Sotkamo
Kuukausi
Uusia investointeja Sotkamoon: Terrafamen lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöihin odotetaan roimaa pudotusta

Uusia in­ves­toin­te­ja Sot­ka­moon: Ter­ra­fa­men läm­mön­tuo­tan­non hii­li­di­ok­si­di­pääs­töi­hin odo­te­taan roimaa pu­do­tus­ta

05.08.2020 10:52 0
Liiketilaan Sotkamon keskustassa yritettiin murtautua – autosta varastettiin rekisterikilvet Kajaanissa

Lii­ke­ti­laan Sot­ka­mon kes­kus­tas­sa yri­tet­tiin mur­tau­tua – autosta va­ras­tet­tiin re­kis­te­ri­kil­vet Ka­jaa­nis­sa

02.08.2020 13:18
Sotkamossa kuvataan post-apokalyptista elokuvaa – tavoitteena kansainvälinen levitys

Sot­ka­mos­sa ku­va­taan post-apo­ka­lyp­tis­ta elo­ku­vaa – ta­voit­tee­na kan­sain­vä­li­nen levitys

29.07.2020 12:00 1
Sotkamon karanneet biisonit urakoitiin takaisin aitaukseen – pikinokka pystykorva löysi tuoreet jäljet

Sot­ka­mon ka­ran­neet bii­so­nit ura­koi­tiin ta­kai­sin ai­tauk­seen – pi­ki­nok­ka pys­ty­kor­va löysi tuoreet jäljet

29.07.2020 09:16 1
Tilaajille
Karkuteille lähteneistä biisoneista varoitetaan Kainuussa – Sotkamon Laakajärvellä liikkuu kaksi emoa vasikoineen

Kar­ku­teil­le läh­te­neis­tä bii­so­neis­ta va­roi­te­taan Kai­nuus­sa – Sot­ka­mon Laa­ka­jär­vel­lä liikkuu kaksi emoa va­si­koi­neen

28.07.2020 16:55 1
Sotkamolaisyritys perustaa lähes sata marjojen ostopistettä ympäri Suomea – päätöksen taustalla ulkomaisen työvoiman puute

Sot­ka­mo­lais­yri­tys pe­rus­taa lähes sata mar­jo­jen os­to­pis­tet­tä ympäri Suomea – pää­tök­sen taus­tal­la ul­ko­mai­sen työ­voi­man puute

21.07.2020 07:30 10
Kahden auton risteyskolari Sotkamossa: kolme henkilöä sairaalaan tarkistettaviksi

Kahden auton ris­teys­ko­la­ri Sot­ka­mos­sa: kolme hen­ki­löä sai­raa­laan tar­kis­tet­ta­vik­si

20.07.2020 13:32 0
Hiidenportin kansallispuiston rotkon kautta kulkevat portaat uusittiin – kunnostustyöt jatkuvat myös pitkospuiden parissa

Hii­den­por­tin kan­sal­lis­puis­ton rotkon kautta kul­ke­vat portaat uu­sit­tiin – kun­nos­tus­työt jat­ku­vat myös pit­kos­pui­den parissa

17.07.2020 12:31 0
Vanhemmat
Yle: Temptation Island Suomi -sarjan uusi kausi kuvataan Thaimaan sijasta Vuokatissa – kuvaukset heinäkuussa

Yle: Temp­ta­tion Island Suomi -sarjan uusi kausi ku­va­taan Thai­maan sijasta Vuo­ka­tis­sa – ku­vauk­set hei­nä­kuus­sa

06.07.2020 21:15 2
Poliisi pysäytti humalaisia kuskeja Kainuussa – kuusamolaismies selvisi hirvikolarista säikähdyksellä Ristijärvellä

Poliisi py­säyt­ti hu­ma­lai­sia kuskeja Kai­nuus­sa – kuu­sa­mo­lais­mies selvisi hir­vi­ko­la­ris­ta säi­käh­dyk­sel­lä Ris­ti­jär­vel­lä

