Sotkamo
Viikko
Mies ajoi vesiskootteria humalassa Sotkamossa – oikeudessa tuli yli tonnin sakot

Mies ajoi ve­si­skoot­te­ria hu­ma­las­sa Sot­ka­mos­sa – oi­keu­des­sa tuli yli tonnin sakot

23.09.2020 09:30 3
Tilaajille
Lintilä Terrafamen omistajan rahanpesuepäilyistä: "Omistajaohjausyksikkö selvittää nyt, mitä on tapahtunut ja mitä on tapahtumassa"

Lintilä Ter­ra­fa­men omis­ta­jan ra­han­pe­sue­päi­lyis­tä: "O­mis­ta­jaoh­jau­syk­sik­kö sel­vit­tää nyt, mitä on ta­pah­tu­nut ja mitä on ta­pah­tu­mas­sa"

21.09.2020 17:49 1
Tilaajille
Suomen valtiolla on Talvivaarassa skandaalinkäryinen kaivoskumppani – Trafiguran historia on ympäristöskandaalien, talousrikosepäilyjen ja systemaattisen veronkierron värittämä

Suomen val­tiol­la on Tal­vi­vaa­ras­sa skan­daa­lin­kä­ryi­nen kai­vos­kump­pa­ni – Tra­fi­gu­ran his­to­ria on ym­pä­ris­tös­kan­daa­lien, ta­lous­ri­kos­epäi­ly­jen ja sys­te­maat­ti­sen ve­ron­kier­ron vä­rit­tä­mä

21.09.2020 17:28 8
Hallinto-oikeuden professori: Tiedot Terrafamea omistavan Trafiguran toiminnasta hyvin ongelmallisia valtion kannalta – "Näyttää tarkoituksella kiertävän veroja"

Hal­lin­to-oi­keu­den pro­fes­so­ri: Tiedot Ter­ra­fa­mea omis­ta­van Tra­fi­gu­ran toi­min­nas­ta hyvin on­gel­mal­li­sia valtion kan­nal­ta – "Näyt­tää tar­koi­tuk­sel­la kier­tä­vän veroja"

21.09.2020 12:10 1
Tilaajille
NordLab ja Kainuun sote ottavat käyttöön koronaviruksen antigeenitestin Kuhmossa ja Sotkamossa

NordLab ja Kainuun sote ottavat käyt­töön ko­ro­na­vi­ruk­sen an­ti­gee­ni­tes­tin Kuh­mos­sa ja Sot­ka­mos­sa

18.09.2020 12:01 0
Vanhemmat
Murtautujat veivät työkaluja ja kodinkoneita Paltamossa ja Sotkamossa – saunan kiuas ja alalaudekin kelpasivat varkaille

Mur­tau­tu­jat veivät työ­ka­lu­ja ja ko­din­ko­nei­ta Pal­ta­mos­sa ja Sot­ka­mos­sa – saunan kiuas ja ala­lau­de­kin kel­pa­si­vat var­kail­le

14.09.2020 16:03 0
Temptation Island Suomen kahdeksannen kauden sinkut julkistettiin, mukana oulaistelainen Jenna – "Tykkään miehistä, jotka ovat itsevarmoja ja uskaltavat sanoa ajatuksensa ääneen"

Temp­ta­tion Island Suomen kah­dek­san­nen kauden sinkut jul­kis­tet­tiin, mukana ou­lais­te­lai­nen Jenna – "Tyk­kään mie­his­tä, jotka ovat it­se­var­mo­ja ja us­kal­ta­vat sanoa aja­tuk­sen­sa ääneen"

02.09.2020 09:25 1
Kaksi miestä ja kaksi naista ottivat yhteen Kajaanissa – poliisi pyytää silminnäkijöiden tietoja

Kaksi miestä ja kaksi naista ottivat yhteen Ka­jaa­nis­sa – poliisi pyytää sil­min­nä­ki­jöi­den tietoja

16.08.2020 15:24 0
Sotkamon ja Paltamon välinen tie jälleen auki – suljettuna aamusta asti tieltä suistuneen rekan vuoksi

Sot­ka­mon ja Pal­ta­mon välinen tie jälleen auki – sul­jet­tu­na aamusta asti tieltä suis­tu­neen rekan vuoksi

