – en­si­ker­ta­lai­set liik­keel­lä kan­sal­lis­puis­tos­sa

26.07.2021 10:01 1

Am­mo­niak­ki­vet­tä vuoti Ter­ra­fa­mel­la Sot­ka­mos­sa – työn­te­ki­jöi­tä eva­kuoi­tiin

22.07.2021 15:38

Kainuu siirtyi ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen – vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus kor­keam­mal­la kuin koskaan

21.07.2021 11:46 3

Korona jyllää päi­vä­ko­dis­sa Sot­ka­mos­sa – al­tis­tu­mi­sia fes­ti­vaa­li­alueen lähellä Ka­jaa­nis­sa

16.07.2021 13:27

Sotkamo Sil­ve­rin kai­vos­toi­min­ta kasvaa yli kol­min­ker­tai­sek­si – kai­vok­sel­le käyt­töön uusi ym­pä­ris­tön tark­kai­lu­oh­jel­ma

01.07.2021 09:19

Uuden ak­ku­ke­mi­kaa­li­teh­taan tuo­tan­non ylösajo alkoi Sot­ka­mos­sa

28.06.2021 15:51 5

Tiehen sortui aukko Sot­ka­mos­sa – sul­jet­tiin lii­ken­teel­tä

26.06.2021 20:47 9

Poliisi tie­dot­taa: Tör­kei­tä rat­ti­juo­pu­muk­sia Sot­ka­mos­sa ja Ka­jaa­nis­sa

25.06.2021 13:54

KHO torp­pa­si Ter­ra­fa­men luvan tuoda muualla lou­hit­tua uraa­ni­pi­tois­ta ainesta Sot­ka­moon kä­si­tel­tä­väk­si – ­kun­taa olisi pitänyt kuulla

24.06.2021 19:58 8
Tilaajille

Vaisu Kem­pe­leen Kiri palasi Sot­ka­mos­ta tyhjin käsin – "Ei aivan aidosti uskottu it­se­kään, että voi­sim­me täällä voit­taa"

19.06.2021 19:50 2
Tilaajille

Sa­de­ve­si tulvi sisään Sot­ka­mon Tok­man­nil­le – lattia lai­neh­ti vedestä

06.06.2021 20:07

Salama iski puuhun Sot­ka­mos­sa – noin kaksi heh­taa­ria maastoa paloi

06.06.2021 22:14

Kainuun lii­ken­tees­sä jäi vapun aikana kiinni rat­ti­juop­po­ja ja kor­tit­to­mia kuskeja – yli­no­peus pal­jas­ti juo­pu­neen au­toi­li­jan

02.05.2021 14:38

Po­lii­sil­la kii­ret­tä Kai­nuus­sa tors­tai­na ja per­jan­tai­na – liik­keel­lä ajo-oi­keu­det­to­mia kuskeja ja var­kai­ta

24.04.2021 13:53

Työ­maa­kon­teis­ta va­ras­tet­tiin tu­han­sil­la eu­roil­la työ­ko­nei­ta Sot­ka­mos­sa

22.04.2021 15:58

Järven jää petti hiih­tä­jän alta Sot­ka­mos­sa – kyl­met­ty­nyt henkilö haet­tiin turvaan il­ma­tyy­ny­aluk­sel­la

18.04.2021 13:23 4