Sotkamo
Viimeisin tunti
Järven jää petti hiihtäjän alta Sotkamossa – kylmettynyt henkilö haettiin turvaan ilmatyynyaluksella

Järven jää petti hiih­tä­jän alta Sot­ka­mos­sa – kyl­met­ty­nyt henkilö haet­tiin turvaan il­ma­tyy­ny­aluk­sel­la

13:23 4
Vanhemmat
Kainuussa käynnistyi kaksivuotinen vieraslajihanke – torjuttavina lajeina muun muassa jättipalsami ja kurtturuusu

Kai­nuus­sa käyn­nis­tyi kak­si­vuo­ti­nen vie­ras­la­ji­han­ke – tor­jut­ta­vi­na lajeina muun muassa jät­ti­pal­sa­mi ja kurt­tu­ruu­su

15.04.2021 13:19 2
Lomituksen paikallisyksiköt yhdistyvät: pidentyvätkö lomittajien työmatkat? – yksiköiden rajojen poistuminen tarkoittaa työalueen laajenemista

Lo­mi­tuk­sen pai­kal­lis­yk­si­köt yh­dis­ty­vät: pi­den­ty­vät­kö lo­mit­ta­jien työ­mat­kat? – yk­si­köi­den rajojen pois­tu­mi­nen tar­koit­taa työ­alueen laa­je­ne­mis­ta

31.03.2021 06:00 3
Tilaajille
Sotkamon kerrostalopalossa kuoli yksi ihminen

Sot­ka­mon ker­ros­ta­lo­pa­los­sa kuoli yksi ihminen

17.03.2021 17:44
Kerrostaloasunto kärsi merkittäviä palovaurioita Sotkamossa

Ker­ros­ta­lo­asun­to kärsi mer­kit­tä­viä pa­lo­vau­rioi­ta Sot­ka­mos­sa

17.03.2021 17:47
Terrafamen akkukemikaalitehtaalla Sotkamossa on todettu laaja korona-altistus

Ter­ra­fa­men ak­ku­ke­mi­kaa­li­teh­taal­la Sot­ka­mos­sa on todettu laaja ko­ro­na-al­tis­tus

17.03.2021 12:03
Terrafamen liikevaihto kasvoi, mutta liiketulos jäi miinukselle – kaivos otti marraskuussa uuden kipsisakka-altaan käyttöön ilman ympäristölupaa

Ter­ra­fa­men lii­ke­vaih­to kasvoi, mutta lii­ke­tu­los jäi mii­nuk­sel­le – kaivos otti mar­ras­kuus­sa uuden kip­si­sak­ka-al­taan käyt­töön ilman ym­pä­ris­tö­lu­paa

25.02.2021 10:29 5
Tilaajille
Terrafamen tartuntaketjussa kolmas koronatartunta – Vuokattiin saapuneessa kisajoukkueessa todettu kaksi tartuntaa

Ter­ra­fa­men tar­tun­ta­ket­jus­sa kolmas ko­ro­na­tar­tun­ta – Vuo­kat­tiin saa­pu­nees­sa ki­sa­jouk­kuees­sa todettu kaksi tar­tun­taa

06.02.2021 13:52
Sotkamon Terrafamen teollisuusalueella todettiin uusi koronatartunta – viisi karanteeniin, laajemmat seulonnat mietinnässä

Sot­ka­mon Ter­ra­fa­men teol­li­suus­alueel­la to­det­tiin uusi ko­ro­na­tar­tun­ta – viisi ka­ran­tee­niin, laa­jem­mat seu­lon­nat mie­tin­näs­sä

04.02.2021 14:42 1
Sotkamossa Terrafamen teollisuusalueella todettu koronavirustartunta

Sot­ka­mos­sa Ter­ra­fa­men teol­li­suus­alueel­la todettu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta

31.01.2021 09:46 2
Henkilöauton kuljettaja menehtyi Sotkamossa keskiviikkona tapahtuneessa kolarissa – vastaan tulleessa autossa olleet kaksi henkilöä loukkaantuivat vakavasti

Hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja me­neh­tyi Sot­ka­mos­sa kes­ki­viik­ko­na ta­pah­tu­nees­sa ko­la­ris­sa – vastaan tul­lees­sa autossa olleet kaksi hen­ki­löä louk­kaan­tui­vat va­ka­vas­ti

21.01.2021 13:21
Terrafamen akkukemikaalitehdas Sotkamossa sai ympäristöluvan

Ter­ra­fa­men ak­ku­ke­mi­kaa­li­teh­das Sot­ka­mos­sa sai ym­pä­ris­tö­lu­van

20.01.2021 09:20 1
Tuli tuhosi kaksikerroksisen omakotitalon Sotkamossa

Tuli tuhosi kak­si­ker­rok­si­sen oma­ko­ti­ta­lon Sot­ka­mos­sa

15.01.2021 06:46
Sotkamon Katinkullan koronaryppäistä ei ole todettu jatkotartuntoja – Kainuun sote-kuntayhtymä huolissaan koronatilanteesta Karjalan tasavallan puolella

Sot­ka­mon Ka­tin­kul­lan ko­ro­na­ryp­päis­tä ei ole todettu jat­ko­tar­tun­to­ja – Kainuun so­te-kun­tayh­ty­mä huo­lis­saan ko­ro­na­ti­lan­tees­ta Kar­ja­lan ta­sa­val­lan puo­lel­la

30.12.2020 09:24 7
Sotkamossa todettu koronatartunta Katinkullan henkilökuntaan kuuluvalla – altistumisia voinut tapahtua jouluaattona ja aatonaattona

Sot­ka­mos­sa todettu ko­ro­na­tar­tun­ta Ka­tin­kul­lan hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­val­la – al­tis­tu­mi­sia voinut ta­pah­tua jou­lu­aat­to­na ja aa­ton­aat­to­na

29.12.2020 07:10 11
Vuokatissa todettu joulun tienoilla jo kuusi koronatartuntaa – terveysviranomaiset oikovat villejä huhuja altistuneiden määrästä

Vuo­ka­tis­sa todettu joulun tie­noil­la jo kuusi ko­ro­na­tar­tun­taa – ter­veys­vi­ran­omai­set oikovat villejä huhuja al­tis­tu­nei­den mää­räs­tä

26.12.2020 17:57 22
Vuokatissa todettu koronatartuna, sairastunut ehti liikkua alueella laajasti ennen oireiden ilmaantumista – näin kommentoi hallintoylilääkäri

Vuo­ka­tis­sa todettu ko­ro­na­tar­tu­na, sai­ras­tu­nut ehti liikkua alueel­la laa­jas­ti ennen oi­rei­den il­maan­tu­mis­ta – näin kom­men­toi hal­lin­to­yli­lää­kä­ri

25.12.2020 17:18 18
Kotihoidon työntekijällä todettiin koronatartunta Sotkamossa – yhteensä 18 ihmistä asetettiin karanteeniin

Ko­ti­hoi­don työn­te­ki­jäl­lä to­det­tiin ko­ro­na­tar­tun­ta Sot­ka­mos­sa – yh­teen­sä 18 ihmistä ase­tet­tiin ka­ran­tee­niin

22.12.2020 21:21
Kainuun sote: 50 henkilöä karanteeniin Sotkamossa koulussa todetun koronavirustartunnan vuoksi – Terrafamen tartuntaan ei liity uusia tapauksia

Kainuun sote: 50 hen­ki­löä ka­ran­tee­niin Sot­ka­mos­sa kou­lus­sa todetun ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan vuoksi – Ter­ra­fa­men tar­tun­taan ei liity uusia ta­pauk­sia

17.12.2020 08:22
Terrafamen teollisuusalueella 30 koronakaranteenissa – jatkotartuntoja ei ole toistaiseksi löydetty

Ter­ra­fa­men teol­li­suus­alueel­la 30 ko­ro­na­ka­ran­tee­nis­sa – jat­ko­tar­tun­to­ja ei ole tois­tai­sek­si löy­det­ty

16.12.2020 10:12 1