16.08.2020 11:56 0
Uusia investointeja Sotkamoon: Terrafamen lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöihin odotetaan roimaa pudotusta

Uusia in­ves­toin­te­ja Sot­ka­moon: Ter­ra­fa­men läm­mön­tuo­tan­non hii­li­di­ok­si­di­pääs­töi­hin odo­te­taan roimaa pu­do­tus­ta

05.08.2020 10:52 0
Liiketilaan Sotkamon keskustassa yritettiin murtautua – autosta varastettiin rekisterikilvet Kajaanissa

Lii­ke­ti­laan Sot­ka­mon kes­kus­tas­sa yri­tet­tiin mur­tau­tua – autosta va­ras­tet­tiin re­kis­te­ri­kil­vet Ka­jaa­nis­sa

02.08.2020 13:18
Sotkamossa kuvataan post-apokalyptista elokuvaa – tavoitteena kansainvälinen levitys

Sot­ka­mos­sa ku­va­taan post-apo­ka­lyp­tis­ta elo­ku­vaa – ta­voit­tee­na kan­sain­vä­li­nen levitys

29.07.2020 12:00 1
Sotkamon karanneet biisonit urakoitiin takaisin aitaukseen – pikinokka pystykorva löysi tuoreet jäljet

Sot­ka­mon ka­ran­neet bii­so­nit ura­koi­tiin ta­kai­sin ai­tauk­seen – pi­ki­nok­ka pys­ty­kor­va löysi tuoreet jäljet

29.07.2020 09:16 1
Tilaajille
Karkuteille lähteneistä biisoneista varoitetaan Kainuussa – Sotkamon Laakajärvellä liikkuu kaksi emoa vasikoineen

Kar­ku­teil­le läh­te­neis­tä bii­so­neis­ta va­roi­te­taan Kai­nuus­sa – Sot­ka­mon Laa­ka­jär­vel­lä liikkuu kaksi emoa va­si­koi­neen

28.07.2020 16:55 1
Sotkamolaisyritys perustaa lähes sata marjojen ostopistettä ympäri Suomea – päätöksen taustalla ulkomaisen työvoiman puute

Sot­ka­mo­lais­yri­tys pe­rus­taa lähes sata mar­jo­jen os­to­pis­tet­tä ympäri Suomea – pää­tök­sen taus­tal­la ul­ko­mai­sen työ­voi­man puute

21.07.2020 07:30 10
Kahden auton risteyskolari Sotkamossa: kolme henkilöä sairaalaan tarkistettaviksi

Kahden auton ris­teys­ko­la­ri Sot­ka­mos­sa: kolme hen­ki­löä sai­raa­laan tar­kis­tet­ta­vik­si

20.07.2020 13:32 0
Hiidenportin kansallispuiston rotkon kautta kulkevat portaat uusittiin – kunnostustyöt jatkuvat myös pitkospuiden parissa

Hii­den­por­tin kan­sal­lis­puis­ton rotkon kautta kul­ke­vat portaat uu­sit­tiin – kun­nos­tus­työt jat­ku­vat myös pit­kos­pui­den parissa

17.07.2020 12:31 0
Yle: Temptation Island Suomi -sarjan uusi kausi kuvataan Thaimaan sijasta Vuokatissa – kuvaukset heinäkuussa

Yle: Temp­ta­tion Island Suomi -sarjan uusi kausi ku­va­taan Thai­maan sijasta Vuo­ka­tis­sa – ku­vauk­set hei­nä­kuus­sa

06.07.2020 21:15 2
Poliisi pysäytti humalaisia kuskeja Kainuussa – kuusamolaismies selvisi hirvikolarista säikähdyksellä Ristijärvellä

Poliisi py­säyt­ti hu­ma­lai­sia kuskeja Kai­nuus­sa – kuu­sa­mo­lais­mies selvisi hir­vi­ko­la­ris­ta säi­käh­dyk­sel­lä Ris­ti­jär­vel­lä

28.06.2020 10:25
Alkuviikosta kulotettu maasto alkoi kyteä uudelleen Suomussalmella – maata kastellaan yötä myöten

Al­ku­vii­kos­ta ku­lo­tet­tu maasto alkoi kyteä uu­del­leen Suo­mus­sal­mel­la – maata kas­tel­laan yötä myöten

26.06.2020 22:15 0