28.06.2020 10:25
Alkuviikosta kulotettu maasto alkoi kyteä uudelleen Suomussalmella – maata kastellaan yötä myöten

Al­ku­vii­kos­ta ku­lo­tet­tu maasto alkoi kyteä uu­del­leen Suo­mus­sal­mel­la – maata kas­tel­laan yötä myöten

26.06.2020 22:15 0
Kainuun raivoisan ukkosen kokenut Antti Toivanen: "Se oli kuin pyörremyrsky" – katso hurja video Sotkamosta

Kainuun rai­voi­san ukkosen kokenut Antti Toi­va­nen: "Se oli kuin pyör­re­myrs­ky" – katso hurja video Sot­ka­mos­ta

26.06.2020 15:17 3
Tilaajille
Kainuun myrskytuhojen korjaaminen jatkuu vielä perjantaina – pahimmin tuhoja syntyi Kajaanissa ja Sotkamossa

Kainuun myrs­ky­tu­ho­jen kor­jaa­mi­nen jatkuu vielä per­jan­tai­na – pa­him­min tuhoja syntyi Ka­jaa­nis­sa ja Sot­ka­mos­sa

26.06.2020 09:47 0
Voimakas ukkosmyrsky iski Kainuuseen torstai-iltana – puita kaatui teille, sähköt poikki sadoilta, pelastustoimi ruuhkautui, katso videot

Voi­ma­kas uk­kos­myrs­ky iski Kai­nuu­seen tors­tai-il­ta­na – puita kaatui teille, sähköt poikki sa­doil­ta, pe­las­tus­toi­mi ruuh­kau­tui, katso videot

25.06.2020 20:12 0
Poliisi tiedottaa: Kolme törkeää rattijuopumusta Kainuussa juhannuksena

Poliisi tie­dot­taa: Kolme törkeää rat­ti­juo­pu­mus­ta Kai­nuus­sa ju­han­nuk­se­na

20.06.2020 13:26
Kajaanin ja Sotkamon rajamailla roihunut maastopalo vaati lähes kuuden tunnin sammutusurakan – palo syttyi todennäköisesti huonon tuurin seurauksena

Ka­jaa­nin ja Sot­ka­mon ra­ja­mail­la roi­hu­nut maas­to­pa­lo vaati lähes kuuden tunnin sam­mu­tus­ura­kan – palo syttyi to­den­nä­köi­ses­ti huonon tuurin seu­rauk­se­na

16.06.2020 13:50 0
Mies jäi kiinni huumepäissään autoilusta Sotkamossa – samalla selvisi sähköpyörävarkaus

Mies jäi kiinni huu­me­päis­sään au­toi­lus­ta Sot­ka­mos­sa – samalla selvisi säh­kö­pyö­rä­var­kaus

31.05.2020 12:36 0
Traktorinkuljettaja kuoli jäätyään kaatuneen traktorin alle Sotkamossa

Trak­to­rin­kul­jet­ta­ja kuoli jää­tyään kaa­tu­neen trak­to­rin alle Sot­ka­mos­sa

26.05.2020 14:39 0
Sotkamossa hirvikolari sunnuntai-iltana – kuljettaja selvisi säikähdyksellä

Sot­ka­mos­sa hir­vi­ko­la­ri sun­nun­tai-il­ta­na – kul­jet­ta­ja selvisi säi­käh­dyk­sel­lä

18.05.2020 13:08 0
Kaivinkone upposi useita metrejä syvään veteen Terrafamen kaivoksella Sotkamossa – kuljettaja joutui sairaalaan

Kai­vin­ko­ne upposi useita metrejä syvään veteen Ter­ra­fa­men kai­vok­sel­la Sot­ka­mos­sa – kul­jet­ta­ja joutui sai­raa­laan

18.03.2020 10:56 15