Sotkamo
Terrafame aloittaa yt-neuvottelut, vähennystarve enintään 75 henkilötyövuotta

Ter­ra­fa­me aloit­taa yt-neu­vot­te­lut, vä­hen­nys­tar­ve enin­tään 75 hen­ki­lö­työ­vuot­ta

10.01.2022 12:27 17
Tilaajille
Terrafame suunnittelee loppusijoittavansa kipsisakka-altaan vuodoista aiheutuneita vesienkäsittelysakkoja Kortelammen padon ulkopuolelle

Ter­ra­fa­me suun­nit­te­lee lop­pu­si­joit­ta­van­sa kip­si­sak­ka-al­taan vuo­dois­ta ai­heu­tu­nei­ta ve­sien­kä­sit­te­ly­sak­ko­ja Kor­te­lam­men padon ul­ko­puo­lel­le

05.01.2022 14:09 1
Konehalli tuhoutui tulipalossa Sotkamossa – ei henkilövahinkoja

Ko­ne­hal­li tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Sot­ka­mos­sa – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

27.12.2021 20:42

Hir­vi­ko­la­ri Sot­ka­mos­sa, yksi henkilö louk­kaan­tui

12.12.2021 18:15
Henkilöauto suistui tieltä Sotkamossa, yksi henkilö toimitettiin jatkohoitoon

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä Sot­ka­mos­sa, yksi henkilö toi­mi­tet­tiin jat­ko­hoi­toon

19.11.2021 18:44

Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien Oulun ja Kainuun piiri jär­jes­täy­tyi

23.10.2021 20:09
Tilaajille
Yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui henkilöauton ja kuormurin kolarissa Sotkamossa

Yksi ihminen kuoli ja toinen louk­kaan­tui hen­ki­lö­au­ton ja kuor­mu­rin ko­la­ris­sa Sot­ka­mos­sa

09.10.2021 13:44
Pieni rapse kertoi karhun menneen lähellä – Olimme mukana jahdissa, kun ennätyssuuri karhunmetsästys alkoi

Pieni rapse kertoi karhun menneen lä­hel­lä – O­lim­me mukana jah­dis­sa, kun en­nä­tys­suu­ri kar­hun­met­säs­tys alkoi

29.08.2021 07:00 12
Tilaajille
Kainuussa todettu kolmetoista uutta koronatartuntaa – Sotkamossa todettu kuusi tartuntaa karanteenissa olevilla marjanpoimijoilla

Kai­nuus­sa todettu kol­me­tois­ta uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Sot­ka­mos­sa todettu kuusi tar­tun­taa ka­ran­tee­nis­sa ole­vil­la mar­jan­poi­mi­joil­la

21.08.2021 10:52 3
Koronatartunnan saaneita marjanpoimijoita siirretty Kainuuseen ilman viranomaisten tietoa

Ko­ro­na­tar­tun­nan saa­nei­ta mar­jan­poi­mi­joi­ta siir­ret­ty Kai­nuu­seen ilman vi­ran­omais­ten tietoa

16.08.2021 17:58 7
Rattijuoppo jäi kiinni kahdesti Sotkamossa – Kajaanissa poliisi kaipaa havaintoja kolarista, johon osallinen autoilija poistui paikalta

Rat­ti­juop­po jäi kiinni kah­des­ti Sot­ka­mos­sa – Ka­jaa­nis­sa poliisi kaipaa ha­vain­to­ja ko­la­ris­ta, johon osal­li­nen au­toi­li­ja poistui pai­kal­ta

15.08.2021 13:40 2
Sotkamon Hiidenportissa tehdään kävijätutkimusta – ensikertalaiset liikkeellä kansallispuistossa

Sot­ka­mon Hii­den­por­tis­sa tehdään kä­vi­jä­tut­ki­mus­ta – en­si­ker­ta­lai­set liik­keel­lä kan­sal­lis­puis­tos­sa

26.07.2021 10:01 1
Ammoniakkivettä vuoti Terrafamella Sotkamossa – työntekijöitä evakuoitiin

Am­mo­niak­ki­vet­tä vuoti Ter­ra­fa­mel­la Sot­ka­mos­sa – työn­te­ki­jöi­tä eva­kuoi­tiin

22.07.2021 15:38
Kai­nuu siirtyi ko­ro­nae­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen – viruksen ilmaantuvuus korkeammalla kuin koskaan

Kainuu siirtyi ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen – vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus kor­keam­mal­la kuin koskaan

21.07.2021 11:46 3
Korona jyllää päiväkodissa Sotkamossa – altistumisia festivaalialueen lähellä Kajaanissa

Korona jyllää päi­vä­ko­dis­sa Sot­ka­mos­sa – al­tis­tu­mi­sia fes­ti­vaa­li­alueen lähellä Ka­jaa­nis­sa

16.07.2021 13:27
Sotkamo Silverin kaivostoiminta kasvaa yli kolminkertaiseksi – kaivokselle käyttöön uusi ympäristön tarkkailuohjelma

Sotkamo Sil­ve­rin kai­vos­toi­min­ta kasvaa yli kol­min­ker­tai­sek­si – kai­vok­sel­le käyt­töön uusi ym­pä­ris­tön tark­kai­lu­oh­jel­ma

01.07.2021 09:19
Uuden akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo alkoi Sotkamossa

Uuden ak­ku­ke­mi­kaa­li­teh­taan tuo­tan­non ylösajo alkoi Sot­ka­mos­sa

28.06.2021 15:51 5
Tiehen sortui aukko Sotkamossa – suljettiin liikenteeltä

Tiehen sortui aukko Sot­ka­mos­sa – sul­jet­tiin lii­ken­teel­tä

26.06.2021 20:47 9
Poliisi tiedottaa: Törkeitä rattijuopumuksia Sotkamossa ja Kajaanissa

Poliisi tie­dot­taa: Tör­kei­tä rat­ti­juo­pu­muk­sia Sot­ka­mos­sa ja Ka­jaa­nis­sa

25.06.2021 13:54
KHO torppasi Terrafamen luvan tuoda muualla louhittua uraanipitoista ainesta Sotkamoon käsiteltäväksi – kuntaa olisi pitänyt kuulla

KHO torp­pa­si Ter­ra­fa­men luvan tuoda muualla lou­hit­tua uraa­ni­pi­tois­ta ainesta Sot­ka­moon kä­si­tel­tä­väk­si – ­kun­taa olisi pitänyt kuulla

24.06.2021 19:58 8
Tilaajille